DS Smithin tavoitteena on olla ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen johtava palveluntarjoaja. - DS Smith

Strategiamme

Visiomme on olla ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen johtava palveluntarjoaja. Rakennamme menestyksen tarjoamalla asiakkaille erinomaista palvelua, laatua, innovaatioita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Strategiset tavoitteet

DS Smithin tavoitteena on olla ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen johtava palveluntarjoaja. Haluamme olla asiakkaillemme luotettu ja strateginen kumppani, joka tarjoaa innovatiivisia pakkausratkaisuja kaikkiin heidän tarpeisiinsa.

Keskittymällä strategisiin tavoitteisiimme pystymme tarjoamaan osakkeenomistajillemme houkuttelevaa ja kestävää tuottoa sekä vastaamaan kaikkien sidosryhmiemme tarpeisiin. Olemme asettaneet seuraavat tavoitteet ja tehneet lupaukset niiden täyttämiseksi.

ILAHDUTAMME ASIAKKAITAMME

Saavutuksiamme tilikaudella 2018/19:

 • Volyymin kasvu nopeammin kuin markkinat
 • Viisi uutta PackRight Centreä
 • Uusi ja pitkäkestoinen, eksklusiivinen sopimus Mondelezin kanssa koskien kaikkia sen aaltopahvipakkauksia Euroopassa
 • Palvelun ja laadun parannus
 • Aloitimme voimiemme yhdistämisen uusien Europac-kollegojemme kanssa asiakastarjonnan laajentamiseksi

Toimenpiteet vuonna 2019/20:

 • PackRight Centre -verkoston vahvistaminen uusille alueille
 • Europacin myynti-ja markkinointitoimistojen integrointi sekä Europacilta siirtyneiden tehtaiden hyödyntäminen
 • Jatkuva panostus palvelutasoon ja sen parantamiseen


OIVALLAMME HENKILÖSTÖMME POTENTIAALIN

Saavutuksiamme vuonna 2018/19:

 • 23 %:n vähennys tapaturmataajudessa, vertailukelpoiseen vuodentakaiseen nähden
 • Yrityksen olemassaolon tarkoituksen esittely henkilöstöllemm
 • Henkilöstön lisäys yli 2 000 uudella työntekijällä Europac-yrityskaupan myötä
 • Uuden vapaaehtoisen 5-vuotissopimuksen allekirjoitus eurooppalaisen yritysneuvostomme kanssa

Toimenpiteet vuonna 2019/20:

 • Turvallisuuden ja hyvinvoinnin johtamisohjelman käyttöönotto kansainvälisesti
 • Rakennamme konsernitason toimenpideohjelman henkilöstökyselymme pohjalta
 • Käynnistämme järjestyksessään toisen Global Leadership -johtajuusryhmän
 • Jatkamme henkilöstöhallinnon ydinprosessien digitalisointia
 • Rakennamme johdonmukaisesti esimiestemme osaamispohjaa

NÄYTÄMME TIETÄ KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ

Saavutuksiamme vuonna 20181:

 • Hiilidioksidipäästöjen vähennys 6,1 %:lla vertailukelpoiseen vuodentakaiseen tuotettua tonnia kohti
 • Tavoitteemme mukainen varmistus, että 100 %:lla toimipisteistämme on alkuperäketjun CoC-sertifiointi
 • 97 % liiketoiminnassamme käytettävästä paperista on kierrätettyä tai alkuperäketjun sertifioinnin piirissä
 • Suorituksemme tärkeimmillä kestävän kehityksen benchmark-alueilla parantui tai pysyi vahvalla nykytasolla

Toimenpiteet vuonna 20191:

 • Täytämme jatkossakin kaikki yhdeksän pitkän aikavälin tavoitettamme koskien kestävää kehitystä
 • Aloitamme kiertotalouden avainohjelmien toteutuksen yhdessä kumppanimme Ellen MacArthur -säätiön kanssa
 • Jatkokehitämme raportointiamme ilmastonmuutosta koskevien TCFD2-suositusten mukaisesti

TUPLAAMME KOKOMME JA TULOKSEMME

Saavutuksiamme vuonna 2018/19:

 • 2,4 %:n kasvu aaltopahvilaatikoiden volyymissa vertailukelpoisesta vuodentakaisesta
 • 12 %:n kasvu liikevaihdossa (vakioitu valuutta)
 • 28 %:n kasvu oikaistussa liikevoitossa (vakioitu valuutta)
 • 35 %:n kasvu tuloksessa ennen veroja
 • Euroopan pakkausliiketoiminnan vahvistus pakkaus- ja paperiliiketoiminnassa Portugalissa, Espanjassa ja Ranskassa Europacin yritysostolla
 • Toimintojen laajentuminen Pohjois-Amerikan markkinalle

Toimenpiteet vuonna 2019/20:

 • Jatkamme kasvun edistämistä orgaanisella investoinnilla
 • Europacin integrointi liiketoimintaan
 • Toimintojen ja hankintojen tehokkuuden maksimointi

1. Kestävään kehitykseen liittyvän ympäristödatan raportointi kalenterivuosittain