CO2

Vi reducerer kulstofudledningen fra vores produktion og værdikæde.

Vi reducerer kulstofudledningen (dekarboniserer) fra vores produktion og værdikæde.

Det er nødvendigt, at vi reducerer CO2-udledningen hurtigt i overensstemmelse med Parisaftalen for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Med en cirkulær økonomi med lavere kulstofudledning reducerer vi udledningen ved at forbedre udnyttelsen af ressourcerne i produktionen og øge brugen af vedvarende energi.

Vi designer løsninger, der giver mindst muligt affald og kan genanvendes og genbruges. Vi forbedrer energieffektiviteten, investerer i ny teknologi og skifter til vedvarende energiløsninger. Vi rådgiver også vores strategiske leverandører i at fastsætte deres egne mål ud fra videnskabelig viden. Vi hjælper vores kunder med at opfylde deres klimamål, og stræber efter at opnå en netto-nuludledning af CO2 inden 2050.

 

Vores NOW mål:

  • Inden 2030 vil vi reducere Scope 1, 2 og 3 drivhusgasemissioner med 46 % sammenlignet med 2019
     
  • Inden 2027 vil vi opfordre 100 % af vores strategiske leverandører (som repræsenterer 76 % af CO2-udledningerne fra indkøbte materialer og serviceydelser) til at fastsætte deres egne mål baserede på videnskabelige anbefalinger.

Vores NEXT mål:

  • Inden 2050 vil vi opnå netto-nuludledning af drivhusgasser (GHG)

 

                              Hvordan opnår vi dette? 

Fra affald til energi på vores papirfabrik Aschaffenburg.

I et partnerskab med E.ON vil energiforsyningen på vores fabrik, Aschaffenburg Mill, ved udgangen af 2025 blive markant opgraderet til at kunne supplere naturgas med forbrænding af materialer, der ikke kan bruges til papirproduktion. Den integrerede fabrik vil have en moderne affald-til-energi kedel, en automatiseret digital styring, der bruger kunstig intelligens (AI) til at optimere energien i realtid, og to opdaterede gasfyrede kedler med ”future-proofing”, der giver mulighed for senere at indføre bio-baserede brændstoffer. Løsningen forventes at reducere afhængigheden af naturgas med 25 %, hvilket svarer til en besparelse på CO2-udledningen på ca. 50.000 tons om året.

Partnerskab med Supplier LoCT carbon school  

Vi er blevet en del af initiativet Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT). Det er en sammenslutning af globale virksomheder, herunder nogle af vores kernekunder. Ved at være med i initiativet, ønsker vi at støtte vores strategiske leverandører, der endnu ikke er så langt i udviklingen af klimatiltag. Det gør vi, ved at hjælpe dem med at beregne deres CO2-aftryk, fastsætte mål baseret på videnskabelig viden og impplementere et program, der reducerer CO2-udledningen. 95 % af de leverandører, der deltog i Supplier LoCT carbon school, har meldt tilbage, at det har hjulpet dem med at øge deres evne til at fremme klimaindsatsen i deres virksomheder.