Natur

Vi beskytter og genopretter naturen

Biodiversiteten er i hurtig tilbagegang. Derfor har det aldrig været vigtigere at handle for at bevare det naturlige miljø, som alt liv på Jorden er afhængig af.

Den cirkulære økonomi er designet til regenerering og har fokus på at bevare vores ressourcer i brugbar stand i længere tid og sikre, at processerne til udvinding af ressourcer giver plads til at naturen kan regenerere.

Vi reducerer vores påvirkning af naturen og fremmer biodiversiteten med ansvarlige indkøb, bæredygtig skovdrift og øvrig virksomhedsdrift samt ved at samarbejde med de lokalsamfund, vi er til stede i. 


Vores NOW mål:

  • Inden 2025 vil vi måle og forbedre biodiversiteten i vores egne skove og vurdere vores afhængighed af naturen
  • Inden 2025 skal vi have biodiversitetsprogrammer for alle vores papirfabrikker
  • Inden 2025 skal vi have indført planer for styring af vandforbrug på alle papir- og emballagefabrikker
     


Vores NEXT mål:

  • Vi skal sætte mål for regenerering af naturen ud fra en videnskabelig tilgang
  • Inden 2030 skal vi reducere hastigheden af vandindvindingen med 10 % sammenlignet med 2019 på de fabrikker, der er i risiko for vandmangel

 

                                 Hvordan opnår vi det?

Vi skal identificere og vurdere truede, udryddelsestruede og sjældne arter i vores skove i Nordamerika. 

I et partnerskab med Warnell School of Forestry and Natural Resources på University of Georgia har vores skovbrugsteam i Nordamerika gennemført et trefaset projekt med det formål at måle og forbedre den lokale biodiversitet. Der blev identificeret flere arter af særlig interesse i den pågældende skov. Til arbejdet blev der anvendt forskellige værktøjer som f.eks. appen iNaturalist, materiale fra Smithsonian National Museum of Natural History, websitet Backyard Bird og U.S. Fish and Wildlife Service Environmental Conservation online system. På baggrund af projektet vil vi fortsat benytte den nyeste teknologi, observationsmetoder og bevaringsteknikker for proaktivt at kunne passe vores skovarealer på en bæredygtig måde samt beskytte naturen og den lokale biodiversitet.

Ny spildevandsbehandling på Zărnești papirfabrik

I løbet af 2022/23 gennemførte vi en opgradering af spildevandsrensningsanlægget (WWTP) på Zărnești papirfabrik til en værdi af 8,7 millioner Euro. Projektet blev udført som en del af et større moderniseringsprojekt, der omfattede udskiftning af kloaksystemet og forbedring af den måde vi bruger vand på i produktionen, hvilket reducerede vandforbruget. Ved at øge genbrug og genanvendelse af vand, forventer vi at kunne reducere vandforbruget med ca. 20 %. Vi vil producere biogas ved at bruge en aerob digestion-proces til spildevandsbehandling. Som en del af en fremtidig opgradering af vores kedel på fabrikken, er planen, at gøre biogassen til en vedvarende brændstofkilde. Det vil reducere mængden af den naturgas, som ellers er nødvendig for at opfylde fabrikkens energibehov.