Fenntarthatósági jelentés 2021

Évente közzé tesszük friss, átfogó fenntarthatósági jelentésünket, mely részleteiben mutatja be a fenntarthatóság érdekében tett lépéseinket, valamint előrehaladásunkat célkitűzéseink felé.

A DS Smith Fenntarthatósági jelentés 2021 ismerteti „A jelenben a jövőért” fenntarthatósági stratégiánk megvalósításában elért eredményeinket. A stratégia elindítása óta óriási előre lepésről számolhatunk be; többek között a problémás műanyagok kiváltása, a karbon ellátási láncból való kivezetése és az innovatív újrafeldolgozási megoldások biztosítása terén. Emellett folyamatosan újabb és újabb körforgásos csomagolási megoldásokat dolgozunk ki és teszünk elérhetővé partnereink és a szélesebb társadalom számára.

2020/2021-es pénzügyi év fenntarthatósági teljesítményének főbb eredményei

  • Minden dizájnerünket képeztük és bevontuk a Circular Design Principles (Körforgásos Tervezési Alapelvek) szerinti tervezésbe.
  • 4%-kal csökkentettük a tonnánkénti CO2-kibocsátást a tavalyi értékekhez képest.
  • 23% -kal mérsékeltük termelésünkben a tonnánkénti CO2-kibocsátást a 2015-ös értékekhez képest.
  • 5%-kal alacsonyabb papírgyártásunkban a tonnánkénti vízfelhasználás a tavalyi év hasonló papírgyártásához képest.
  • 32%-kal csökkentettük papírgyártásunk 1 tonnára jutó hulladéklerakókba kerülő szemét mennyiségét a tavalyi év hasonló papírgyártásához képest.
  • 37,5%-os a női képviselet a DS Smith Plc igazgatóságában.
  • 14%-kal csökkent a munkából kieséssel járó balesetek száma (előző évhez képest).
  • 57 biodiverzitáshoz kapcsolódó projekt indult helyi közösségeinkben telephelyeink által.
  • AA MSCI értéket értünk el a tavalyi A-hoz képest.
  • Az A- Circulytics értéket értünk el a tavalyi B +-hoz képest.

Fenntarthatósági jelentés 2021

 

Fenntarthatósági jelentés kiegészítő adatok 2021

Fenntarthatósági jelentésünk mellett minden évben kiegészítő jelentést készítünk azoknak az érdekelt feleknek, akiknek nagyobb mennyiségű mennyiségi részletre van szükségük fenntarthatósági teljesítményünkről számos nem pénzügyi mutatón keresztül.

Jelen Fenntarthatósági jelentés 2021 az első előrehaladási riport „A jelenben a jövőért” fenntarthatósági stratégiánk elindítása óta, ami azokra a fenntarthatósági kihívásokra fókuszál, amelyekkel ma szembesülünk, valamint azokra, amelyek hatással lesznek a jövő generációira.

„A jelenben a jövőért” Fenntarthatósági stratégiánk nem kevesebb, mint hét célkitűzésének elérését ünnepeljük: kezdve, hogy dizájnereink 100%-át képeztük a Circular Design Principles (Körforgásos Tervezési Alapelvek) alkalmazására, egészen addig, hogy a vízhiány kockázatának kitett telephelyeink 100%-ánál megvalósítottuk a vízhiány csökkentését célzó terveket. Működésünk során használt papír 100%-a továbbra is újrahasznosításra kerül vagy ellenőrzött beszállítói láncból származik. Erdőink 100%-a fenntartható erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal rendelkezik, és az FSC® rendszerben érintett telephelyeink 100%-a FSC® tanúsítvánnyal működik. Ahogy az ISO 50001 a hatálya alá tartozó

telephelyeink 100%-a birtokolja ezen tanúsítványt. Valamennyi telephelyünk, mely a közösségi tevékenységekre vonatkozó célkitűzéseinkben érintett folytat effajta tevékenységet.

Vevőink és partnereink innovatív és körforgásos kialakítású esettanulmányai jól példázzák a körforgásos gazdaságot élénkítő csomagolási megoldásainkat, melyek jobb választást, ugyanakkor kényelmet is biztosítanak a fogyasztók számára úgy, hogy közben kisebb a környezetre gyakorolt hatásuk.

Beszámolónkban megosztjuk azon tudásunkat és tapasztalatunkat, miként építjük be a körforgásos gazdaság szerinti gondolkodást tevékenységünk minden részébe, kezdve a Circular Design Metrics-szel (Körforgásos Tervezési Mérőszámaival), amelyek segítenek partnereinknek fenntartható döntéseket hozni, egészen a vevőinknek kínált értékajánlatunk új pilléréig a Circular Ready-ig (Körforgásra tervezve), amely számos partnerünket segíti, hogy éljenek a körforgásos gazdaság nyújtotta előnyökkel.

Emellett a riportban pontos kimutatást adunk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén elért eredményeinkről: termelésünk tonnánkénti emisszió értéke 23%-kal csökkent 2015-höz képest, a tavalyi évhez képest pedig 4%-kal kevesebb. Ez a teljesítmény kiegészíti azon tudományos alapokon nyugvó célkitűzésünk bejelentését, melynek célja a CO2-kibocsátásunk tonnánkénti értékének 40%-os csökkentése 2019-hez képest, valamint azirányú elkötelezettségünket, hogy 2050-re elérjük a nettó zéró kibocsátást, körforgásos üzleti tevékenységünk szén-dioxid-mentesítését érintő terveink megerősítése érdekében.

Jelentésünkben szemlézzük elemzésünket, mely az éghajlatváltozás potenciális jövőbeli következményeit vizsgálja az üzleti tevékenységünkre vonatkozóan. Ennek kezelése érdekében végrehajtjuk az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi közzétételekre vonatkozó munkacsoport ajánlásait (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD).

Végig vesszük a Covid-19 világjárványhoz való alkalmazkodás kihívásait; milyen összetartással támogattuk egymást, összpontosítottuk figyelmünket az egészségre, a biztonságra és a megfelelő életkörülményekre, úgy hogy közben továbbra is kiszolgáltuk partnereinket.

Végezetül, környezeti és társadalmi mutatók széles skáláját tárjuk fel a Fenntarthatósági jelentés 2021-ben. Így a számos témát felölelő ESG-adatokat segítségével az olvasók elemezhetik a DS Smith nem pénzügyi vonatkozású teljesítményét. Beszámolónkat a GRI Standard and SASB (Containers and Packaging) szabványokkal összhangban, a fenntarthatósági jelentések módszereit követve állítottuk össze.

Energetikai szakreferens jelentések