Johtamisen periaatteemme DS Smithissä

Noudatamme yrityksenä hyvän hallintotavan periaatteita ja tuemme tätä sitoumusta käytännön toimintaperiaatteilla.

Hallintotapaprosessi on yksinkertaisesti sääntöjen ja menettelytapojen kokonaisuus, jolla DS Smithiä johdetaan ja hallinnoidaan. Sama koskee yritystä kokonaisuudessaan. Jokaisella paikallisella toimipisteellä tulee olla säännöt ja menettelytavat, joiden avulla voidaan noudattaa täsmällisesti:

  • paikallista lainsäädäntöä
  • kansainvälisiä säädöksiä
  • sekä konsernitason että osastokohtaisia toimintaperiaatteita
  • johdon ohjausta.

Näin varmistetaan, että päätökset tehdään oikeaan aikaan ja oikealla liiketoiminnan tasolla, kaikkien olennaisten tekijöiden harkinnan jälkeen – kaupallisista arvoista aina maineriskeihin asti.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä kokoontuu virallisesti seitsemän kertaa vuodessa, ja se koostuu niin operatiiviseen toimintaan osallistuvista kuin siihen osallistumattomistakin henkilöistä. Johtoryhmän jäsenet ovat yhdessä vastuussa DS Smithin toiminnan valvomisesta ja johtamisesta, ja he myös valvovat osakkeenomistajien puolesta DS Smithin johdon suoriutumista. Johtoryhmä on delegoinut konsernin toimitusjohtajalle konsernitason strategiakehitystyön sekä liiketoiminnan operatiivisten päivittäistoimintojen johtamisen.