transport and transit packaging cases

Kutije

Naše standardne kutije za transport mogu se isporučiti s tiskom ili bez njega, u velikim ili malim količinama, ovisno o vašim potrebama.

Naši dizajneri napravit će vam kutije od valovitog kartona tako da omoguće najbolju iskorištenost prostora, optimiraju jačinu i ne upotrijebe više materijala nego što je potrebno.

Uzimamo u obzir svaki aspekt vaše linije za pakiranje, distribucije, logistike i zahtjeve krajnjeg kupca, kako bismo osigurali da vaša vrijedna roba bude zaštićena.

Kontaktirajte nas ako su vam potrebni:

  • Fleksibilnost kroz sveobuhvatan asortiman klasa kartona i vrsta valova
  • Ambalaža koja je učinkovita na automatiziranim linijama za pakiranje i/ili linijama za ručno pakiranje
  • Poticanje identifikacije proizvoda i prodaje pomoću visokokvalitetnog tiska
  • Pouzdani perforirani prorezi i otvori za ruke na kutijama
  • Dosljedna i pouzdana kvaliteta i dostava – na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini
  • 100%-tno reciklirana ili ambalaža s mogućnošću reciklaže od 100%