title 1.png

DS Smith paljastaa suunnitelmansa teollisuuspakkausten kehittämiseen keskittyvän keskuksen avaamisesta

DS Smith avaa Hollannin Tilburgiin keskuspaikan, jonka painopiste on XXL-kokoisten pakkausten kehittämisessä.

DS Smith kaavailee Tilburgin-toimipaikastaan Benelux-maiden suurinta teollisuuspakkausten kehityskeskusta. Toimipaikan on määrä palvella pääasiassa autoteollisuuden ja kemianteollisuuden toimijoita. Uusin tiloihin tulee myös moderni PackRight Centre  ja kokonaisuudessaan investointi on osoitus Packaging Strategist -ajatuksen tuomisesta käytäntöön.

 

Uusi logistiikkavarasto on jo valmistunut, ja paikalla on myös runsaasti suurikokoisten pakkausten testauslaitteita ja automaatiorobotteja DS Smithin ainutlaatuisten Octabin-konttien tuotantoa varten. Myös XXL-koon pakkauksiin keskittyvän PackRight Centren rakennustyöt on aloitettu, ja uusi kehittynyt XXL-kokoluokan jalostuskone on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 aikana.

Toiminnan keskiössä on vuoden loppuun mennessä avattava PackRight Centre, joka tarjoaa DS Smithille mahdollisuuden kehittää asiakaspalveluaan entisestään toimimalla tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

PackRight Centre Manager Sieger Korting kertoo: "Tilburgin-toimipaikka on tunnettu innovaatioistaan, teknisestä osaamisestaan ja teollisuusalan asiantuntemuksestaan. Laajentamalla toimitilojamme ja avaamalla tänne PackRight Centren haluamme korostaa näitä vahvuuksia entisestään ja hyödyntää samalla tehokasta PackRight-lähestymistapaa, minkä ansiosta voimme kehittää toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi ja yhteistyöpainotteiseksi. Tulevaisuudessa pystymme tarjoamaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaillemme paremmat mahdollisuudet osallistua konkreettisesti pakkausprosessin kehittämiseen ja kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimitusketjun kaikissa osissa. Tämä parantaa asiakkaidemme tuloksia ja merkitsee meille huomattavaa kehitysaskelta."

Heavy Duty -yksikön johtaja Pieter Stoevelaar toteaa: "DS Smithin PackRight Centret ovat luovuuden ja asiantuntijuuden keskuksia, joissa keskitymme konkreettisiin projekteihin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Dynaaminen toimintaympäristö kannustaa asiakkaita osallistumaan interaktiivisiin tilaisuuksiin ja workshopeihin, ja osaavat työntekijämme toteuttavat PackRight-työkalujen avulla luovia ratkaisuja, joilla saavutetaan konkreettisia tuloksia.

"Tavoitteenamme on integroida asiakkaan syvällinen oman toimialansa tuntemus osaksi kehittyneitä ratkaisuja, jotka parantavat suorituskykyä kustannusten alentamisen, myynnin lisäämisen ja riskien minimoimisen muodossa." DS Smithillä on tällä hetkellä 28 PackRight Centrea eri puolilla Eurooppaa, ja yritys suunnittelee parhaillaan 15 uuden avaamista tulevan vuoden aikana."