Beszállítói irányelvek

Tudjuk, hogy a legmagasabb etikai normák biztosítása érdekében partnerséget kell kialakítanunk beszállítóinkkal.

Egy nagyobb globális trend részeként egyre nő az érdeklődés az áruellátási láncok iránt és a szervezetek várhatóan sokkal több információt hoznak nyilvánosságra, mint korábban. Az olyan jogszabályok, mint a társasági törvény, az EU faanyag-szabályozása, az Egyesült Királyság 2015. évi modern rabszolgatörvénye és a 2010. évi egyenlőségi törvény nagy szerepet játszanak mindezek átláthatóságának előmozdításában.

Válaszul a DS Smith nagyobb nyilvánosságot vár el beszállítóitól, hogy jobban megértsük a teljes ellátási láncot, és kezeljük az emberi jogokkal, a gyermekmunkával, az üzleti etikával és a környezetgazdálkodással kapcsolatos kockázatokat.

A DS Smith minden anyag- és/vagy szolgáltatási beszállítójával szemben elvárja, hogy megfeleljen bizonyos sztenderd minimumoknak, amelyeket Globális beszállítói irányelveinkben rögzítünk. Amellett, hogy biztosítjuk, hogy a jelenlegi beszállítók betartsák ezen alapvető irányelveinket, felelősségünk a potenciális új beszállítókkal kapcsolatos kockázatok mérséklése is. Ezért, ahogy a Modern rabszolgaságról szóló nyilatkozatunkban leszögezzük, a magasabb földrajzi kockázatú területeken megköveteljük, hogy minden lehetséges beszállítót előzetesen ellenőrizzenek. Ha a DS Smith és a beszállító közötti kapcsolat új, előzetes értékelést végeznek annak felmérésére, hogy a potenciális beszállító meg tud-e felelni a DS Smith követelményeinek. Az ilyen értékelés történhet kérdőív, látogatás vagy formális audit formájában. Ha egy szállítónál nem felel meg bizonyos területen, abban az esetben korrekciós intézkedéseket kell végrehajtani, és meg kell állapodni, meddig kell teljesítenie a feltételeket.

Jelenleg is azon dolgozunk, hogy megerősítsük ezen a területen végzett munkánkat, s hogy egy beszállítói értékelési programot fejlesszünk ki, amely 2025-ig valamennyi beszállítóink esetében alkalmazni fogunk.