Det udvidede producentansvar

Hvad er det - udvidet producentansvar?

Mette Staal er Innovation- og Design lead i DS Smith. Hun er klar til at rådgive dig om, hvad udvidet producentansvar går ud på, så du er klar, når reglerne bliver indført.

Emballage er uundværlig i samfundet. Produkter skal emballeres forsvarligt for at kunne holde, blive transporteret og opbevaret. Men emballagen bliver til affald på et tidspunkt, og derfor er det vigtigt, at den emballage vi bruger forurener mindst muligt. Det udvidede producentansvar lægger ansvaret for og betalingen for bortskaffelsen af emballage over på den enkelte producent. Det skal være med til at sikre, at emballage i langt højere grad er cirkulær, og bliver genbrugt og genanvendt.

Loven om Udvidet producentansvar for emballage bliver indført fra 1. juli 2025 i Danmark og resten af EU-landene, og det berører alle, der producerer eller importerer et produkt. Dermed bliver det den enkelte producent, der skal betale for affaldshåndteringen. Det gælder uanset om man er en virksomhed der påfylder emballage, importerer varer eller om man emballerer varer.

Producenter og importører, herunder også nethandel, skal indberette den emballagemængde, som de sætter på det danske marked.

Vil du vide mere, så kontakt os og hør mere.

Fordel i høj genanvendelsesgrad og cirkulært design

Udvidet producentansvar udspringer af EU´s emballagedirektiv, og indføres i Danmark i juli 2025. Formålet er at øge genanvendelsen af de indsamlede emballagemængder i Danmark. Målet er i 2030 at minimum 70 % af de indsamlede materialer skal genanvendes.  Det ses som en vigtig del i forhold til målet om at nå 70 procents reduktion af Danmarks samlede CO2-udledning i 2030.

Udvidet producentansvar bygger på ”forureneren betaler-princippet”, som er en del af Maastricht Traktaten. Princippet er, at den enkelte virksomhed er ansvarlig for sin egen forurening, og dermed selv skal betale for indsamlingen og genanvendelsen af emballagen.

Betalingen for emballageforbruget vil som udgangspunkt blive lavere, jo højere genanvendelsesgrad ens emballage har. Derfor får det en betydning, hvor cirkulært ens emballagedesign er.

Bliv forberedt til udvidet producentansvar – kontakt os og hør mere

Udvidet producentansvar. Betalingen for emballageforbruget vil som udgangspunkt blive lavere, jo højere genanvendelsesgrad ens emballage har. Derfor får det en betydning, hvor cirkulært ens emballagedesign er
Betalingen for emballageforbruget vil som udgangspunkt blive lavere, jo højere genanvendelsesgrad ens emballage har. Derfor får det en betydning, hvor cirkulært ens emballagedesign er.

 Virksomhederne skal stå og betale for affaldshåndtering

Når det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft 1. juli 2025, forventer de danske myndigheder, at omkring 41.000 virksomheder bliver omfattet. De virksomheder der ligger under ”bagatelgrænsen”, der er sat til otte tons om året, vil få en lidt nemmere proces.

Når reglerne indføres, vil kommunerne fortsat indsamle emballageaffald, som de gør i dag. Men herefter får producenterne og importører det praktiske ansvar for affaldshåndteringen, og skal som minimum dække 100 procent af kommunernes udgifter til indsamling og sortering. Det vil ske via kollektive ordninger.

Som virksomhed bliver det muligt at tilmelde sig en kollektivordning f.eks. hos organisationen Emballageretur, der i forvejen står bag Elretur, der håndterer virksomhedernes producentansvar for elektronik og batterier.

Disse emballager bliver omfattet

Det er forventningen, at alle emballagetyper bliver omfattet af det udvidede producentansvar. Uanset hvilke materialer der bruges, og hvad emballagen bruges til.

Emballagen vil kunne opdeles i følgende kategorier:

  • Salgsemballage (primær) – emballage, der er udformet som en salgsenhed henvendt til den enkelte forbruger. Emballage udformet, så den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.
  • Multipak – emballage, der viser en samlet enhed af produkter på et salgssted
  • Transportemballage – udformet til transport af produkter for at undgå skader ved håndtering og transport. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

Oplysningspligt

I forhold til jeres kunder, skal I med det udvidede producentansvar oplyse kunderne om, hvordan de bortskaffer emballagen. Det kan for eksempel gøres på selve emballagen.

Vi hjælper dig med at blive forberedt til udvidet producentansvar – kontakt os og hør mere

Den endelige lovgivning på området er ikke på plads endnu. Derfor er der stadig spørgsmål, der er uafklarede. Men DS Smith følger løbende udviklingen, og er klar til at informere jer om, hvordan det udvidede producentansvar berører jeres virksomhed. Og ikke mindst, hvordan I kan få det bedste udgangspunkt for de nye regler ved at bruge cirkulært design.

Mette Staal er Design- og Innovationlead i DS Smith og ekspert i cirkulært design. Hun kan informere dig om det udvidede producentansvar.

Kontakt Mette Staal eller en af hendes kollegaer allerede nu, og hør mere konkret om, hvad de nye regler betyder for din virksomhed og hvordan du kan forberede dig.

Kilder: Miljøministeriet, DI og Emballageretur.