Vi leverer nu og går i spidsen for næste skridt

Vi går aktivt i spidsen for transitionen til en cirkulær økonomi med lavere kulstofudledning.

Hos DS Smith er bæredygtighed en integreret del af vores cirkulære forretningsmodel. Vi ønsker at opnå den største positive effekt ved at bidrage aktivt til at skabe en cirkulær økonomi med lav CO2-udledning.

Da vi lancerede vores Now & Next strategi i 2020, satte vi ambitiøse mål både på kort og lang sigt. Vi gjorde det, fordi vi er engagerede i den cirkulære økonomi, og fordi det er en del af vores mission, der har overskriften ”Redefining Packaging for a Changing World”.  

Med vores Now & Next bæredygtighedsstrategi forfølger vi både ”Nu” og ”Næste”. Det betyder, at vi fokuserer på de bæredygtighedsudfordringer, vi har nu og her, samtidig med at vi arbejder med dem, der vil få indflydelse på de kommende generationer. På den måde kommer vi i frontlinjen i overgangen til en cirkulær økonomi med lavere CO2-aftryk.

 

Vi er stolte over den fremgang, vi har opnået indtil nu i et partnerskab med vores kunder, leverandører og lokalsamfund. Vi er godt på vej til at opnå vores ambitiøse mål, og på nogle områder er vi endda foran tidsplanen.

Vores Now & Next bæredygtighedsstrategi - Vi går aktivt i spidsen for transitionen til en cirkulær økonomi med lavere kulstofudledning.

Verden, og de udfordringer vi møder, ændrer sig hele tiden, og vores strategi udvikler sig derfor løbende.

Vi kan se store muligheder i at bringe nye måder at tænke på i spil på tværs af vores fokusområder: Cirkulær økonomi, Mennesker & Samfund, og Natur.