Csoportszintű Műveleti Bizottság

A Group Operating Committee (GOC) a Group Chief Executive igazgatótanácsa, amely a DS Smith Groupra kiterjedő kezdeményezéseket és prioritásokat mérlegeli.

A GOC havonta ülésezik, hogy felülvizsgálja a stratégia és az operatív tervek kidolgozását és végrehajtását; áttekinti a szabályozások és eljárásrendek változásait, és megvitatja az új projektek fejleményeit. A GOC a következő ügyvezető igazgatókból, divíziókból és funkcionális vezetőkből áll:

GROUP CHIEF EXECUTIVE

A Group Chief Executive felelős a DS Smith Group vezetéséért és operatív irányításáért az Igazgatótanács által elfogadott stratégia és üzleti terv mentén.

CSOPORT PÉNZÜGYI IGAZGATÓ

A Group Finance Director felügyeli a DS Smith Group stratégiájának valamennyi pénzügyi aspektusát, és felelős a pénzügyi információk megfelelő, pontos, időben történő áramlásáért a Group Chief Executive, az Igazgatótanács és a külső felek, például befektetők és pénzügyi intézmények felé.

GROUP GENERAL COUNSEL AND COMPANY SECRETARY
A Group General Counsel and Company Secretary átfogó felelősséggel tartozik a jogi, a vállalat jogszerű működési és vállalatirányítási ügyekért, valamint a DS Smith Group kockázati, a biztosítási és a tulajdonát érintő ügyeiért.

DIRECTOR OF CORPORATE AFFAIRS

A Director of Corporate Affairs a vállalkozás hírnevének növeléséért és védelméért felel. Ez a médiakapcsolatokon, a kormányzati és közösségi ügyeken, valamint az alkalmazottak kommunikációján keresztül történik.

CHIEF EXECUTIVES OF OPERATING DIVISIONS

A DS Smith Group valamennyi Chief Executive-ja tagja a GMT-nek.

GROUP HUMAN RESOURCES DIRECTOR

A Group Human Resources Director átfogó felelősséggel tartozik a vállalat személyzeti és képzési stratégiájáért. Hozzájárul az átfogó vállalati stratégiához és politikai döntéshozatalhoz azáltal, hogy tanácsot ad a döntések személyi és humánerőforrás-vonzataival kapcsolatban.

CHIEF PROCUREMENT OFFICER

A Chief Procurement Officer vezeti a globális beszerzési funkciót az egész vállalaton belül, beleértve az összes üzleti egységet és régiót, minden közvetlen és közvetett beszerzés tekintetében, kivéve a papírt és a rostalapanyagot.

GROUP CHIEF INFORMATION OFFICER

A Group Chief Information Officer felelős informatikai erőforrásaink stratégiai összehangolásáért, és az IT-funkciót fogja vezetni az elkövetkező átalakuló időszakában, különös tekintettel az SFR-re és az alkalmazási környezetünkre.