PACE1-MK.png

PACE гарантирано испорачува револуционерни перформанси

PACE значи Performance (Перформанси), Assurance (Обезбедување), Consistency (Доследност) и Environment (Животна средина).

Што значи тоа за вас?

  • Јасни спецификации за перформансите
  • Јасни критериуми за приспособливост
  • Доверлива, доследна амбалажа
  • Без непотребни трошоци или ризици
  • Без материјал повеќе отколку што е потребно

Значителната инвестиција во технологијата за амбалажа, од хартија од влакна до дизајнирање и производство на кутии, го овозможи овој смел чекор напред.

Како за почеток, работиме со вас за да одредиме какви се вашите потреби од амбалажа во вашиот синџир на набавка.  На тој начин се одредуваат перформансите, споредбена анализа за овозможување цврстина на кутијата.

Ви овозможуваме да ги избегнете ризиците од одредување спецификации на хартија и според тежина.  Многу хартии опишани како „исто“ може да се разликуваат за повеќе од 30% во реалната цврстина.  Може да заглавите со слаба кутија или да одредите повеќе хартија отколку што ви треба.

Наместо тоа, ние ви изработуваме амбалажа чија цврстина и карактеристики ви овозможуваат перформанси на кутијата за кои сте се согласиле.  Преку детални спецификации и процедури за обезбедување квалитет овозможуваме доследност која е толку многу потребна за секоја хартија што ја користиме. Со тоа што не користиме повеќе материјал од потребното, се подобруваат и вашите напори за одржливост.