Julkaisimme uudet ilmastotavoitteet

DS Smith on julkaissut kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Nämä sisältävät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science Based Target), jotka edellyttävät 40% päästövähennyksiä hiilidioksidia tuotettua tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 tasoon, sekä sitoutumisen saavuttamaan Net Zero -päästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä.

Science Based Targets -aloite vahvistaa tavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisiksi. Korostaakseen kunnianhimoa ja sitoutumistaan asiaan DS Smith ilmoittaa myös jäsenyydestään YK:n Race to Zero -kampanjassa.

Miles Roberts, Group Chief Executive, DS Smith

Olemme jo edistyneet hyvin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä osana pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteitamme, mutta meidän on tehtävä enemmän. Siksi emme nyt aseta vain kunnianhimoisia ilmastotavoitteita itsellemme, vaan vahvistamme sitoutumisemme kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tarjoamisessa asiakkaillemme ja laajemmin meitä ympäröivälle yhteiskunnalle. Olen uskomattoman ylpeä henkilöstöstämme, joka tämän mahdollistaa.

— Miles Roberts, Group Chief Executive, DS Smith

Vuonna 2017 DS Smith ilmoitti tavoitteestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä 30% tuotettua tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Osana maailmanlaajuisesti yli 250 toimipisteessä tehtyjä toimia se on saavuttanut 23% päästövähennyksen vuoden 2020 loppuun mennessä ollen huomattavasti suunnitelmiensa edellä.

On yleisesti todettua, että raskas teollisuus on yksi haastavimmista aloista saattaa hiilivapaaksi, mutta olemme sitoutuneet tekemään osamme pyrkiessämme kohti Net Zero:ta selkeän suunnitelman voimin. Valmistamme kestävän kehityksen mukaisia pakkauksia, jotka ovat kuitupohjaisia ja täysin kierrätettäviä, ja uskomme, että olemalla kiertotalouden ja ilmastotoimien johtava toimija meillä on ainutlaatuinen asema, jonka avulla meillä on todellinen vaikutus maapallon lämpötilan nousun vähentämisessä.

Andrew Morlet, CEO, Ellen MacArthur -säätiö, DS Smithin strateginen kumppani

Odotamme innolla, miten strateginen kumppanuutemme DS Smithin kanssa voi nopeuttaa yrityksen edistymistä nyt ilmoitettujen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa rinnakkain yrityksen kiertotaloussitoumusten kanssa. Siirtyminen uusiutuvaan energiaan voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55% loppujen 45% osuuden päästöistä syntyessä siitä, miten teemme ja käytämme tuotteita – joten siirtyminen kiertotalouteen on välttämätöntä sekä ilmastonmuutoksen että muiden globaalien haasteiden vuoksi.

— Andrew Morlet, CEO, Ellen MacArthur -säätiö, DS Smithin strateginen kumppani

Mitä teemme tavoitteiden eteen?

web-image-1000x300px-led.jpg

Saavutukset ovat syntyneet ja syntyvät jatkossakin investoimalla uraauurtavaan tekniikkaan, mukaan lukien jätteestä energiaan -ratkaisut, yhdistetyt lämpö- ja sähkövoimalaitokset sekä päivittämällä tehtaidensa kattilalaitoksia ja muuttamalla valaistusta LED-valoihin.

web-image-1000x300px-transport.jpg

Yritys on myös lisännyt uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun ja biomassan, käyttöä ja tehostanut energiankulutustaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ilmastotoimia koskevan sitoumuksen lisäksi DS Smith julkaisi aiemmin 100 miljoonan Iso-Britannian punnan arvoisen tutkimus- ja tuotekehityksen investointipaketin kiihdyttääkseen työtä kiertotalouden hyväksi. Uusi investointi tukee DS Smithin uutta ”Now and Next” -kestävän kehityksen strategiaa, joka lupaa valmistaa 100% kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä pakkauksia vuoteen 2023 mennessä ja vähentää globaalisti miljardi ongelmallista muovipakkausta vähittäiskaupan hyllyiltä vuoteen 2025 mennessä.