Informacije o dobavljačima

Naši dobavljači imaju važnu ulogu u ispunjavanju naše poslovne misije, zbog toga zajedno radimo kako bismo osigurali odgovornu i poštenu kupnju.

Važno nam je da naši dobavljači ispunjavaju iste standarde koje primjenjujemo na svoje poslovanje.