Miten me mittaamme edistymistämme

Vastaamme tulevaisuuden maailman pakkaustarpeisiin tarkastelemalla niitä neljän strategisen tavoitteemme kautta: asiakkaiden ilahduttaminen, henkilöstön potentiaalin tunnistaminen, kokomme ja tuloksemme tuplaaminen sekä tien näyttäminen kestävässä kehityksessä. Uskomme, että voimme näin toimimalla olla johtava kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisujen toimittaja.

Strategia ja avainmittarit

 • Asiakkaiden ilahduttaminen
 • Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen
 • Tien näyttäminen kestävässä kehityksessä
 • Kokomme ja tuloksemme tuplaaminen

Strategiset tavoitteemme vastaavat kaikkien sidosryhmiemme odotuksia, ja pyrimme vastaamaan kaikkien odotuksiin.

Asiakkaiden ilahduttaminen

Teemme tämän:

 • Sitoutumalla laatuun ja korkeaan palvelutasoon
 • Tarjoamalla asiakkaille pakkauksia, jotka tuottavat lisäarvoa
 • Tuottamalla innovaatioita, joita voidaan hyödyntää kaikkialla

Toimitusvarmuus (OTIF)

Pakkaus on merkittävä osa tehokasta toimitusketjua. Toimittamalla tuotteet lupauksemme mukaisesti on merkittävä asia, millä varmistamme olevamme asiakkaidemme luotettava kumppani.

TOIMITUSVARMUUS (OTIF)
Määritelmä: Osuus tilauksista, joka on toimitettu ajallaan ja kokonaisuudessaan, kattaen koko liiketoiminnan

Toteutuma 2020/21: Saavutimme kokonaisuudessaan OTIF-tason 95% huolimatta merkittävistä Covid-19 -pandemian tuomista haasteista, ja jäimme vain hyvin vähän asettamastamme 97% tavoitteesta. Jatkamme pyrkimyksiämme korkeamman tason saavuttamiseksi.

 

Henkilöstön potentiaalin tunnistaminen

Teemme tämän:

 • Luomme työpaikan, josta ihmiset voivat olla ylpeitä ja jossa he voivat tehdä parhaansa
 • Varmistamme kaikkien turvallisuuden ja hyvinvoinnin
 • Rakennamme valmiuksia tulevaisuudelle

 

Tapaturmataajuus (AFR)

Keskitymme vahvasti siihen, että jokainen on sisäistänyt turvallisuuden merkityksen. Uskomme, että sitouttamalla ihmiset edistämään turvallista työympäristöä ja kulttuuria, jokainen voi vaikuttaa osaltaan tapaturmataajuuteen.

TAPATURMATAAJUUS (AFR)
Määritelmä: Työaikaa vähentäneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Toteutuma 2020/21: Turvallinen ja hyvinvointia tukeva työympäristö ja -kulttuuri ovat vastuullisen ja tuottavan liiketoiminnan kivijalkana. Tavoitteenamme on, että työpaikkamme on tapaturmaton ja tapaturmataajuutemme on nolla.

Viimeinen vuosi ei ole ollut tällainen. Covid-19 -pandemialla on ollut syvällinen vaikutus siihen, miten teemme työmme. Sen valossa on huomattavaa, että olemme onnistuneet ylläpitämään ja parantamaan turvallisuuden ja hyvinvoinnin osalta suoritustamme. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän suoritukseemme.

 

Näytämme tietä kestävässä kehityksessä

Teemme tämän:

 • Suljemme kierron paremman suunnittelun avulla
 • Vähennämme jätteen ja saasteen määrää kiertotalouden mukaisilla ratkaisuilla
 • Edistämme ihmisten toimintaa kiertotalouteen siirtymiseksi
 • Suojelemme luonnonvaroja käyttämällä jokaisen kuidun mahdollisimman tehokkaasti

2020/21 kohokohdat:

 • 23% CO2e tonnia kohden päästövähennystä vuodesta 2015
 • 54 miljoonaa kappaletta muovia korvattu vuoden aikana
 • Asetettu tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ja sitouduttu saavuttamaan Net Zero -päästötavoite vuoteen 2050 mennessä

 

Kokomme ja tuloksemme tuplaaminen

Teemme tämän:

 • Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme
 • Investoimme innovaatioihin kasvavilla aaltopahvipakkausmarkkinoilla
 • Investoimme aaltopahvipakkaustuotannon kasvuun

Vertailukelpoinen aaltopahvivolyymin kasvu

Tavoitteemme on kasvaa vähintään GDP +1% sillä odotamme voittavamme markkinaosuutta tuottamalla arvoa asiakkaillemme kansainvälisesti koko toimitusketjussa.

VERTAILUKELPOINEN AALTOPAHVIVOLYYMIN KASVU
Selitys: Vertailukelpoinen myytyjen aaltopahvipakkausten määrä (pois lukien yrityskauppojen vaikutus) mitattuna alueittain

Toteutuma 2021: Volyymikasvumme oli +3.5%, josta ensimmäisellä vuosipuolikkaalla -1.0% ja toisella +8.2%. Vuoden jälkipuoliskon poikkeuksellisen kasvun taustalla oli erityisen voimakas verkkokauppaliiketoiminnan kasvu sekä teollisuussegmentin toipuminen. Kaikki alueet osoittivat hyvää kasvua, mutta erityisesti Iso-Britannia menestyi erityisen hyvin verkkokauppapakkausten osalla.

Myynnin tuotto

Katteemme kertoo asiakkaillemme toimittamamme arvon ja kykymme veloittaa tästä arvosta. Sitä ohjaa myös mittakaavamme, missä toimimme. Korkeampi myyntituotto tekee voitosta kestävämmän haittavaikutuksille.

MYYNNIN TUOTTO
Määritelmä: Liikevoitto ennen korkoja, veroja, lyhennyksiä ja satunnaiseriä prosentteina liikevaihdosta

Toteutuma 2021: Myyntituotto 8.4% on 250 peruspistettä alhaisempi vuodesta 2020. Se heijastaa kannattavuuden heikkenemistä, mikä johtuu Covid-19 -vaikutuksista ja ensimmäisen vuosipuolikkaan hintojen laskusta yhdessä toisen vuosipuolikkaan kasvaneiden kustannusten kanssa.

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE)

ROACE -tavoitteemme on ylittää pääomakustannuksemme. ROACE on avainmittari mitatessamme taloudellista menestystä ja tuotteiden kestävyyttä. Se heijastelee investointiemme tuottoja, sekä velkojemme ja oman pääoman hoitoa. Kaikki investoinnit ja hankinnat arvioidaan peilaten tähän tavoitteeseen.

KESKIMÄÄRÄISEN SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (ROACE)
Määritelmä: Liikevoitto ennen korkoja, veroja, lyhennyksiä ja satunnaiseriä prosentteina keskimääräisestä sijoitetusta pääomasta, mukaan lukien liikearvo, viimeisenä 12 kuukautena.

Toteutuma 2021: ROACE laski 240 pistettä 8.2%:iin, mikä heijastaa liiketoiminnan oikaistun liikevoiton laskua vuoden aikana vakaalla pääomalla.

Nettovelka/KÄYTTÖKATE

Nettovelka/käyttökate on taseen ja talouden keskeinen avainmittari.

Nettovelka/KÄYTTÖKATE
Määritelmä: Nettovelka laskettuna vuoden keskimääräisellä ulkomaanvaluutta-arvolla jaettuna liikevoitolla ennen korkoja, veroja, lyhennyksiä ja satunnaiseriä, viimeisenä 12 kuukautena.

Toteutuma 2021: Nettovelka pieneni 306 miljoonalla punnalla ollen 1795 miljoonaa puntaa, mikä heijastaa vahvaa kassavirtaa. Nettovelka/käyttökate päätyi vuoden aikana 2.2-kertaiseksi, mikä on suurin piirtein sama kuin vuotta aiemmin ja hyvä vähennys puolivuotiskatsauksen lukemiin.

Kassavirta

Keskitymme kassavirtaan osana laajempaa pääomanhallintaamme ja taseen ylläpitämistä. Käyttöpääoma on keskeisessä asemassa liiketoiminnassa, jotta pääoma voidaan käyttää siellä, missä se tuottaa yritykselle parhaiten.

KASSAVIRTA
Määritelmä: Vapaa kassavirta ennen veroja, nettokorkoa, kasvupääomakustannuksia, eläkemaksuja ja satunnaisia kassavirtoja prosentteina liikevoitosta ennen korkoja, veroja, lyhennyksiä ja satunnaiseriä.

Toteutuma 2021: Käteiskonversio oli 150 prosenttia, mikä vastaa tavoitettamme ja heijastaa erityisen voimakasta käyttöpääoman parantumista.