Privatlivspolitik

1. Introduktion

DS Smith anerkender vigtigheden af gennemsigtig og ansvarlig brug af dine personoplysninger og forpligter sig til at beskytte dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik ("politik") forklarer, hvordan DS Smith håndterer dine personoplysninger, når du kontakter os som kunde, potentiel kunde, leverandør, samarbejdspartner, forretningskontakt, deltager i vores arrangementer, bruger af en af vores hjemmesider, abonnent på vores markedsføringskommunikation, eller hvis du er i kontakt med os af andre årsager.  

 DS Smith ("vi", "os", "vores") henviser til DS Smith Plc med officiel adresse på 1 Paddington Square, London, Storbritannien, W2 1DL samt dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder. Du kan også kontakte os via e-mail på data.privacy@dssmith.com  

DS Smith kan indsamle personoplysninger fra dig som en del af vores forretningsaktiviteter, herunder gennem din brug af vores hjemmesider, når du kontakter os eller anmoder om information fra os, anmoder om et tilbud, køber fra os, sælger til os, bruger vores tjenester, leverer tjenester til os, deltager i vores arrangementer, abonnerer på vores markedsføringskommunikation eller som følge af dit samarbejde med os.  

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger fra dig: 

 • Grundlæggende oplysninger og kontaktoplysninger såsom dit fulde navn, den virksomhed du arbejder for, din titel og/eller stillingsbetegnelse, adresse, telefonnumre og e-mail-adresse;  
 • vigtige kontaktpersoners (anslåede) anciennitet, købsmotivation og indflydelse på købsbeslutninger;  
 • dit brugernavn og adgangskode, såfremt du opretter en online-konto;  
 • Finansielle oplysninger, såsom bankkontooplysninger og andre betalingsoplysninger; 
 • Tekniske oplysninger indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier, såsom oplysninger fra dine besøg på vores hjemmesider eller digitale platforme, oplysninger om browsing og enhedsbrug eller med tilknytning til elektroniske materialer og markedsføringskommunikation, som vi sender til dig;  
 • Oplysninger du giver os med henblik på at deltage i vores arrangementer eller besøg hos vores virksomheder, herunder adgangskrav og ønsker om specialkost; 
 • dine markedføringspræferencer (under forudsætning af modtagelsen af dit udtrykkelige samtykke, hvor det kræves iht. gældende lovgivning);  
 • alle personoplysninger der fremgår af din anmodning, forespørgsel eller kommentar; og 
 • Alle øvrige personoplysninger du måtte give os. 

Vi lægger stor vægt på en ansvarlig indsamling af personoplysninger, som vi kan indsamle både direkte og indirekte.  

 

Vi indsamler personoplysninger fra dig direkte, når du: 

 

 • kontakter os, laver en forespørgsel eller anmoder om et tilbud; 
 • udfylder en formular på en af vores hjemmesider; 
 • tilmelder dig på en af vores hjemmesider eller digitale platforme; 
 • ønsker at deltage i, eller har deltaget i, et af vores arrangementer; 
 • ønsker at besøge, eller har besøgt, en af vores virksomheder eller kontorer; 
 • abonnerer på vores elektroniske udgivelser og markedsføringskommunikation; 
 • afgiver et tilbud eller præsenterer din virksomhed for os; 
 • repræsenterer din virksomhed over for os som kunde eller leverandør; 
 • anvender eller besøger vores hjemmesider eller digitale platforme; 
 • interagerer direkte med os. 

 

Som en del af vores aktiviteter kan vi indirekte få adgang til personoplysninger fra forskellige kilder, såsom betroede tredjepartsserviceudbydere, offentlige myndigheder samt retshåndhævende myndigheder. Hvis du har offenliggjort dine kontaktoplysninger på din virksomheds hjemmeside, kan vi anvende disse oplysninger til at kontakte dig.  I situationer, hvor vi indgår en kontraktmæssig aftale, vil dine personoplysninger muligvis blive videregivet på sikker og fortrolig vis. Vi kan også tilgå offentligt tilgængelige kilder som f.eks. LinkedIn, samt indsamle oplysninger fra andre tredjepartskilder i overensstemmelse med relevante lovgivningsmæssige krav. 

 

Vi anvender også cookies og lignende teknologier fra partnere til analytiske og marketingmæssige formål. Læs venligst vores cookiepolitik her. Vores hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google. Yderligere information om de oplysninger, der indsamles ved hjælp af Google Analytics, kan findes i Google’s privatlivspolitik. Du kan undgå disse cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Hvis du gør det, vil du muligvis ikke være i stand til at anvende alle funktionerne på denne hjemmeside. Du kan downloade og installere Googles Analytics Opt-out Browser Add-on, som fås her. Dine data kan tilgås og/eller slettes af slutbrugere via Min aktivitet 

DS Smith kan bruge dine personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne politik eller meddelt dig. Vi kan bruge oplysninger om dig til følgende formål:  

 • til at besvare og/eller håndtere din anmodning eller forespørgsel;  
 • til intern registrering;  
 • til at kontakte dig (enten direkte af virksomheden, af en af dens tilknyttede selskaber eller via en partner/agent) via e-mail eller telefonisk af de ovenstående grunde;  
 • i henhold til dit samtykke, hvor det kræves iht. gældende lovgivning, for at udføre direkte markedsføring og/eller e-mailmarkedsføring, som du abonnerer på eller har anmodet om;  
 • når det er nødvendigt som en del af omstrukturering af virksomheden eller salg af en del af virksomheden eller gruppens aktiver;  
 • for at opfylde enhver kontrakt, som gruppen har indgået med dig;   
 • for at vedligeholde og forbedre vores hjemmesider; 
 • for at kontrollere adgangen til vores bygninger og af sikkerhedsmæssige årsager; 
 • til juridiske, forskriftsmæssige, ledelsesmæssige og risikostyrende formål, herunder etablering, udøvelser eller forsvar af vores juridiske rettigheder samt overholdelse af juridiske og forskriftsmæssige forpligtelser; og 
 • til at kommunikere med dig og holde dig opdateret om relevant information eller offentliggørelser. 

Det retsgrundlag, som vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på, omfatter:  

 • I nogle tilfælde behandler vi dine personoplysnigner med dit samtykke (f.eks. når du accepterer, at vi placerer cookies eller behandler de oplysninger, som du indtaster i bl.a. formularer og undersøgelser på vores hjemmeside).  
 • I andre tilfælde behandler vi dine personoplysninger, når vi er nødsaget til at gøre det for at opfylde en kontrakt med dig (f.eks. til faktureringsformål). Vi kan også være pålagt ved lov at gøre det (f.eks. for at opfylde myndighedernes krav om opbevaring af dokumentation).  
 • Vi behandler også dine personoplysninger, når det er i vores legitime interesse at gøre det. Denne interesse må dog ikke tilsidesætte dine databeskyttelsesrettigheder (f.eks. når vi deler personoplysninger med vores tilknyttede selskaber).  
 • Vi kan også behandle dine personoplysninger for at opfylde en juridisk eller forskriftsmæssig forpligtelse. 

DS Smith er en multinational virksomhed, der har mange datterselskaber fordelt over mange forskellige lande. Som følge heraf kan dine personoplysninger blive videregivet til eller behandlet af en eller flere enheder inden for DS Smith. 

 

Dine personoplysninger kan også stilles til rådighed for tredjeparter såsom: 

 • leverandører, tjenesteudbydere som f.eks. revisorer og professionelle rådgivere; 
 • udbydere af telekommunikation, IT-hosting og IT-vedligeholdelse; 
 • forsikringsselskaber og finansielle rådgivere; 

 

Disse tredjeparter kan anvende oplysninger om dig under udførelsen af deres funktioner på vores vegne. Virksomheden har iværksat forskellige foranstaltninger vedrørende sikkerhed og databeskyttelse, herunder også med disse tredjeparter, med henblik på at beskytte dine personoplysninger.  

Vi kan videregive specifikke oplysninger i overensstemmelse med juridiske anmodninger fra myndighederne, retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheder, når det er påkrævet eller tilladt af lovgivningen, samt til skattemæssige eller andre formål. Personoplysninger kan også videregives til tredjeparter som følge af juridiske procedurer, samt når det er påkrævet for at overholde lovgivningen eller for at håndhæve vores aftaler, virksomhedspolitikker og betingelser for brug. Det gælder også for beskyttelse af rettigheder, ejendom eller sikkerhed for gruppen, vores medarbejdere, agenter, kunder m.v., samt parter, som du giver os tilladelse til at videregive dine personoplysninger til.  

Vi sælger ikke dine personoplysninger til nogen tredjepart.  

Nogle overførsler af personoplysninger er forklaret herover. Personer inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bør være opmærksomme på, at modtagere af deres personoplysninger, inden for gruppen eller hos tredjeparter (som angivet i denne meddelelse), muligvis ikke er placeret inden for EØS, men i stedet i lande, der muligvis ikke har en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger, som inden for EØS. I så fald vil der blive truffet passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i henhold til den gældende lovgivning. Data vil f.eks. blive tilstrækkeligt beskyttet ved hjælp af standardkontraktbestemmelser, en passende certificering hvad angår databeskyttelsesstruktur eller en leverandørs virksomhedsregler for databeskyttelse.  

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er blevet indsamlet til. Vores opbevaring af dine personoplysninger vil være i overensstemmelse med vores opbevaringspolitik og gældende lovgivning inden for databeskyttelse. Vi sørger for at destruere eller slette dine personoplysninger, når den gældende opbevaringsperiode udløber. 

Nogle af de personoplysninger, som vi opbevarer, vil blive opbevaret i papirform, mens andre personoplysninger vil være inkluderet i databehandlede filer og elektroniske databaser.  

 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger utilsigtet går tabt, anvendes eller tilgås på uautoriseret vis, ændres eller videregives. 

Du har en lang række rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Du kan: 

 • anmode om adgang: Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger vi har om dig; 
 • anmode om berigtigelse: Du kan bede os om at rette de personoplysninger, som du mener er unøjagtige, eller supplere de personoplysninger, du mener er ufuldstændige; 
 • gøre indsigelse mod behandling: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder, herunder at fravælge direkte markedsføring; 
 • begrænse anvendelsen: Du har ret til at begrænse måden, som vi anvender dine personoplysninger på; 
 • anmode om sletning: Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninge under visse omstændigheder; 
 • anmode om, at dine personoplysninger overføres: Du har ret til at anmode os om at få sendt dine personoplysninger til enten dig eller en anden enhed; 
 • indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.  

Du kan kun udøve nogle af de ovennævnte rettigheder under begrænsede omstændigheder, som er bestemt af retsgrundlaget for indsamling af dine persondata.  

Kontakt os venligst via data.privacy@dssmith.com såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik jævnligt, for at afspejle ændringer i måden vi behandler dine personoplysninger på. Besøg vores hjemmeside regelmæssigt for at se eventuelle opdateringer.   

Februar 2024