DS-Smith-Taituri3.jpg

Pakkausteollisuuden taituri -ohjelma

DS Smith on käynnistänyt ensimmäisen kerran jo vuonna 2016 tulevaisuuden paperiteollisuuden ja painoteknologian osaajia valmistavan Pakkausteollisuuden taituri –ohjelman yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Pakkausteollisuuden taituri –ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia ymmärtämään yrityksen toimintaa ja tuotantoprosesseja paremmin. Ohjelman avulla DS Smith haluaa varmistaa ammattimaisen toimintansa jatkuvuuden sekä huolehtia kilpailukyvystään osaavien työntekijöidensä avustuksella.

Kenelle ja mitä?

Ohjelmassa on kaksi polkua:

  • RekryKoulutus, joka on tarkoitettu alanvaihtoa suunnitteleville tuleville pakkausalan ammattilaisille
  • Taituripolku, joka on tarkoitettu ammattikoulun prosessiteollisuuden toisen vuoden opiskelijoille, johon voivat hakea hakuvuonna 17 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat opiskelijat

Pakkausteollisuuden taituri -ohjelman aikana perehdytään pakkausalaan ja etenkin yrityksen tuotantoprosesseihin. Keskeisimpiä koulutussisältöjä ovat pakkausalan painomenetelmät, materiaalien vaikutukset tuotteen lopputulokseen ja laatuun, painovärien ominaisuudet ja sävyjen sekoittaminen, laadunhallinnan perusteet, tuotannonohjaus, tuottavuus, Lean, pakkausteollisuuden riskienhallinta, vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja viestintä sekä aaltopahviteknologia.

RekryKoulutus on hyvä mahdollisuus alanvaihtajille löytää uusi ura pakkausteollisuuden parista. Koulutuksen tavoitteena on, että siihen osallistuvat työllistyvät opintojakson päätyttyä DS Smithille.

Taituripolku suoritetaan ammatillisen perusopetuksen ohella, jolloin työssäoppimis- ja työharjoittelujaksot sijoittuvat opintojen oheen. Ohjelman tavoitteena on, että Taituri työllistyy valmistumisen jälkeen DS Smithille. Työssäoppimisjaksot ovat taitureille palkattomia, mutta työharjoittelujaksoilla opiskelijat ovat määräaikaisessa työsuhteessa, josta maksetaan TES:n mukaista harjoittelijan palkkaa. Ohjelma on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Molemmat polut sisältävät DS Smithin tarjoamia lähiopetusjaksoja, joilla pääset syventämään yritysosaamistasi. Jokaiselle polkua kulkevalle harjoittelijalle nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka opastaa ja perehdyttää.

 

Ohjelman aikataulu

Taituripolulla kulkeville ohjelman työssäoppimisjaksot alkavat hakuvuoden syksyllä – tarkempi aika ilmoitetaan valituille.

RekryKoulutus -polulla haku- ja alkamisaika sekä tarkemmat tiedot koulutuksesta selviävät, kun seuraat avoimia työpaikkojamme.

Molemmissa tapauksissa, jätä hakemuksesi ohjelmaan avoimet työpaikat –linkin kautta.