Jätetty

Posterien tulee lähettää DS Smithin työntekijä, vanhempi tai huoltaja.

Ladattavan tiedoston on oltava skannattu kopio tai valokuva julisteesta tai digitaalinen tiedosto. Palautettava työ ei saa sisältää kuvia lapsista.

Julisteet on toimitettava osoitteeseen internal.communications@dssmith.com.

Kun palautat julisteen, anna myös seuraavat tiedot*:

  • Julisteen nimi
  • Lapsen etunimi
  • Lapsen ikä (numeroina)
  • Työntekijän koko nimi
  • Maa jossa työntekijä asuu
  • Työntekijän toimipaikka
  • Kuvaile enintään 200 sanalla, mitä juliste esittää ja miksi kyseessä on ympäristön kestävän kehityksen kannalta tärkeä aihe, esimerkiksi: "Juliste kuvaa sitä, miten voimme käyttää vähemmän vettä sammuttamalla hanan siksi aikaa, kun harjaamme hampaita, tai käymällä suihkussa kylvyn sijaan. Tämä on tärkeää, koska käytämme jatkuvasti liikaa vettä, joka on tärkeä luonnonvara meitä ympäröivän maailman säilymisen ja elinkelpoisuuden kannalta."

Kilpailutyöt voi palauttaa myös postitse lähettämällä ne alla olevaan osoitteeseen. Liitä tällöin työn mukaan selvitys, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot.

Postiosoite: Annabelle Dove, DS Smith Plc, 350 Euston Road, London, NW1 3AX. England.

*Keräämiämme henkilökohtaisia tietoja käytetään vain kilpailutarkoituksiin. Niitä käytetään voittajan tunnistamiseen ja voitosta ilmoittamiseen, sekä viestintään sisäisesti ja ulkoisesti. Säiltytämme tietoja 12 kuukauden ajan kilpailun päättymispäivästä 11.3.2019. Lapsen vanhemman tai huoltajan tulee antaa lupa osallistumiseen ja luvan antaneen henkilön tulee toimittaa kilpailutyö lapsen puolesta. Vanhemmat tai huoltajat voivat milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, jonka mukaan DS Smith voi säilyttää ja käyttää annettuja henkilötietoja. Kaikki kysymykset tai suostumuksen peruuttamista koskevat pyynnöt tulee ohjata englanninkielisenä osoitteeseen - internal.communications@dssmith.com