Mennesker & Samfund

Vi skaber en tryg, mangfoldig og inkluderende arbejdsplads og spiller en aktiv rolle i vores lokalsamfund.

Cirkulær økonomi er en omfattende model til at skabe forandring, der giver muligheder, ikke kun for at forbedre vores bæredygtighed på miljøområdet, men også opnå en mere inkluderende vækst. Når vi skaber en forandring i måden at drive virksomhed på, skal vi sikre, at overgangen sker på en rimelig måde og at det giver fordele for flest mulige.

Vi ved at trygge, mangfoldige og inkluderende virksomheder er bæredygtige virksomheder.

Vores tilgang til sundhed, tryghed og trivsel hænger tæt sammen med vores ambition om, at alle vores medarbejdere skal have et godt arbejdsmiljø på alle områder og føle sig glade og tilfredse efter endt arbejdsdag. Dette har stor betydning for os.

Vi har et medarbejdernetværk, som skal skabe øget opmærksomhed på hvor vigtig mangfoldighed og inklusion er. Samtidig har netværket været med til at definere vores ambition om at styrke mangfoldigheden både når det gælder køn og etnicitet.

Vores virksomheder i de enkelte lande spiller en aktiv rolle i de lokalsamfund, de er en del af, og vi ønsker at repræsentere de samfund og kunder, vi betjener. Ved at skabe opmærksomhed, udvikle færdigheder og forpligtelse til handling, gør vi det muligt for vores medarbejdere at drive overgangen til den cirkulære økonomi. 


Vores NOW mål:

  • Inden 2025 skal alle vores medarbejdere arbejde med at udvikle den cirkulære økonomi
  • 100 % af vores lokationer skal hvert år være engagerede i relevante aktiviteter i deres lokalsamfund
  • Vi skal reducere antallet af arbejdsulykker (Accident Frequency Rate - AFR) hvert år
  • Inden 2025 skal alle ledelsesteam på tværs af vores lokationer have gennemført vores ledelsesworkshop om inklusion
  • Inden 2025 skal SEDEX SAQ (Self-Assessment Questionnaire) være gennemført på alle lokationer, og SAQ’en skal være revideret

Vores NEXT mål:

  • Inden 2030 vil vi engagere 10 millioner mennesker i den cirkulære økonomi og den cirkulære måde at leve på
  • Vi stræber efter at opnå Vision Zero  
  • Inden 2030 vil vi forbedre mangfoldigheden, når det gælder køn. Vi har et mål om, at 40 % af de ledende stillinger i virksomheden skal besættes af kvinder, ligesom vi vil sætte ambitiøse mål for de øvrige områder inden for mangfoldighed

 

                               Hvordan når vi målene? 

Østeuropa – kampagne for sundhed og sikkerhed

Med deltagelse af over 30 af vores lokationer i 16 forskellige lande gennemførte vores Østeuropa-region i juni 2022 en kampagne med fokus på emnerne sundhed og sikkerhed. Over 5.000 medarbejdere deltog aktivt i workshops og aktiviteter. Kampagnen blev positivt modtaget og forstærkede budskabet om, at alle er ansvarlige for at fremme en sundheds- og sikkerhedskultur.

Medarbejderressourcegrupper fremmer mangfoldighed, lighed og inklusion (Diversity, Equity and Inclusion DEI)

Vi har etableret vores LGBTQ+ - og allierede-netværk, som var vores første medarbejderressourcegruppe, der blev lanceret i oktober 2021. Siden da har gruppen inviteret en række talsmænd ind i organisationen, udgivet en oversigt over nyttige ressourcer og informationer samt repræsenteret DS Smith ved Pride-arrangementer. Vi har senere lanceret andre ressourcegrupper, herunder et netværk for kultur- og etnisk mangfoldighed, der fremmer en inkluderende arbejdsplads. Vi har desuden et netværk for kønsmangfoldighed, der sikrer, at arbejdspladsen er et trygt miljø og fremmer kollegial støtte. Endelig har vi etableret et netværk for folk med handicap med ambitioner om at forbedre tilgængeligheden og give kollegaer mulighed for at dele erfaringer om fysiske handicap, mental sundhed og neurodiversitet (mennesker med diagnoser inden for autisme, ADHD og social angst).

Øko-klasseværelset i Nagykáta 

Øko-klasseværelset i Nagykáta, der er placeret i skolegården på den katolske grundskole Váci Mihály, blev udviklet med hjælp fra over 100 frivillige, med støtte fra DS Smith Charitable Foundation i samarbejde med Afdelingen for Boligbyggeri på Budapest University of Technology and Economics. Formålet med projektet er at tilbyde et udendørs undervisningsrum til udviklingsaktiviteter, undervisning i miljøforhold og programmer som skal være med til at danne et fællesskab, som supplement til skolens daglige undervisning.