Sigurnost proizvoda

Pružanje našim kupcima u industriji ambalaže za hranu klase papira prikladnog za kontakt s hranom jedan je od naših ključnih prioriteta, a način na koji uravnotežujemo zahtjeve kupaca s usklađenošću s propisima ključan je za naš uspjeh.