Upravljanje vodom

Voda ima ključnu ulogu u našem poslovanju, naročito u procesu proizvodnje papira. Vlakna se transportiraju kroz proizvodni proces, od pulpe do papira, pomoću vode, a zatim se za sušenje papira koristi pregrijana para.

Voda se također koristi za razrjeđivanje škroba u našim postrojenjima od valovitog kartona, koji zatim povezuje nekoliko slojeva papira zajedno da bi se stvorila ploča, te u svim objektima za hlađenje strojeva i čišćenje.

Kao poduzeće koje intenzivno troši vodu, važno je da vodu koju koristimo konzumiramo, recikliramo i obrađujemo odgovorno i učinkovito kako bismo smanjili svoj utjecaj kada vodu vraćamo u prirodni okoliš i da se pridržavamo svih zakonskih zahtjeva.

Naš prioritet u upravljanju vodom je kvaliteta. U tvrtki DS Smith više od 80 posto vode koju crpimo za vlastite potrebe vraća se na pročišćavanje putem vlastite ili općinske obrade otpadnih voda. Preostala voda gubi se isparavanjem tijekom postupka izrade papira ili razrjeđivanjem škroba. Najveći potrošač vode u našem poslovanju je naša divizija Paper, gdje koristimo sustave za pročišćavanje otpadnih voda kako bismo osigurali da otpadne vode koje ispuštamo budu pročišćene, ekološki sigurne i udovoljavaju svim regulatornim zahtjevima. Sve naše lokacije prate razine KPK, BOD i AOX, pH i suspendirane krutine, što je ključni element za upravljanje performansama kako bi se spriječile nezgode s onečišćenjem i osiguralo da se voda vrati u okoliš u istom ili boljem stanju nego kad je izvađena. Na nekim lokacijama također obrađujemo otpadne vode u ime lokalne zajednice.

Naš drugi prioritet u upravljanju vodom je upravljanje našim objektima koji se nalaze u područjima s velikim nedostatkom vode. Naša procjena rizika povezanih s vodom u našem poslovanju i dalje ukazuje na to da se većina naših lokacija nalazi u regijama gdje je svježa voda relativno bogat resurs, s izuzetkom lokacije Lucca. Pomno upravljamo ovom lokacijom kako bismo osigurali da ostanemo unutar ograničenja ekstrakcije i da imamo specifične lokalizirane planove za identifikaciju rizika, ublažavanje i upravljanje kako bismo vodu koristili održivije i učinkovitije.

Konačno, naš treći prioritet je smanjenje ukupne potrošnje vode. Pretežno, naša voda se dobiva iz bušotina (53 posto) i površinske vode (42 posto). To je najteže područje za rješavanje jer je voda ključna za naše poslovanje, a razina proizvodnje i dalje raste. Tu je i delikatna i visoko tehnička ravnoteža, jer smanjenje potrošnje vode dovodi do povećanja potrošnje energije. Na temelju referentnih vrijednosti industrije identificirali smo optimalnu razinu korištenja vode koja iznosi 6,5 m3 po proizvedenoj toni.