Modernkori rabszolgaság

A DS Smith Group számos különböző szervezettel áll kapcsolatban az ellátási láncban, melyben működik, valamint nagyszámú munkavállalót foglalkoztat közvetlenül. A DS Smith zéró toleranciát alkalmaz a modernkori rabszolgatartással szemben mind a szervezet teljes egészében, mind az ellátási láncán belül.

A 2015-ös modernkori rabszolgaságra vonatkozó törvény bevezetését követően felülvizsgáltuk az irányelveknek való megfelelési és kockázatkezelési folyamatainkat, hogy meghatározzuk, mire vonatkozóan rendelkezünk már intézkedésekkel, és milyen további intézkedésekre lehet szükség a rabszolgaság és az embercsempészet megakadályozása érdekében vállalkozásunk bármely részében vagy ellátási láncainkban. Az alábbi irányelvek támasztják alá szemléletünket, elveinket, valamint a rabszolgaságról és embercsempészetről szóló éves nyilatkozatunk is tájékoztatásul szolgál.