Felelős vízgazdálkodás

A víz kritikus szerepet játszik vállalatunk életében, különösen a papírgyártási folyamatban. A rostokat a gyártási folyamat során víz segítségével juttatjuk a cellulózból a papírba, majd túlhevített gőzzel szárítjuk a papírt.

Vízzel hígítjuk a keményítőt hullámpapírgyárainkban is, ahol több réteg papírt ragasztunk össze, hogy hullámpapírlemezt készítsünk, emellett a gépek hűtésére és tisztítására is vizet használunk valamennyi létesítményünkben.

Vízigényes vállalkozásként fontos, hogy az általunk használt vízzel felelősen és hatékonyan gazdálkodjunk, újrahasznosítsuk és kezeljük, hogy minimálisra csökkentsük hatásunkat, amikor visszajuttatjuk a vizet természeti környezetbe, és minden jogszabályi előírást betartsunk.

Elsőszámú vízgazdálkodási prioritásunk a minőség. A DS Smith-nél saját célra kitermelt víz több mint 80%-a bekerül a saját vagy adott település szennyvíztisztítási rendszerébe. A maradék felhasznált víz a papírgyártási folyamat során elpárolog vagy a keményítő hígítása következtében elvész. Vállalkozásunk legnagyobb vízfelhasználója papírgyártási részlegünk. Itt szennyvíztisztító rendszereket alkalmazunk, biztosítva hogy az általunk kibocsátott szennyvíz tisztított, ökológiailag biztonságos legyen és valamennyi jogszabályi követelménynek megfeleljen. Minden telephelyünk figyeli a KOI, BOD és AOX szinteket, a pH-t és a lebegő szilárd anyagtartalmát, melyek kulcsfontosságú elemei a teljesítmény folyamatos biztosításának, a szennyezési események megelőzésének, valamint annak, hogy a víz ugyanolyan vagy jobb állapotban kerüljön vissza a környezetbe, mint amikor kitermelésre került. Mindemellett egyes telephelyeinken a helyi közösség megbízásából szennyvíz kezelést is ellátunk.

Második vízgazdálkodási prioritásunk a fokozott vízhiánynak kitett területeken lévő létesítményeink megfelelő igazgatása. Tevékenységünk során felhasználásra kerülő vízre vonatkozó kockázatelemzések továbbra is azt mutatják, hogy telephelyeink többsége olyan régiókban található, ahol az édesvíz viszonylag bőséges erőforrás, Lucca kivételével. Ezért szigorún vizsgáljuk ezen telephelyünket, hogy biztosan kitermelési határokon belül maradjunk, valamint konkrét helyi kockázatazonosító, -csökkentési és -kezelési terveket dolgozunk ki a víz fenntarthatóbb és hatékonyabb felhasználása érdekében.

Végül, a harmadik prioritásunk a teljes vízfogyasztás csökkentése. Vízellátásunkat túlnyomórészt fúrt kút (53%) és felszíni vízből (42%) biztosítja. Ez a legnehezebben kezelhető terület, tekintve, hogy a víz kulcsfontosságú vállalkozásunk számára és termelésünk folyamatosan növekszik. Rendkívül érzékeny és magas szintű műszaki egyensúlyt kell fenntartani, mivel a vízfelhasználás csökkentése az energiafogyasztás növekedéséhez vezet. Az iparági referenciaértékek alapján a vízfelhasználás optimális szintjét 6,5 m3/tonna termelésben határoztuk meg.