100% reciklirajuće

Otkrijte kako steći prednost pomoću našeg ambalažnog dizajna. Lako uočljiva i inovativna, naša 100% reciklirajuća ambalaža izrađena je od papirnih vlakana koja se mogu reciklirati više puta.

Kako vam možemo pomoći da steknete prednost sa našom 100% reciklirajućom ambalažom 

 • Ambalaža koju dizajniramo u potpunosti se može reciklirati i prilagoditi vašim potrebama.
 • Valoviti karton izrađen je od papirnih vlakana koja se mogu reciklirati više puta.
 • Sa privlačnim i inteligentnim dizajnom ambalaže, pomoći ćemo vam da se izdvojite od konkurencije. 
 • Naša 100% reciklirajuća ambalaža podrazumijeva da nema otpada,  a nakon upotrebe ambalaža se vraća u ciklus kao novi proizvod od papira.

Kako to radimo?

 • Većina odluka u vezi sa utjecajem ambalaže na okoliš, donosi se već u fazi dizajniranja ambalaže.
 • 700 dizajnera i inovatora kompanije DS Smith razumije vaše potrebe i primjenjuje principe kružnog dizajna prilikom procesa dizajniranja ambalaže.
 • Nastojimo  osigurati da se svaki dizajn ambalaže može 100% reciklirati te da je izrađen samo od kartona.
 • Koristeći našu matricu kružnog dizajna, možemo ocijeniti i usporediti održivost dizajna vaše ambalaže pomoću 8 različitih pokazatelja.

Mjerenjem performansi održivosti ambalaže, pomoću naše matrice kružnog dizajna, lako ćete vidjeti rezultate.

Zašto je 100% mogućnost recikliranja ambalaže važna za kružno gospodarstvo?    

 • Recikliranje je od vitalnog značaja za prijelaz na kružno gospodarstvo i svi mogu u tome pomoći - od proizvođača ambalaže i vlasnika brendova do potrošača.
 • Prvo načelo kružnog gospodarstva je smanjenje otpada i zagađenja - recikliranjem se iskorištena ambalaža pretvara u resurs.
 • Drugo načelo kružnog gospodarstva je održavanje materijala u upotrebi - papirna vlakna u našim ambalažnim rješenjima mogu se reciklirati do 25 puta kako bi se stvorili novi proizvodi od papira.

Kako možete započeti ciklus?

Započnite ciklus radeći sa našim dizajnerima na razvoju ambalaže od 100% reciklirajućih papira, koja ispunjava vaše poslovne potrebe i ciljeve održivosti. 

Dozvolite da DS Smith bude vaš ulaz u kružno gospodarstvo. 

Saznajte kako vašu ambalažu možemo učiniti 100% reciklirajućom.