Erős alapokat teremtünk

„A jelenben a jövőért” fenntarthatósági stratégiánk azon ambíciónkat fogalmazza meg, hogy példaként járjunk elől a körforgásos gazdaságra való átállásban; a hatékony tervezés által zárt ellátási láncú megoldásoktól a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséig, a hulladék mennyiségének és a környezetszennyezés csökkentésétől a természeti erőforrások védelméig.

Felelős vállalatként, amely a fenntarthatóságot helyezi a középpontba, vannak más lényeges kérdések is, amelyeket „erős alapnak” tekintünk és amelyeket folyamatosan építünk, hogy segítsenek elérni küldetésünket „A csomagolás újraértelmezését a változó világban”.

Felelős vízgazdálkodás

A víz kritikus szerepet játszik vállalatunk életében, különösen a papírgyártási folyamatban. A rostokat a gyártási folyamat során víz segítségével juttatjuk a cellulózból a papírba, majd túlhevített gőzzel szárítjuk a papírt. Vízzel hígítjuk a keményítőt hullámpapírgyárainkban is, ahol több réteg papírt ragasztunk össze, hogy hullámpapírlemezt készítsünk, emellett a gépek hűtésére és tisztítására is vizet használunk valamennyi létesítményünkben. Vízigényes vállalkozásként fontos, hogy az általunk használt vízzel felelősen és hatékonyan gazdálkodjunk, újrahasznosítsuk és kezeljük, hogy minimálisra csökkentsük hatásunkat, amikor visszajuttatjuk a vizet természeti környezetbe, és minden jogszabályi előírást betartsunk.

Tudjon meg többet a vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységünkről! >

Közösségeinket támogató tevékenységeink

Bár közel 32.000 alkalmazottunk életére vagyunk közvetlenül hatással, üzleti tevékenységünk nagyságából és közösségi szemléltünkből adódóan képesek vagyunk kezelni azokat a nagy kihívásokat, amelyekkel tágabb közösségeink szembesülnek, melyekben működünk és melyekben munkavállaóink élnek. Gondoskodó és felelősségteljes vállalatként együttműködünk helyi közösségeinkkel.

Ismerje meg, miként működünk együtt és támogatjuk közösségeinket! >

Gondoskodunk munkavállalóinkról

Nem tűrünk semmilyen diszkriminációt kultúra, nemzetiség, faj, vallás, nem, nemi identitás, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy életkor tekintetében. Kiállunk a sokszínűség és befogadás fontossága mellett, melynek lényege, hogy olyan munkakörnyezetet teremtsünk, amely lehetővé teszi minden munkavállaóink számára, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák és a bennünk rejlő lehetőségeket kamatoztatva fejlődjenek. A DS Smith-ben nagyra értékeljük sokszínű kultúránkat nem, életkor és nemzetiség tekintetében, valamint az egyéni adottságokat is, mint például a széleskörű élettapasztalatot, mely mind-mind hozzájárul vállalatunkhoz.

Tudjon meg többet arról, miben rejlik vállalatunk sokszínű és befogadó munkahelyként! >

Rostalapanyagok forrása

Körforgásos üzleti modellünkben előnyben részesítjük az újrahasznosított rostok használatát és csak kis mennyiségű szűz rostra van szükség. Azonban, hogy valóban biztosítani tudjuk a fenntarthatóságot, meg kell óvnunk természeti erőforrásokainkat, hogy a ma felhasznált rostok helyében a jövőben rendelkezésre álljon új. A jól kezelt erdőkből származó faanyag létfontosságú társadalmi, környezeti és gazdasági előnyökkel jár, és valóban fenntartható vállalkozás lehet. Azonban tisztában vagyunk azzal, hogy egyes országokban és régiókban az erdőirtás és az illegális fakitermelés még mindig problémát jelent. Ezért hiszünk abban, hogy a felelős és fenntartható erdőgazdálkodás támogatása ágazatunk számára stratégiai jelentőségű.

Tudjon meg többet arról, hogyan szerezzük be a rostalapanyagainkat fenntartható módon! >

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Tudjuk, hogy munkatársaink és partnereink olyan környezetben dolgoznak, amely valós veszélyeket rejt magában. Ezért arra törekszünk, hogy kockázatalapú megközelítéssel, az ellenőrzési intézkedések hierarchiájának alkalmazásával kontrolláljuk működésünket, és folyamatosan igyekszünk javítani folyamatainkon. Munkatársaink kulcsfontosságúak a biztonságos működés érdekében, ahogy minden felmerülő aggályt nyíltan és azonnal kezelünk. Hosszú távú célkitűzésünk a balesetmentes működés, ezért teljesítménymutatóinkat úgy határozzuk meg, hogy támogassák ezen célunk elérését. Biztonsági teljesítményünk mind a baleseti gyakoriság, mind a súlyosság vonatkozásában folyamatosan javult. Ám fontos kijelentenünk, bármely emberi sérülés elfogadhatatlan, ezért a biztonság továbbra is a leghangsúlyosabb a DS Smith számára.

Tudjon meg többet a munkahelyi biztonság és egészségvédelmi szemléletünkről! >

Beszállítói irányelveink

Tudjuk, hogy a legmagasabb etikai normák biztosítása érdekében partnerséget kell kialakítanunk beszállítóinkkal. Egy nagyobb globális trend részeként egyre nő az érdeklődés az áruellátási láncok iránt és a szervezetek várhatóan sokkal több információt hoznak nyilvánosságra, mint korábban. Az olyan jogszabályok, mint a társasági törvény, az EU faanyag-szabályozása, az Egyesült Királyság 2015. évi modern rabszolgatörvénye és a 2010. évi egyenlőségi törvény nagy szerepet játszanak mindezek átláthatóságának előmozdításában. Válaszul a DS Smith nagyobb nyilvánosságot vár el beszállítóitól, hogy jobban megértsük a teljes ellátási láncot, és kezeljük az emberi jogokkal, a gyermekmunkával, az üzleti etikával és a környezetgazdálkodással kapcsolatos kockázatokat. A DS Smith minden anyag- és/vagy szolgáltatási beszállítójával szemben elvárja, hogy megfeleljen bizonyos sztenderd minimumoknak, amelyeket Globális beszállítói irányelveinkben rögzítünk.

Tudjon meg többet beszállítóinkkal való együttműködésünkről! >