Gennemgang af PPWR: Emballage- og emballageaffaldsforordningen

Som en førende leverandør af bæredygtige emballageløsninger bakker vi op om EU’s mål om at fremme cirkulær emballage og reducere emballagens påvirkning af miljøet.

For at hjælpe vores kunder med at navigere i de nye regler, der former fremtiden for emballage i EU, har vi samlet:

 1. Den seneste information om emballage- og emballageaffaldsforordningen (PPWR).
 2. Dens betydning for din virksomhed.
 3. Mål samt forskellene mellem eksisterende regler og de vigtigste foreslåede ændringer.

Bemærk, at vores information ikke erstatter juridisk rådgivning. Det er en generel opsummering af PPWR, som vi har udarbejdet på baggrund af oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Vi henviser derfor vores kunder til disse oplysninger udgivet af relevante EU-myndigheder, og derudover at søge rådgivning om deres egen situation efter behov.

Denne side blev sidst opdateret den 29. april 2024. Informationerne på denne side er taget fra Europa-Parlamentets beslutning vedtaget den 24. april.

Hvad er PPWR?

PPWR er et udkast til den kommende forordning på emballageområdet, der lige nu er til debat i EU. Forslaget er en revision af de nuværende EU-regler for emballage og emballageaffald. Den nuværende regulering på området i EU er Emballage- og Emballageaffaldsdirektivet (PPWD), der blev vedtaget i 1990'erne og er revideret flere gange siden. Europa-Kommissionen foreslog at ændre PPWD i 2022, efter at Kommissionen konstaterede, at reglerne ikke effektivt forhindrede væksten af emballageaffald og reducerede emballagens miljøpåvirkning. Derfor foreslog Kommissionen en emballage- og emballageaffaldsforordning med større ambition end det tidligere direktiv.

Er PPWR allerede trådt i kraft?

PPWR blev for nylig vedtaget af Europa-Parlamentet, men det er endnu ikke trådt i kraft. Vi forventer, at den endelige tekst træder i kraft, og dermed bliver til lov, i fjerde kvartal af 2024.

Vil PPWR påvirke din virksomhed?

Ja, helt sikkert. PPWR vil ændre væsentligt på, hvordan vi designer, forbruger og bortskaffer emballage i EU på tværs af alle værdikæder. Det vil blive noget nær en revolution for EU's emballagelandskab.

De nye tiltag, der er omfattet af PPWR, vil betyde, at de fleste emballagekategorier bliver berørt på den ene eller anden måde. Derfor bør alle virksomheder forberede sig på, hvad der sker, når forordningen træder i kraft.

Hvad er de vigtigste mål med den nye forordning?

Forordningen har til formål at reducere emballagens miljøpåvirkning samt at harmonisere emballagereglerne i hele EU for at lette varernes frie bevægelighed ved at:

 • Forebygge generering af emballageaffald. PPWR har til hensigt at reducere mængden af emballageaffald, der genereres i EU. Blandt andet ved at indføre restriktioner for hvilken emballage, der kan anvendes og fremme genanvendelige og genopfyldelige emballageløsninger.
 • Fremme en høj kvalitet i genanvendelse. PPWR sigter mod at gøre al emballage på det europæiske marked genanvendelig på en økonomisk bæredygtig måde inden 2030.
 • Indføre harmoniserede regler. EU-regler om mærkning, nedbringelse af unødig luft og obligatorisk genanvendt emballageindhold vil fremme fair konkurrence i hele EU, når de samme regler gælder for alle.

Hvad ændrer PPWR i forhold til de eksisterende regler?

En ny, mere ambitiøs tilgang til emballageaffald

PPWR bliver indført på baggrund af den fortsatte vækst i emballageaffald i EU. Det vil medføre forpligtelser, der ikke kun rammer EU-lande blandt andet med mål for affaldsreduktion, men også for virksomheder (med obligatoriske genanvendelsesmål for emballagekategorier, forbud mod visse typer engangsemballage, krav til emballage-minimering m.v.).

Omfattende regler på tværs af EU-landene

Det er forventningen, at skiftet fra et direktiv til en forordning vil betyde en større harmonisering af emballagereglerne i EU. Direktiver giver større frihed til de europæiske lande ved implementering af EU-regler og tillader national afvigelse. Omvendt fremmer forordningerne en "one-size-fits-all" tilgang og fastsætter regler, der skal implementeres i alle EU-medlemslande på samme måde.

Kommissionen har besluttet at erstatte Emballageaffaldsdirektivet med en forordning for at sikre større harmonisering og mulighed for håndhævelse af emballagereglerne på tværs af Europa. Det er gode nyheder for virksomheder, der opererer på tværs af EU.

Hvad er de vigtigste foranstaltninger foreslået i PPWR?

Foranstaltningerne beskrevet nedenfor er taget fra Parlamentets og Rådets foreløbige aftale, som de er nået frem til i marts 2024. I de kommende måneder og år vil der komme yderligere detaljer om, hvordan foranstaltningerne vil blive implementeret.

EU-lande skal reducere mængden af emballageaffald pr. indbygger med 5% inden 2030, 10% inden 2035 og 15% inden 2040 (baseret på niveauerne fra 2018).

Krav om obligatorisk mærkning på emballage med:

 • Sammensatte materialer.
 • EU-harmoniserede sorteringsinstruktioner, skal også bruges på affaldsspande
 • Genanvendelsesinstruktioner, hvor det er relevant.
 • Obligatorisk QR-kode på genanvendelig emballage.

Genbrugs- og genopfyldningsmål for flere typer af emballage (mad & drikke, samleemballage, transport, e-handel).

Fra 1. januar 2030:

 • Kun genanvendelig emballage bør anvendes til transportemballage, når der transporteres mellem forskellige adresser inden for samme virksomhed eller mellem forskellige virksomheder inden for det samme EU-land.*
 • For anden transportemballage, herunder e-handel, skal der anvendes mindst 40% genanvendelig emballage inden 2030, og mindst 70% inden 2040.
 • For salgsemballage (emballage brugt til at gruppere salgsenheder) skal mindst 10% være genanvendelig inden 2030 og mindst 25% inden 2040.
 • For alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer (undtagen mælk, vin og visse former for spiritus) skal mindst 10% af emballagen være genanvendelig inden 2030 og mindst 40% inden 2040.
 • Papemballage er undtaget fra alle genbrugsmål, så den nye forordning gælder ikke for papemballage.

*Stropper og film til palletering forventes at blive undtaget den kommende forordning og afventer sekundær lovgivning.

Fra 1. januar 2030 er der følgende forbud mod plastemballage:

 • Krympefolie og samlefilm til at inddele og samle produkter.
 • Emballage til frugt & grøntsager under 1,5 kg (med visse undtagelser, der skal fastlægges).
 • Emballage anvendt til mad & drikkevarer, der indtages på stedet i hotel- og restaurationsbranchen (f.eks. plastikbakker og plastikkrus).
 • Enkeltstående poser til saucer, konserves, sukker o.l.
 • Emballage til miniaturekosmetik, toiletartikler og hygiejneprodukter i hotelbranchen.
 • Meget lette plastikposer.
 • Al emballage i EU skal være genanvendelig inden 2030.
 • Al emballage skal overholde kriterierne for ”Design for recycling”. Dette skal defineres i yderligere lovgivning.
 • De afgifter for Udvidet Producentansvar, som virksomheder skal betale, vil være baseret på karakterer for genanvendelighed, der går fra A til C.

Obligatorisk minimum for genanvendte materialer for plastemballage inden 2030:

 • 30% for kontaktfølsom emballage lavet af PET.
 • 10% for kontaktfølsom emballage lavet af andre plastmaterialer.
 • 30% for drikkeflasker af engangsplastik.
 • 35% for anden plastemballage.

Målene øges i 2040.

Fra 1. januar 2030:

 • Emballageminimering bliver normen.
 • Der må maksimalt sendes 50% luft når det gælder grupperet-, transport- og e-handelsemballage.
 • Emballage, der vildleder forbrugerne til at tro, at produktet er større, end det faktisk er, vil blive forbudt (f.eks. dobbeltvægge, falske bunde).

Fra og med tre år efter ikrafttrædelsen af forordningen vil komposterbar emballage være obligatorisk for:

 • Te/kaffeposer og -kapsler.
 • Klistermærker fastgjort til frugt og grøntsager.

Hvad gør DS Smith vedrørende PPWR, og hvordan kan vi hjælpe dig?

Som en førende leverandør af cirkulær emballage i Europa har DS Smith fulgt PPWR-forslaget fra begyndelsen. Vi har oparbejdet en stor indsigt, der giver os mulighed for at hjælpe vores kunder og partnere i alle dele af forsyningskæden med at tilpasse sig den nye virkelighed med emballageregulering i EU.

Vi har længe været i gang med forberedelser for at sikre, at vores produktportefølje er i topklasse og opfylder ambitionerne i den nye forordning. Vi er rustet til at hjælpe vores kunder med at få det bedste ud af ændringerne i reguleringen på området.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at håndtere ændringerne og sikre at din emballage er klar, når PPWR bliver gennemført.

 

Referencer: