Teljesítményünk mérése

Négy stratégiai célunk révén újraértelmezzük a csomagolást: vevőink elkápráztatása, a munkatársainkban rejlő lehetőségek kamatoztatása, útmutatás a fenntarthatóság terén, méretünk és profitunk megduplázása. Hiszünk abban, hogy ha teljesítjük ezen célkitűzéseinket, akkor meg tudjuk valósítani víziónkat, hogy a fenntartható csomagolási megoldások vezető szállítója legyünk.

Stratégia és fő teljesítménymutatók (KPI-ok)

 • Vevőink elkápráztatása
 • Munkatársainkban rejlő lehetőségek felismerése
 • Útmutatás a fenntarthatóság terén
 • A vállalkozás méretének és profitjának megduplázása
 • Stratégiai céljaink összhangban vannak valamennyi érintett. részvényes elvárásaival, így valamennyiük számára teljesítünk tudjuk azokat.

Vevőink elkápráztatása,

melynek érdekében a következőképpen tesszük:

 • a minőségre és a szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalásainknak megfelelően működünk,
 • értéknövelő csomagolási megoldásokat biztosítunk,
 • innovációra ösztönzünk nemzetközi szintre kiterjesztve.

Megrendelések teljesítése az OTIF (on time in full) alapelveknek megfelelően
A csomagolás elengedhetetlen része a hatékony ellátási láncnak. Az egyeztetett, ígért módon történő teljesítés kritikus elem, hogy vevőink megbízható partnere maradjunk.

Meghatározás: Az időben, teljes egészében teljesített megrendelések aránya a teljes vállalkozás tekintetében

2020/21-es teljesítmény: A Covid okozta jelentős fennakadások ellenére összesített OTIF mutatónk 95%-os maradt, közel a 97%-os általános célunkhoz. Ennek érdekében továbbra is a minél magasabb szolgáltatási színvonal biztosítására törekszünk.

Munkatársainkban rejlő lehetőségek felismerése,

melynek érdekében a következőket tesszük:

 • olyan környezetet teremtünk, amelyre az emberek büszkék és ahol a legjobbat tudják kihozni magukból,
 • minden kollégánk egészségének, biztonságának és jólétének biztosítása,
 • a jövőbeli kapacitások, adottságok kiépítése.

Baleset gyakoriság ráta (AFR – Accident Frequency Rate)

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni felelősségvállalásra és hisszük, azáltal hogy bevonjuk munkatársainkat a biztonságos munkakörnyezet és vállalati kultúra kialakításába, mindenki hatással lehet a baleseti gyakorisági ráta csökkentésére.

Meghatározás: A munkaidő-kieséssel járó munkahelyi balesetek (LTA – Lost time accident) száma millió munkaórára vetítve

2020/21-es teljesítmény: Az egészséges, biztonságos munkakörnyezet és szervezeti kultúra minden felelős, fenntartható és nyereséges vállalkozás sarokköve. A zéró egészségvédelmi és biztonsági célkitűzésünk összefüggésében az AFR célunk nulla.

Az elmúlt év semmihez sem volt hasonlítható. A Covid-19 világjárvány komoly hatást gyakorolt, munkánk minden aspektusát érintette. Ezért figyelemre méltó eredmény, hogy ebben a folyamatosan változó környezetben és az egyre növekvő igénnyel mellett sikerült megőriznünk, javítanunk egészségvédelmi és biztonsági teljesítményünket. Nagyon örülünk ennek a hihetetlen eredménynek.

Útmutatás a fenntarthatóság terén,

melynek érdekében a következőket tesszük:

 • zárt ellátási lánc kialakítása a hatékony tervezés által,
 • a környezetszennyezés és hulladék mennyiségének csökkentése körforgásos megoldásokkal,
 • az emberek felkészítése a körforgásos gazdaságra való átállásra,
 • a természeti erőforrások védelme azáltal, hogy valamennyi rostból a lehető legtöbbet hozzuk ki.

2020/21 legfontosabb eredményei:

 • 23%-kal csökkentettük CO2e (szén-dioxid egyenérték) tonnánkénti értékét 2015-höz képest,
 • 54 millió darab műanyagot cseréltek le az év során,
 • meghatároztuk tudományos alapú céljainkat (science-based target) a fenntarthatóságra vonatkozóan és kötelezettséget vállalunk, hogy 2050-re elérjük a nettó zéró kibocsátást.

Megduplázzuk méretünket és profitunkat,

melynek érdekében a következőket tesszük:

 • piaci részesedés organikus növekedése,
 • fejlesztési beruházások a hullámpapír csomagolási piac prosperáló területein,
 • befektetés a hullámpapír csomagolás további kapacitásbővítése érdekében.

Hullámpapír volumen növelése

Célul tűztük ki a legalább GDP +1%-os volumennövekedést. Vizsgálataink szerint további piaci részesedésre teszünk szert a multinacionális működési keretrendszerünk által, mely komoly értéket nyújt vevőinknek az ellátási láncuk egészét tekintve.

Meghatározás: Hasonló hullámpapírlemez doboz termékek eladott mennyisége (a beszerzések és értékesítések hatása nélkül) területenkéntként mérve

2021. évi teljesítmény: +3,5%-os volumennövekedést értünk el, ami az első félévben -1,0%, a második félévben pedig +8,2% volt. Az év második felében tapasztalt rendkívüli növekedés mögött elsősorban az e-kereskedelmi vevők részéről jelentkező nagy kereslet és az ipari vevők megélénkülése állt. Minden régió jó növekedést mutatott, kiemelkedett az Egyesült Királyság az e-kereskedelem terén elért sikereinknek köszönhetően.

Árbevétel

Az elért árbevétel tükrözi azt az értéket, melyet vevőinknek nyújtunk és azon képességünket, hogy ezt az értéket számszerűsíteni is tudjuk. Ebben a méretünk komoly hajtóerővel bír, emellett az értékesítés magasabb megtérülése a nyereséget ellenállóbbá teszi a káros hatásokkal szemben.

Meghatározás: kamatfizetés és adózás, amortizáció és egyéb pénzügyi tételek levonása előtti nyereség a bevétel százalékában
Meghatározás: kamatfizetés és adózás, amortizáció és egyéb pénzügyi tételek levonása előtti nyereség a bevétel százalékában

2021. évi teljesítmény: Az árbevétel 8,4%-os megtérülése, ami 2020-ban 250 bázisponttal csökkent, tükrözi a jövedelmezőség éves csökkenését, amelyet a Covid-19 hatásai és az első félévi árcsökkenés és a második félév bekerülési költségeinek nyomása okoz.

Átlagos lekötött tőke megtérülése (ROACE)

A cél ROACE mutatónk esetében, hogy az egész gazdasági ciklusban megfelelő szinten tudjuk hozni, mely meghaladja a tőkeköltséget. A ROACE a pénzügyi nyereség és a hozamok fenntarthatóságának kulcsfontosságú mérőszáma, és tükrözi az üzletbe történő befektetések, valamint az adósság és a tőke kiszolgálása során elérhető megtérülést. Minden befektetést és felvásárlást értékelnek erre vonatkozóan.

Meghatározás: Kamat, adó, amortizáció és egyéb módosító tételek levonása előtti eredmény az átlagos lekötött tőke százalékában, beleértve a cégértéket, az előző 12 hónapos időszakban

2021. évi teljesítmény: A ROACE 240 bázisponttal 8,2%-ra csökkent, tükrözve a stabil tőkealap mellett az üzleti év korrigált üzemi eredményének csökkenését.

Nettó adósság/EBITDA

A nettó adósság/EBITDA a mérleg erősségének és pénzügyi stabilitásának kulcsfontosságú mérőszáma.

Meghatározás: Korrigált nettó adósságállomány (átlagos devizaárfolyamon és az IFRS 16 lízingkötelezettségek levonása után) az előző 12 hónapos időszak kamat, adó, értékcsökkenési leírása, amortizáció és egyéb módosító tételek levonása előtti eredményéhez képest (az üzleti év során végrehajtott felvásárlásokkal és elidegenítésekkel korrigálva, valamint az IFRS 16 lízingek standard jövedelemhatásának megszüntetésével). Ez a meghatározás összhangban van a Csoport szerződéseivel.

2021-es teljesítmény: A nettó adósságállomány 306 millió fonttal 1795 millió fontra csökkent, ami erős cash flow-t tükröz, míg a nettó adósság/EBITDA 2,2-szeresével zárta az évet, nagyjából hasonlóan a tavalyi értékhez, a félévhez képest jó csökkenést mutatott, 2,4-szereset.

Készpénz konverzió

A tőkekezelésre és a prudens mérleg fenntartására irányuló széleskörű figyelmünk részeként a készpénz konverzióra összpontosítunk. A működési tőke kulcsfontosságú a vállalkozáson belül annak érdekében, hogy minden tőkét ott alkalmazzanak, ahol a legjobban megtérülhet a vállalkozás számára.

Meghatározás: Adózás előtti szabad pénzáramlás, nettó kamat, növekedési tőke, nyugdíjjárulékok kifizetése és egyéb módosító tételek, mint a kamat, adó, amortizáció és egyéb tételek levonása előtti eredmény százalékában. A szabad pénzáramlás az adósság nettó mozgása a módosító tételek, a kifizetett osztalékok, a leányvállalatok akvizíciója és értékesítése (beleértve a felvett kölcsönöket) és a részvénytőke-kibocsátásból származó bevételek bevétele tekintetében.

2021-es teljesítmény: A készpénz konverzió 150%-os volt, összhangban a célunkkal, ami különösen erőteljes forgótőke javulást tükröz.