• Contact
  • Services
  • More

Kontaktirajte nas:

Divizija ambalažnih rješenja:

  • DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o.

              Vijenac S.H. Gutmanna 30
              31551 Belisce
              Croatia

            KONTAKT: +385 31 516 200;   

  • BILOKALNIK-IPA d.d.

             Dravska ulica 19
             48000 Koprivnica
             Croatia

            KONTAKT: +385 48 647 555

Divizija proizvoda od papira:

  • DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o.

              Vijenac S.H. Gutmanna 30
              31551 Belisce
              Croatia

Divizija usluga recikliranja:

  • DS SMITH UNIJAPAPIR  CROATIA d.o.o.

              Croatia National Head Office                                                                                                                          Lastovska 5
              10000 Zagreb
              Croatia

             KONTAKT: +385 1 6184 729