Éghajlati kockázatok (TCFD)

Több éve folyamatosan dolgozunk ki fejlesztéseket az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport által megfogalmazott ajánlások mentén, javítva ezzel az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi információk közlését.

Az ajánlásoknak megfelelően TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) közzétételeink az Éves Jelentésünk stratégiai jelentés rovatában kaptak helyet. Az elmúlt évben elkészítettük a klímaforgatókönyv elemzését, amely az Éves Jelentésben található.

A CDP klímaváltozásra adott válasza lényeges információkat és elemzéseket tartalmaz az éghajlattal kapcsolatos kockázatainkról és lehetőségeinkről, valamint ezek lehetséges pénzügyi hatásairól. Klímakockázat-elemzésünk kiszámításához használt nyers adatok megtalálhatók Fenntarthatósági Jelentésünk kiegészítői adatok, a TCFD Infografikánk pedig jól összefoglalja klímaváltozással kapcsolatos kockázatainkat és lehetőségeinket.

Klímaváltozás és körforgásos üzletünk

Küldetésünk a csomagolás újraértelmezése a változó világban. A világot átformáló megatrendek mellett a klímaváltozás az egyik legnagyobb erejű formáló tényező, amely a globális gazdaság gyors szén-dioxid-mentesítését követeli meg. A fogyasztók nagy elvárásokat támasztanak a körforgásos csomagolási megoldásainkkal szemben, amelyek az újrafelhasználhatóság és újrahasznosíthatóság révén csökkentik a CO2-kibocsátást. A legnagyobb lehetőségünk az, hogy termékeink tervezése, használata és károsanyagsemlegesítése során megfeleljünk a környezetvédelmi teljesítmény iránti növekvő igényt, reagálva arra, hogy a fogyasztói előnyben részesítik azt a csomagolást, amely a lehető legkisebb környezeti hatásúak.

Csomagolásaink környezetre gyakorolt hatását nagy mértékben meghatározza a gyártás során felhasznált energia, ami olyan szabályozás alá veti a DS Smith Groupot, mely az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó költségek növelését célozzák (például szén-dioxid-adók, mint például az EU Emissions Trading Scheme (ETS)). Lehetőség nyílik arra, hogy minimalizáljuk a szén-dioxid-adókra fordított kiadásainkat azáltal, hogy csökkentjük kibocsátásainkat a megújuló energiaforrások felhasználásával és az energiahatékonyságot elősegítő intézkedésekkel, amelyek ugyanakkor más szempontból is pozitív hatást eredményeznek, hiszen javítják termékünk környezetvédelmi teljesítményét. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célzó beruházások ütemterve a bevezetést követően növelni fogja energiaellátásunk tartós egyensúlyát, megbízható, megfizethető és tiszta energiát biztosítva, valamint javítja csomagolásaink környezeti teljesítményét.

Hosszú távon a piaci erőkben történő eltolódások és az időjárás változásai veszélyeztethetik a kulcsfontosságú nyersanyagok, például az újrahasznosított anyagok, cellulóz és keményítő kínálatát vagy költségeit. Fennáll az esélye annak is, hogy több romboló hatású fizikai kockázattal kell számolnunk, mint például vízhiánnyal határozott éghajlatot óvó akciók hiányában. Ez lehetőséget teremt arra, hogy mérsékeljük függőségünket a kulcsfontosságú erőforrásoktól. Mindez lehetséges olyan hatékonyságot növelő, technológiai intézkedések révén, amelyek csökkentik a működési költségeket, növelik az ellátási láncon belüli egyensúly megteremtését és hogy különféle feltételek mellett is működőképesek legyünk. A változó időjárási minták és a vízkészletek iránti intenzív igény a jövőbeni vízhiány kockázatát jelentheti. Mivel a papírgyártás vízigényes művelet, fennáll az esélye annak, hogy a vízhiányos esetek gyakoribbá válhatnak. A vízhiány kockázatának kitett gyáregységeink 100%-ában vízhiány csökkentését célzó terveket vezettünk be.

Miként készítettük el az éghajlati forgatókönyv elemzését

Számos szakmai vizsgálat által ellenőrzött referencia-forgatókönyvet alkalmaztunk a leglényegesebb kockázatok és lehetőségek feltárása érdekében, hogy megvizsgáljuk a különböző valószínűségű jövőbeli kondíciók üzleti tevékenységünkre gyakorolt hatását. Mindegyik forgatókönyvben azt feltételeztük, hogy ugyanazokat az üzleti tevékenységeket folytatjuk, mint ma, és egy konkrét lényeges kockázatra vagy lehetőségre összpontosítunk. Elemzésünk során a kvantitatív és a kvalitatív módszerek kombinációját alkalmaztuk, előnyben részesítve a kvantitatív információkat, ahol jó minőségű, a döntés szempontjából hasznos adatok állnak rendelkezésre megbízható forrásokból. Egy vezető éghajlat-változási tanácsadó céggel dolgoztunk együtt, aki jóváhagyta az éghajlat-forgatókönyv-elemzés eddigi eredményeit, és azt javasolta, hogy folytassuk ezen munkán fejlesztését, s hogy tájékozódjunk az éghajlatváltozással kapcsolatos megközelítésünkről. Ahol ezekből a forgatókönyvekből jó minőségű adatok állnak rendelkezésre, az anyagi kockázatok és lehetőségek pénzügyi következményeit szemléltető becslésként számítottuk ki a jelenlegi költségek alapján és az egyes forgatókönyvekben megadott kontextusban.

  • IEA SDS 1.5°C Pulp & Paper– Ebben a forgatókönyvben a termelés növekedése és az energiafogyasztás szétválasztásra kerül annak érdekében, hogy olyan mértékű szén-dioxid-mentesítést érjenek el, amely ahhoz szükséges, hogy 2030-ra a fenntartható fejlődés forgatókönyvével összhangban legyen.
  • IEA ETP SDS 2°C – Ebben a forgatókönyvben mérséklő intézkedéseket alkalmaznak az intenzív szén-dioxid-kibocsátású iparágakban, a technológiai fejlesztések mellett olyan mértékben, ami ahhoz szükséges, hogy a globális felmelegedést 2°C-on belül 2100-ra korlátozzák az iparosodás előtti szinthez képest. 
  • IPPC RCP 8,5 6°C – Ebben a forgatókönyvben a „szokásos üzletmenet” állapota, amely szerint a  nem változik, a kibocsátások növekedéséhez vezet, ami az éghajlatváltozás egyes fizikai hatásait súlyosabban érezteti.

Klímaforgatókönyv-elemzésünk összefoglalása

Míg a klímaforgatókönyv elemzése azt sugallja, hogy 2030-ra bizonyos pénzügyi kockázatok merülhetnek fel a DS Smith számára, elsősorban a megnövekedett költségek miatt, amelyeket kezelni kellene, nem kell lényeges változtatásokat végrehajtanunk üzleti modellünkön. Lehetőség van modellezésünk kifinomultabbá tételére. Például nem vettük figyelembe a másodlagos hatások pénzügyi vonzatait, mint az egyes forgatókönyvek esetén előforduló hírnévkárosodást. Különösen amint új, jobb minőségű adatok válnak elérhetővé (például jobb hosszú távú előrejelzések a jövőbeli nyersanyagellátásról különböző feltételek mellett), továbbra is alkalmazzuk az éghajlati forgatókönyvek elemzését, hogy megértsük az éghajlatváltozás üzleti tevékenységünkre gyakorolt hatásait, és biztosítsuk, hogy megfelelő mérséklésre irányuló intézkedéseket kell bevezetni, hogy versenyképesek maradjunk abban a jövőbeni környezetben, amelyben működni fogunk.