Gondoskodunk munkatársainkról

A DS Smith-nél a legnagyobb értékünk a munkatársaink. A bennük rejlő potenciál felismerése létfonotsságú szerepet játszik üzleti fejlődésünkben Felelős munkáltatóként tudjuk, alkalmazottjainkra mind egyénként, mind családjukra hatással vagyunk, sőt azokra a közösségekre is, ahol ők élnek és dolgoznak.

Több mint 32.000 embert foglalkoztatunk közvetlenül és nyújtunk megélhetést számukra. Általuk hatással vagyunk barátaikra és családtagjaikra, sőt még szélesebb körre is, partnereink, beszállítóink, vevőink és jótékonysági partnereink által, így kapcsolódási pontokat teremtve világszinten közösségeink számára.

Gyáregységeink sok esetben nagyobb városokon kívül, ipari parkokban vagy ritkábban lakott vidéki területeken találhatók, így ezeken a helyeken fontos munkáltatók vagyunk.

Sokszínűség

A DS Smith biztosítja az esélyegyenlőséget munkavállalói számára. Magatartási kódexünk részletezi  az értékeinken alapuló, megkülönböztetésmentes vállalati kultúra iránti elkötelezettségünket. Arra törekszünk, hogy munkaerőnk tehetségére építsünk, tekintet nélkül nemre, fajra, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra, családi állapotra, gyermekvállalásra, szülői állapotra, szexuális irányultságra, nemi hovatartozásra, szakszervezeti tagságra, életkorra, vallásra, meggyőződésre, politikai hovatartozásra vagy fogyatékosságra.

A Munkavállalói Chart megvalósításának keretén belül az Európai Üzemi Tanácsunkkal (EWC - European Works Council) együtt dolgozunk a sokszínűség és a tágabb értelemben vett befogadás problémakörén . Ez magában foglalja például, hogy a kisebbségbe tartozók számára csoportokat hozunk létre, hogy erősítsük érdekképviseletüket a munkavállalói közösségben belüli. Emellett annak biztosítását, hogy a munkavállalók számára világos csatornák álljanak rendelkezésre, hogy beszélgessenek képviselőikkel, vagy élni tudjanak a Speak Up!  nyújtotta lehetőséggel, ha elfogultságot vagy tisztességtelen viselkedést tapasztalnak.

Idén első alkalommal tettünk közzé információkat a nemek közötti bérkülönségekről az egyesült királyságbeli egységeink számára. A jelentésben világosan láthatóak a bizonyítékok, hogy tisztességes, méltányos irányelveket és eljárást alkalmaztunk a jutalmazás terén. Jelentésünk és a többi ipari jelentések rávilágítottak arra, hogy buzdítani kell a nőket a feldolgozóipari munkavállalásra. A DS Smith vezető szerepet szeretne vállalni a képzési, toborzási és hálózatépítési lehetőségek előmozdításában, hogy minél sokszínűbb legyen a munkavállalói közeg és elősegítse a befogadó szemléletet, gyakorlatot.

Munkatársaink megbecsülése

Kötelességünk az üzleti etikai és munkaügyi témák kezelése tevékenységünk egézsére nézve, összhangban a Modern Slavery Act (UK) követelményeivel. A DS Smith, mint  számos jelentős FMCG márka stratégiai beszállítója, biztosítjuk partnereinket, hogy csomagolásaik fenntartható és etikus forrásból származnak.

A Sedex platformon regisztrált telephelyeink, gyáregységeink 100%-át folyamatosan szoros felügyelet alat tartjuk, és kitöltjük az önértékelési kérdőívet. Legnagyobb gyáregységeink egyharmada a SMETA 4-pilléres auditját alkalmazza.

Tehetség, karrier, oktatás és képzés

Oktatási és képzési szervezetekkel együttműködve proaktívan keressük a lehetőségeket, hogy megőrizzük munkavállalói közösségünk szaktudását, mivel sok szakemberünk és számos, már hosszú ideje szervezetünkben dolgozó alkalmazottunk közeledik a nyugdíjazáshoz. Ennek eredményeképpen megújítottuk a  gyakornoki képzési és a posztgraduális programjainkat, és tovább folytatjuk a jól bevált nemzetközi gyakorlatok kapcsán a tudásmegosztást, és ezen programok koordinációját.

Gyakornoki programunk fiatal tehetségeket vezet be a szervezetbe, és lehetőséget ad számukra, hogy a holnap csomagolási szakemberei legyenek.

Munkavállalóink jóléte

Évek óta törekszünk arra, hogy táplálkozási tanácsadással, egészséges étkezési lehetőségekkel, egészségügyi szűrő programokkal és sportolási alkalmakkal támogassuk alkalmazottaink testi és lelki jólétét. Ebben az évben bevezettük a Mental Health First Aid képzést is a DS Smith alkalmazottai számára. Ezen a nemzetközileg elismert tanfolyamon megtanulhatják a résztvevők, hogy miként észlelhetőek a mentális betegségek jelei, tünetei, emellett az elsősegélynyújtás alapjait is elsajátathatják. Azok, akik részt vettek a képzésen, most már magabiztosan nyújthatnak támogatást társaiknak, felhívhatják a figyelmet a mentális egészség fontosságára, elősegítve ezzel, hogy ne legyen mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés.

Vezetői magatartás és szervezeti kultúra

A DS Smith értékeit az Engaging Managers programunkon keresztül minden szinten, valamennyi vezetőnk számára ismertettük. Az elmúlt néhány évben a program több ezer vezetőnk számára segített olyan készségek fejlesztésében, melyek hozzájárulnak, hogy pozitív példaképként viselkedjenek, és  erősítsék csapatukban az elkötelezettséget.

Teljesítményorientált kultúránkat értékeink vezérlik, amelyek ösztönzik a nyílt kommunikációt, a kiváló eredményekre való törekvést, a folyamatos fejlődést és azt, hogy valamennyi érdekelt fél felé vállalt kötelezettségeinket teljesítsük. Meghatározzák a viselkedési szabályainkat arra vonatkozóan, miként végezzék a DS Smith  alkalmazottja munkájukat, melyek a magatartási kódexünkben is rögzítve van. Lépéseket tettünk annak érdekében is, hogy értékeinket a Csoporton belül gyakorlatban is bevezessük, melynek érdekében különböző helyi díjakat alapítottunk. Egyik legjelentősebb ezek közül a Papír és Újrahasznosítási üzletágaink által kiosztott People Excellence Awards díjakat.

Ezenkívül kilenc menedzsment sztenderdet vezettünk be, amelyek felsorolják a DS Smith összes vezetőkkel szembeni legfontosabb elvárásokat a biztonság, az egyéni teljesítmény, a teljesítményfejlesztés, a vevőközpontúság, a kommunikáció, a megfelelés, a célok tervezése és ellenőrzése, az üzleti kiválóság és az erőforrások tekintetében. E sztenderdek célja, hogy átlátható, felelősségteljes és etikus vállalati kultúra szerint működjünk.