online-e-retail-packaging.jpg

Transportemballage: Postordresalg med et menneskeligt ansigt

Internethandel har ført til benhård konkurrence i detailsektoren, hvor aktørerne er nødt til at oppe sig for at opfylde forbrugernes ønsker på en effektiv og lønsom måde. Gevinsten ved at gøre alt sammen rigtigt er enorm, og ved postordresalg har emballagen langt større betydning for kundeoplevelsen.

Stadig flere forbrugere køber deres varer via internettet frem for at ulejlige sig hen i en fysisk butik. Det betyder imidlertid ikke, at produkterne ikke er i stand til at formidle den tilknyttede varemærkeoplevelse.

Egenartede kvalitetsemballager øger glæden ved udpakningen – sandhedens øjeblik, hvor det fysiske produkt tages nærmere i øjesyn, og både dets og leverandørens kvalitet er til eksamen – og kan sagtens formidle varemærkeoplevelsen, selvom det ikke foregår i en lækkert indrettet butik med servicemindede ekspedienter.

Både trykkets kvalitet og emballagens design har noget at sige, og det samme gælder den øvrige funktionalitet, der er indbygget i emballagen, f.eks. særlige fyldmaterialer, særprægede farver eller et iøjnefaldende indre.

Blot det at anføre mærkenavnet på emballagen er med til at vække forventningens glæde hos kunden ved leveringen af produkterne. Afhængigt af det konkrete mærkes etiske værdier kan kunden også have en forventning om brug af genanvendte eller FSC-certificerede materialer.

Vores emballagestrateger arbejder sammen med jer om at designe en løsning, der ikke alene er i samklang med jeres mærkeværdier og etiske værdier men samtidig lægger beslag på færre ressourcer og mindre arbejdskraft, beskytter produktet og billiggør logistikkæden.