EU taxonómia

Az EU taxonómiarendelete olyan osztályozási rendszert tesz közzé, amely mentén meghatározható, hogy egy tevékenység mikor tekinthető az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban környezeti szempontból fenntarthatónak. A jelenlegi taxonómián belül önként azonosítottuk, hogy egyes tevékenységeink környezetileg fenntartható taxonómiához igazodó tevékenységek-e. Ezek túlnyomórészt újrahasznosítási tevékenységeink.

Mivel a DS Smith egy brit vállalat, amelynek székhelye és központja Londonban található, jelenleg nem tartozik a taxonómiai rendelet kötelezően alkalmazandó hatálya alá. Azonban támogatjuk az átláthatóság növelését célzó intézkedéseket, és törekszünk arra, hogy önkéntes alapon megfeleljünk a taxonómiai rendeletnek.

Taxonómia felmérhető kitettség 2022/23

  • forgalom 4 százaléka
  • beruházás 14 százaléka
  • működési kiadások 3 százaléka

Ebből

  • a forgalom 3 százaléka
  • a beruházás 1 százaléka
  • a működési kiadások 1 százaléka a taxonómia szerint igazodó kitettség.

Tekintettel arra, hogy iparágunk és elsődleges gazdasági tevékenységünk jelenleg kívül esik az EU taxonómiája által meghatározott gazdasági tevékenységek körén, mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az Európai Bizottság folyamatosan fejleszti és előterjeszti, várhatóan több gazdasági tevékenységünk kerül besorolásra, mint környezetileg fenntartható.

A DS Smith 2023. évi éves jelentés 64-65. oldalán található önkéntes közzétételünkben hivatkozott teljes EU taxonómia 2022/23 jelentésünk bemutatja az EU taxonómiát, az EU taxonómia által támogatható és összehangolt tevékenységeket, valamint az árbevételt, a tőkekiadásokat és a működési kiadásokat tartalmazó táblázatokat. Az alkalmazott számviteli alapelvek mellett azt is tárgyalja, hogyan alkalmaztuk a "jelentős károkozás elkerülés" (Do No Significant Harm, DNSH) és a minimális biztosítékok kritériumait.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a jogszabályok alakulását, és ennek megfelelően igyekszünk majd fejleszteni a közzétételünket.