• Vállalatunk
  • Média
  • Hírek
  • A DS Smith új kutatása szerint a Z generáció nem bízik az újrahasznosításban az idősebb korosztályokhoz képest

A DS Smith új kutatása szerint a Z generáció nem bízik az újrahasznosításban az idősebb korosztályokhoz képest

Az vizsgálat során kiderült, hogy generációs szakadék van kialakulóban az újrahasznosítás terén az Egyesült Királyságban. Az idősebbek magabisztosabbak, mint a fiatalabb generációk, annak kapcsán, mit és hogyan kell újrahasznosítani.

Átláthatóbb információk szükségesek az újrahasznosításhoz

Míg gyakran a Z generációt tartják a leginkább környezettudatosnak, a megkérdezett korcsoportok közül ők bíznak a legkevésbé az újrahasznosításban. A felmérés szerint kevésbé biztosak abban, hogy milyen csomagolást lehet újrahasznosítani (66%), mint az 55 év felettiek (81%). Emellett jóval nagyobb arányban nem tudják, hogy kihez forduljanak tanácsért az újrahasznosítással kapcsolatban (11%), ez az 55 év felettiek esetében csupán 4%.

Z generációhoz tartozó válaszadók kétharmada (67%) az újrahasznosítás akadályait okolja az Egyesült Királyságban, szemben az 55 év felettiekkel, akiknek 41%-a gondolkodik így. Ez arra utal, hogy szükséges lenne módosítani az Egyesült Királyság újrahasznosítási infrastruktúráját annak érdekében, hogy javuljon a fiatalabb generációk újrahasznosításhoz való hozzáállása. Problémaként fogalmazták, hogy zavaros, melyik újrahasznosítható terméket milyen kukákba kerülnek (20%), illetve hogy a helyi hatóságoktól nem kapnak elég hulladékgyűjtőt (16%). 

63%

A Z generációba tartozók 63%-a szerint nehéz megérteni a csomagoláson lévő újrahasznosítási jelzéseket.

shopping.jpg

Kétségtelen, hogy az emberek részesei akarnak lenni a környezetvédelemnek. A kihívás az, hogy egyértelmű és egyszerű rendszert kell létrehozni, hogy az emberek ezt meg is tehessék.

Rogier Gerritsen
Managing Director at DS Smith Recycling

„Mivel az Egyesült Királyság ambiciózus célokat tűzött ki a papír és a karton újrahasznosítására a következő évtizedre nézve, itt az ideje, hogy újragondoljuk az újrahasznosítással kapcsolatos megközelítésünket. A döntéshozók, a helyi hatóságok és az újrahasznosítási szektor közötti folyamatos együttműködés kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a fogyasztók számára könnyen érthető újrahasznosítási infrastruktúrával rendelkezzünk" - tette hozzá Rogier.

A rendszerek egyszerűsítés az újrahasznosítás elősegítése érdekében

A DS Smith kutatásából látható válik a generációs szakadék mellett az Egyesült Királyság egyes regiói közötti különbségek is. Ugyanis a legutóbbi hulladékstatisztikából1 világossá vált, hogy Anglia nem teljesítette a kormány azon célját, hogy 2020-ra a háztartásokból származó hulladék 50%-át újrahasznosítsák.

Household source segregation.jpg

„Az újrahasznosítás fellendítéséhez és céljaink eléréséhez a rendszert egyszerűsíteni kell, következetes begyűjtési rendszerekkel és az anyagok megfelelő elkülönítésével. Ez nemcsak egyértelművé tenné a fogyasztók számára, hogy milyen hulladékot hova helyezzenek el, de segítene növelni az újrahasznosítás mennyiségét, emellett segítene megóvni az újrahasznosításra szánt papír és karton minőségét is, vagyis több anyag lenne hosszabb ideig használható" - egészítette ki Rogier Gerritsen.

Hivatkozások:

Minden adat a YouGov Plc-től származik, hacsak nincs másképp jelezve. A kutatásba bevont minta nagysága 2081 felnőtt volt. A terepmunka 2022. február 18-20. között zajlott. A felmérés online készült. A számadatok súlyozottak, és az Egyesült Királyság összes (18 év feletti) felnőttére vonatkoznak.

1 Statistics on waste managed by local authorities in England for April to June 2020 Provisional Data (publishing.service.gov.uk)