Optimizirajte svoju ambalažu

Ambalaža koja doprinosi vašem poslovanju

Možemo vam pomoći dizajnirati ambalažu koja vam pruža potrebnu kvalitetu i performanse, ali bez trošenja nepotrebnih resursa.

Nije potreban kompromis između zaštite vaših proizvoda i efikasnijeg cjelokupnog lanca opskrbe, već poznavajući vaše poslovanje i vaš opskrbni lanac, dizajniramo optimalno ambalažno rješenje prilagođeno vašim potrebama. 

Benefiti

 • Štitimo vaše proizvode ambalažom koja je dizajnirana za vaše jedinstvene potrebe i koristi što je moguće manje materijala.
 • Vaša ambalaža prilagođena  je svim fazama vašeg lanca opskrbe.
 • Koristeći samo onoliko materijala koliko je potrebno za proizvodnju ambalaže, koristi se manje materijala i proizvodi se manje otpada za recikliranje.
 • Dobro osmišljena ambalaža podrazumijeva manju emisiju CO2 duž čitavog lanca opkrbe i povećava vaše ekološke performanse.
 • Efikasan dizajn ambalaže stvara uštede kroz cijeli opskrbni lanac, osigurava kvalitetu vašeg brenda i bolje korisničko iskustvo.

Kako to radimo?

 • 700 dizajnera i inovatora kompanije DS Smith razumije vaše potrebe i primjenjuje principe kružnog dizajna prilikom procesa dizajniranja ambalaže.
 • Isporučujemo ambalažu koja zadovoljava vaše potrebe u pogledu performansi bilo kada i bilo gdje, sa odgovarajućom količinom materijala.
 • Naši pametni ambalažni dizajni štede resurse tako što zahtijevaju manje materijala za pakiranje, smanjuju emisiju CO2 duž čitavog lanca opkrbe i povećavaju vaše ekološke performanse. 
 • Skladištenje i logistika su učinkovitiji kroz optimizaciju ambalažnog materijala i dizajn ambalaže.
 • Koristeći našu matricu kružnog dizajna, možemo ocijeniti i usporediti održivost vaše ambalaže pomoću 8 različitih pokazatelja.

Uspoređujući performanse održivosti ambalaže, pomoću naše matrice kružnog dizajna, lako ćete odabrati kružniji dizajn ambalaže. 

Zašto je optimizacija performansi ambalaže važna za kružno gospodarstvo? 

Optimizacija ambalaže i upotreba odgovarajuće količine materijala znači da:

 • Čuvate prirodne resurse i smanjujete otpad.
 • Smanjujete emisiju CO2.
 • Stvarate učinkovitiji lanac opskrbe.
 • Imate koristi od optimiziranih performansi i kvalitete ambalaže.
 • To je dobro za vaše poslovanje i za okoliš.

Kako možete započeti ciklus?

Započnite ciklus i dopustite da vam pokažemo na koji način možete optimizirati svoju ambalažu kako biste zadovoljili svoje poslovne potrebe i ambicije u pogledu održivosti. 

Dozvolite da DS Smith  bude vaš ulaz u kružno gospodarstvo.

Saznajte kako možemo optimizirati vašu ambalažu.