Strategiamme

Visiomme on olla kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisujen johtava palveluntarjoaja. Rakennamme menestyksen tarjoamalla asiakkaille erinomaista palvelua, laatua, innovaatioita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Keskittymällä strategisiin tavoitteisiimme pystymme tarjoamaan osakkeenomistajillemme houkuttelevaa ja kestävää tuottoa sekä vastaamaan kaikkien sidosryhmiemme tarpeisiin. Olemme asettaneet seuraavat tavoitteet ja tehneet lupaukset niiden täyttämiseksi.

Ylitämme asiakkaidemme odotukset

 • Sitoudumme korkeaan laatuun ja hyvään palveluun
 • Luomme innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia pakkausratkaisuja
 • Parannamme palvelutasojamme
 • Edistämme kiertotaloutta ja tuotamme jatkossakin markkinan johtavia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua

Löydät lisää aiheesta konsernisivuiltamme.  

Oivallamme henkilöstömme potentiaalin

 • Varmistamme, että henkilöstömme turvallisuus, terveys ja hyvinvointi tulee huomioiduksi
 • Luomme työpaikan, josta voi olla ylpeä, jossa voi kehittyä ja tuntea osallisuutta
 • Keskitymme monimuotoisuuden ja osallisuuden sisällyttämiseen toimintaamme luomalla työryhmiä ja verkostoja

Löydät lisää aiheesta konsernisivuiltamme.

Näytämme tietä kestävässä kehityksessä

 • Huomioimme jätteet ja saasteet jo suunnitteluvaiheessa ja pidämme materiaalit kierrossa
 • Vähennämme hiilidioksidipäästöjä toiminnoissamme ja arvoketjussa
 • Luomme turvallisen, monipuolisen ja osallistavan työpaikan, joka on aktiviinen yhteisössään
 • Suojelemme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta

Löydät lisää aiheesta konsernisivuiltamme.

Tuplaamme kokomme ja tuloksemme

 • Pidämme hyvän aseman kehittyneillä markkinoilla
 • Työskentelemme tärkeimpien FMCG-brändien kanssa
 • Kasvatamme markkinaosuuttamme
 • Sijoittaminen perustavanlaatuisiin kasvun taustatekijöihin

Löydät lisää aiheesta konsernisivuiltamme.