DS Smith släpper hållbarhetsredovisning för 2017

Vår affärsmodell placerar DS Smith i hjärtat av utvecklingen gentemot cirkulär ekonomi.

Vi på DS Smith är glada över att publicera hållbarhetsredovisningen för 2017 där vi konstaterar att vi har uppnått målen både för minskade koldioxidutsläpp och minskad vattenförbrukning fyra år tidigare än planerat. Rapporten återspeglar även DS Smiths vision att bli ledande leverantör av hållbara förpackningslösningar.

Hållbarhetsredovisningen har titeln Shaping the Circular Economy och fokuserar på DS Smiths roll i den cirkulära ekonomin både genom företagets egen integrerade, slutna affärsmodell och genom koncernens fokus på att arbeta med kunderna och att använda förpackningar som ett verktyg för att skapa en mer effektiv supply chain.

Som en fortsättning på förra årets redovisning diskuterar DS Smith vilka framsteg som har gjorts gällande vart och ett av de sju viktigaste hållbarhetsämnena, utökade strategi för engagemang av berörda parter och åtaganden det närmaste året. 

Ian Simm, ordförande hållbarhetskommittén
Samtidigt som vi alltid arbetar för att minska vår miljöpåverkan och realisera våra medarbetares potential är vi även medvetna om den roll vi som ledande leverantör av förpackningslösningar kan ha i att hjälpa våra kunder till en mer hållbar verksamhet. Vi lyssnar på våra intressenter, har koll på miljöpåverkan, bedömer nya möjligheter och vidtar åtgärder — Ian Simm, ordförande hållbarhetskommittén

Framsteg de senaste 12 månaderna

 

Vår verksamhet

  • 6% ökning av omsättningstillväxten, i konstant valuta
  • Bättre betyg från utomstående bedömare av riktlinjer med 95B Management från CDP och guld från EcoVadis
  • 330 Impact Centre-workshops för kunder samt deltagande i många olika initiativ för branschfolk och berörda parter

Vår miljö

  • 6,7% lägre utsläpp per producerat ton
  • 85% av enheterna är FSC®-certifierade

100% av anläggningarna deltog i självbedömningsenkäten från Sedex och la därigenom grunden för ytterligare utveckling av åtgärder för spårbarhet och transparens. 

Våra medarbetare

  • 19% lägre olycksfallsfrekvens
  • 207 anläggningar med noll olycksfall som ledde till avbrott – ett led i vårt långsiktiga mål mot noll arbetsplatsolyckor
  • Fortsatta bidrag till samhället genom DS Smiths välgörenhetsstiftelse

Hållbarhetsredovisningen är en viktig och samlad uppdatering för alla berörda parter om hur DS Smith bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och visar hur vi även fortsättningsvis kommer att förbättra våra prestationer.

Mark Greenwood, Group Health, Safety and Environment Director
"Vi är stolta över att kunna dela med oss av inspirerande berättelser och att främja att de bästa metoderna används i vår verksamhet. Genom att fortsätta på ett transparent sätt  att mäta våra prestationer kan vi utmana varandra och oss själva att leda vägen inom hållbarhet." — Mark Greenwood, Group Health, Safety and Environment Director