Vezetésünk

Vállalatként betartjuk a jó vállalatirányítás alapelveit, továbbá számos szabályozással rendelkezünk, amelyek támogatják ezen kötelezettségvállalásunkat.

A vállalatirányítási folyamat egyszerűen azon szabályok és eljárások összessége, amelyeken keresztül a DS Smith-t vezetik és ellenőrzik, érvényességük az egész szervezetre kiterjed. Minden helyi vállalkozásnak olyan szabályokkal és eljárásrenddel kell rendelkeznie, amelyek teljes mértékben megfelelnek a következőknek:

  • helyi törvények,
  • nemzetközi szabályozások,
  • csoportszintű és divíziós szabályzatok,
  • menedzsment irány.


Ezek által biztosítható, hogy a döntéseket a megfelelő időben és a vállalat megfelelő szintjén hozzák meg, minden lényeges tényező figyelembevételét követően, a kereskedelmi értéktől a hírnévkockázatig.

Igazgatótanács

Az évente hivatalosan hétszer ülésező Igazgatótanács ügyvezető és nem ügyvezető igazgatókból áll. Kollektív felelősségük a DS Smith működésének felügyelete és irányítása, miközben a részvényesek nevében figyelemmel kísérik a menedzsment teljesítményét. Az Igazgatótanács a Csoport vezérigazgatójára bízta a csoport stratégiájának kidolgozását és az üzletág napi operatív irányítását.