Munka- és egészségvédelem

Tudjuk, hogy csak munkavállalóinkkal együtt érhetjük el célkitűzésünket, hogy Európa vezető csomagolási stratégái legyünk. Munkavállalóinkkal, akik elkötelezettek és támogatói közegben végezhetik munkájukat.

Tudjuk, hogy munkatársaink és partnereink olyan környezetben dolgoznak, amely valós veszélyeket rejt magában. Ezért arra törekszünk, hogy kockázatalapú megközelítéssel, az ellenőrzési intézkedések hierarchiájának alkalmazásával kontrolláljuk működésünket, és folyamatosan igyekszünk javítani folyamatainkon. Munkatársaink kulcsfontosságúak a biztonságos működés érdekében, ahogy minden felmerülő aggályt nyíltan és azonnal kezelünk. Hosszú távú célkitűzésünk a balesetmentes működés, ezért teljesítménymutatóinkat úgy határozzuk meg, hogy támogassák ezen célunk elérését. Biztonsági teljesítményünk mind a baleseti gyakoriság, mind a súlyosság vonatkozásában folyamatosan javult. Ám fontos kijelentenünk, bármely emberi sérülés elfogadhatatlan, ezért a biztonság továbbra is a leghangsúlyosabb a DS Smith számára. 

Valamennyi szervezeti egységünk havi rendszerességgel jelentést ad a biztonsági teljesítményükről. Az esetleges baleseteket minden alkalommal teljes körűen kivizsgáljuk, a vizsgálati eredményeket pedig a DS Smith szervezet egészében közzé tesszük. Részlegeink nemcsak a reaktív KPI-ok terén követik nyomon az eredményeket, hanem auditprogramjaik és más proaktív KPI-ok révén is, mint például biztonsági megfigyelések és balesetközeli események jelentései, stb.