Fenntarthatósági jelentés 2023

Évente közzé tesszük friss, átfogó fenntarthatósági jelentésünket, mely részleteiben mutatja be a fenntarthatóság érdekében tett lépéseinket, valamint előrehaladásunkat célkitűzéseink felé.

A DS Smith Fenntarthatósági jelentés 2021 ismerteti „A jelenben a jövőért” fenntarthatósági stratégiánk megvalósításában elért eredményeinket. A stratégia elindítása óta óriási előre lepésről számolhatunk be; többek között a problémás műanyagok kiváltása, a karbon ellátási láncból való kivezetése és az innovatív újrafeldolgozási megoldások biztosítása terén. Emellett folyamatosan újabb és újabb körforgásos csomagolási megoldásokat dolgozunk ki és teszünk elérhetővé partnereink és a szélesebb társadalom számára.

2022/2023-es pénzügyi év fenntarthatósági teljesítményének főbb eredményei

 • 297 millió darab műanyagot cseréltünk le újrahasznosítható alternatívára, ezzel összeségében 2020/21 óta 762 millió darab mentesült a műanyagtól.
 • Több mint 31.000 csomagolástervezési döntés született a Körforgásos Tervezési Mérőszámai mentén, mióta bevezettük ezt az egyedülálló eszközt
 • 10%-kal csökkent a teljes Scope 1, 2 és 3 ÜHG-kibocsátás a tavalyi évhez képest és 15%-kal a 2019/20-as időszakhoz képest
 • 5,5 millió embert vontunk be a körforgásos gazdaság szerinti gondolkodásba, így 2020/21 óta ez a szám 8,4 millióra emelkedett
 • Elindítottuk a Scope 3 Beszállítói Elköteleződési Program, és csatlakoztunk a Beszállítói Vezetőség az éghajlatváltozási kezdeményezéshez
 • A baleseti gyakorisági ráta (AFR) 6%-os csökkenése a tavalyi évhez képest
 • A jelenben a jövőért fenntarthatóségi stratégia részeként  új célokat tettünk közzé a sokszínűség, egyenlőség és befogadás (DE&I) programunk előmozdítása érdekében
 • Platinum EcoVadis fenntarthatósági besorolást kaptunk (a világ legjobb 1%-a)
 • 73 S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) pontszámot értünk el, ami a tavalyi 67-es értékhez képest nőtt, és először szerepelt az S&P Global fenntarthatósági évkönyvében
 • 15 papírgyárunk közül 13-ban működik biodiverzitási program
 • Az 50 vagy annál több teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztató telephelyeink 100%-a vállalt helyi közösségek támogatását célzó tevékenységet

Fenntarthatósági jelentés 2021

 

Fenntarthatósági jelentés kiegészítő adatok 2021

Fenntarthatósági jelentésünk mellett minden évben kiegészítő jelentést készítünk azoknak az érdekelt feleknek, akiknek nagyobb mennyiségű mennyiségi részletre van szükségük fenntarthatósági teljesítményünkről számos nem pénzügyi mutatón keresztül.

Jelen Fenntarthatósági jelentés 2021 az első előrehaladási riport „A jelenben a jövőért” fenntarthatósági stratégiánk elindítása óta, ami azokra a fenntarthatósági kihívásokra fókuszál, amelyekkel ma szembesülünk, valamint azokra, amelyek hatással lesznek a jövő generációira.

„A jelenben a jövőért” Fenntarthatósági stratégiánk nem kevesebb, mint hét célkitűzésének elérését ünnepeljük: kezdve, hogy dizájnereink 100%-át képeztük a Circular Design Principles (Körforgásos Tervezési Alapelvek) alkalmazására, egészen addig, hogy a vízhiány kockázatának kitett telephelyeink 100%-ánál megvalósítottuk a vízhiány csökkentését célzó terveket. Működésünk során használt papír 100%-a továbbra is újrahasznosításra kerül vagy ellenőrzött beszállítói láncból származik. Erdőink 100%-a fenntartható erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal rendelkezik, és az FSC® rendszerben érintett telephelyeink 100%-a FSC® tanúsítvánnyal működik. Ahogy az ISO 50001 a hatálya alá tartozó

telephelyeink 100%-a birtokolja ezen tanúsítványt. Valamennyi telephelyünk, mely a közösségi tevékenységekre vonatkozó célkitűzéseinkben érintett folytat effajta tevékenységet.

Vevőink és partnereink innovatív és körforgásos kialakítású esettanulmányai jól példázzák a körforgásos gazdaságot élénkítő csomagolási megoldásainkat, melyek jobb választást, ugyanakkor kényelmet is biztosítanak a fogyasztók számára úgy, hogy közben kisebb a környezetre gyakorolt hatásuk.

Beszámolónkban megosztjuk azon tudásunkat és tapasztalatunkat, miként építjük be a körforgásos gazdaság szerinti gondolkodást tevékenységünk minden részébe, kezdve a Circular Design Metrics-szel (Körforgásos Tervezési Mérőszámaival), amelyek segítenek partnereinknek fenntartható döntéseket hozni, egészen a vevőinknek kínált értékajánlatunk új pilléréig a Circular Ready-ig (Körforgásra tervezve), amely számos partnerünket segíti, hogy éljenek a körforgásos gazdaság nyújtotta előnyökkel.

Emellett a riportban pontos kimutatást adunk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén elért eredményeinkről: termelésünk tonnánkénti emisszió értéke 23%-kal csökkent 2015-höz képest, a tavalyi évhez képest pedig 4%-kal kevesebb. Ez a teljesítmény kiegészíti azon tudományos alapokon nyugvó célkitűzésünk bejelentését, melynek célja a CO2-kibocsátásunk tonnánkénti értékének 40%-os csökkentése 2019-hez képest, valamint azirányú elkötelezettségünket, hogy 2050-re elérjük a nettó zéró kibocsátást, körforgásos üzleti tevékenységünk szén-dioxid-mentesítését érintő terveink megerősítése érdekében.

Jelentésünkben szemlézzük elemzésünket, mely az éghajlatváltozás potenciális jövőbeli következményeit vizsgálja az üzleti tevékenységünkre vonatkozóan. Ennek kezelése érdekében végrehajtjuk az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi közzétételekre vonatkozó munkacsoport ajánlásait (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD).

Végig vesszük a Covid-19 világjárványhoz való alkalmazkodás kihívásait; milyen összetartással támogattuk egymást, összpontosítottuk figyelmünket az egészségre, a biztonságra és a megfelelő életkörülményekre, úgy hogy közben továbbra is kiszolgáltuk partnereinket.

Végezetül, környezeti és társadalmi mutatók széles skáláját tárjuk fel a Fenntarthatósági jelentés 2021-ben. Így a számos témát felölelő ESG-adatokat segítségével az olvasók elemezhetik a DS Smith nem pénzügyi vonatkozású teljesítményét. Beszámolónkat a GRI Standard and SASB (Containers and Packaging) szabványokkal összhangban, a fenntarthatósági jelentések módszereit követve állítottuk össze.

Energetikai szakreferens jelentések