PPWR: Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva asetus selitettynä

Kestävän kehityksen huomiovien pakkausratkaisujen johtavana toimittajana tuemme täysin EU:n tavoitetta edistää pakkausten kiertotaloutta ja vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia. Auttaaksemme asiakkaitamme selviytymään uusista säännöistä, jotka vaikuttavat EU:ssa pakkausten tulevaisuuden käyttöön, olemme koonneet viimeisimmät tiedot pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta (PPWR), sen tärkeydestä, tavoitteista sekä eroista olemassa olevien sääntöjen ja ehdotettujen keskeisten toimenpiteiden välillä.

Huomaa, että nämä tiedot eivät ole oikeudellisia neuvoja. Tämä on yleinen tiivistelmä PPWR:stä, joka perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin . Asiakkaiden tulee tutustua julkisesti saatavilla oleviin tietoihin, joita asianomaiset EU:n viranomaiset ovat jakaneet, ja tarvittaessa muodostaa oma kantansa .  

Tämän sivun sisältö on luotu 26.3.2024  ja perustuu sen hetken tietoihin. 

Mikä on PPWR? 

Tällä hetkellä tärkein pakkauksia ja niiden käyttöiän päättymistä koskeva sääntelykehys Euroopan unionissa on pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (PPWD), joka hyväksyttiin 1990-luvulla ja jota on tarkistettu useita kertoja sen jälkeen.  

Vuonna 2022 Euroopan komissio päätti ottaa kunnianhimoisemman lähestymistavan pakkauksiin ja pakkausjätteisiin osana EU:n Grean Deal -sopimusta ja kiertotalouden toimintasuunnitelmaa (Circular Economy Action Plan). EU:n tavoitteena on edelleen vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia pyrkiessään saavuttamaan netto nolla hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä.  

Onko PPWR jo voimassa?

PPWR ei ole vielä voimassa. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat parhaillaan hyväksymisprosessin loppuvaiheessa. Odotamme lopullisen tekstin hyväksymisen tapahtuvan huhtikuussa 2024, ja julkaisun tapahtuvan tulevina kuukausina. 

Vaikuttaako PPWR yritykseesi? 

Varmasti, sillä PPWR:n on määrä muuttaa merkittävästi tapaamme suunnitella, käyttää ja hävittää pakkauksia EU:ssa kaikissa pakkausarvoketjun osissa. Tämä muuttaa pakkausteollisuutta merkittävästi EU:ssa. 

Koska PPWR:n sisältämät toimenpiteet vaikuttavat jossain määrin useimpiin pakkauskategorioihin, on erittäin tärkeää, että kaikki yritykset valmistautuvat muutokseen. 

Mitkä ovat uuden asetuksen keskeiset tavoitteet ? 

Asetuksella pyritään vähentämään pakkausten  ympäristövaikutuksia ja samalla yhdenmukaistamaan pakkaussääntöjä 
kaikkialla EU:ssa ja helpottamaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta :  

 • Pakkausjätteen syntymisen estäminen. PPWR:n tarkoituksena on vähentää EU:ssa syntyvän pakkausjätteen määrää, asettaa rajoituksia pakkausten käytölle sekä edistää uudelleenkäytettäviä ja uudelleentäytettäviä pakkausratkaisuja.  
 • Laadukkaan kierrätyksen edistäminen. PPWR:n tavoitteena on tehdä kaikista EU:n markkinoilla olevista pakkauksista kierrätettäviä taloudellisesti kannattavalla tavalla vuoteen 2030 mennessä.  
 • Yhdenmukaistettujen sääntöjen hyväksyminen. EU:n laajuiset säännöt merkinnöistä, tyhjistä tiloista ja pakollisesta kierrätetystä sisällöstä edistävät tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikkialla EU:ssa, ja samat säännöt koskevat kaikkia.  


Mitä PPWR muuttaa nykyisiin sääntöihin verrattuna ? 

Uusi, kunnianhimoisempi lähestymistapa pakkausjätteisiin  

PPWR on ohjesääntö, joka on suunniteltu puuttumaan pakkausjätteen lisääntymiseen Euroopan unionissa. Siinä asetetaan jätteen vähentämistavoitteet EU:n jäsenvaltioille sekä pakollisia tavoitteita yrityksille tiettyjen pakkauskategorioiden uudelleenkäytölle, tiettyjen kertakäyttöpakkausten kieltoja sekä vaatimuksia käytettävän pakkausmäärän minimoimiselle.  

Laajat säännöt koskevat kaikkia EU:n markkinoilla  

Muutokset odotetaan lisäävän pakkaussääntöjen yhdenmukaistamista EU:ssa. Aiemmat direktiivit antavat Euroopan maille enemmän liikkumavaraa EU:n sääntöjen täytäntöönpanossa, mikä mahdollistaa kansalliset erot. Sitä vastoin uusissa asetuksissa edistetään yleensä "yksi- koko-sopii-kaikille" -lähestymistapaa ja asetetaan säännöt, jotka on pantava täytäntöön kaikkialla samalla tavalla.    

Komissio on päättänyt korvata pakkausjätedirektiivin asetuksella varmistaakseen pakkaussääntöjen yhdenmukaistamisen ja täytäntöönpanokelpoisuuden koko Euroopassa, mikä on myönteinen uutinen EU:n alueella toimiville yrityksille.  

Mitkä ovat PPWR:ssä ehdotetut keskeiset toimenpiteet?  

Jäljempänä kuvatut toimenpiteet perustuvat parlamentin ja neuvoston maaliskuussa 2024 tekemään väliaikaiseen sopimukseen. Tarkempia tietoja toimenpiteiden toteuttamisesta on saatavilla tulevina kuukausina ja vuosina. 

Jätteen vähentäminen : EU-maiden on vähennettävä pakkausjätteen määrää asukasta kohden 5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % vuoteen 2035 mennessä ja 15 % vuoteen 2040 mennessä ( vuoden 2018 tasoon peilaten).

Merkinnät : Pakolliset merkinnät pakkauksessa:     

 • Materiaalin koostumus  
 • EU-yhdenmukaistetut lajitteluohjeet, käytettäväksi myös jäteastioissa   
 • Uudelleenkäyttö ohjeet tarvittaessa
 • Pakollinen QR-koodi uudelleenkäytettäville pakkauksille.  

Uudelleenkäyttö ja -täyttö : Uudelleenkäyttötavoitteet ja -täyttövelvoitteet useille pakkaustyypeille (ruoka ja juoma, ryhmäpakkaukset, kuljetuspakkaukset, verkkokauppa). Pahvipakkaukset eivät kuulu uudelleenkäyttötavoitteiden piiriin, joten nämä toimenpiteet eivät koske pahvia. 

 1. tammikuuta 2030 alkaen: 
 • Vain uudelleenkäytettäviä pakkauksia tulee käyttää kuljetuspakkauksiin, joita käytetään samaan liiketoimintaan kuuluvien eri toimipisteiden välillä tai eri yritysten välillä samassa EU-maassa. 
 • Muissa kuljetuspakkauksissa, mukaan lukien verkkokauppa: vähintään 40 % pakkauksista tulisi käyttää uudelleen vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 70 % vuoteen 2040 mennessä. 
 • Ryhmäpakkaukset (pakkausten kasaamiseksi yhteiseen myyntierään) : vähintään 10 % on oltava uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 25 % vuoteen 2040 mennessä. 
 • Alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien osalta (paitsi maito, viini ja eräät väkevät alkoholijuomat): vähintään 10 % pakkauksista uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 40 % vuoteen 2040 mennessä. 

Vuoden 2040 tavoitteet ovat pyrkimyksiä ja ei-sitovia. 

Joidenkin pakkausmuotojen kiellot:  

 Muovipakkausten kielto 1.1.2030 alkaen:  

 • Kutistekääre ja -kalvo, kun niitä käytetään tuotteiden ryhmittelyyn yhteisostosten kannustamiseksi . 
 • Tuoreille hedelmille ja vihanneksille, joiden paino on alle 1,5 kg (joitakin poikkeuksia määritettävä erikseen). 
 • Ravintolan tiloissa kulutettaviin ruokiin ja juomiin käytettävät (esim . muovitarjottimet, muovikupit). 

Kiellot:  

 • Yksittäiset pussit kastikkeille, säilykkeille, sokerille jne. 
 • Majoitussektorilla minikosmetiikan ja hygieniatuotteiden pakkaukset. 
 • Erittäin kevyet muovipussit. 

Kierrätettävä pakkaus:    

 • Kaikkien EU:n pakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä.  
 • Kaikkien pakkausten on täytettävä Design for Recycling -kriteerit, jotka määritellään lisälainsäädännössä. 
 • Yritysten maksamat laajennetut tuottajavastuumaksut perustuvat kierrätyksen suorituskykyluokkiin, jotka vaihtelevat A:sta C:hen . 

Kierrätetty sisältö :  

Muovipakkausten kierrätettävän sisällön pakollinen vähimmäismäärä vuoteen 2030 mennessä:  

 • 30 % kontaktimateriaali tehty PET:stä 
 • 10 % kontaktimateriaali valmistettu muista muovimateriaaleista 
 • 30 % kertakäyttöisissä muovisissa juomapulloissa. 
 • 35 % muissa muovipakkauksissa 

Tavoitteet nousevat vuonna 2040. 

Pakkauksen minimointi :   

 1. tammikuuta 2030 mennessä:  
 • Pakkausten minimointi on uusi normi 
 • Enintään 50 % tyhjän tilan suhde ryhmä, kuljetus- ja verkkokaupan pakkauksille. 
 • Pakkaukset, jotka johtavat kuluttajia harhaan luulemaan, että tuote on suurempi kuin se todellisuudessa on, kielletään (esim. kaksoiseinät, valepohjat). 

Kompostoitava pakkaus  

Kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta kompostoitava pakkaus on pakollinen seuraavissa:  

 • Tee/kahvipussit ja -kapselit  
 • Hedelmiin ja vihanneksiin kiinnitetyt etiketit 

Mitä DS Smith tekee PPWR:n suhteen, ja miten voimme auttaa yritystäsi?  

Euroopan johtavana kestävän kehityksen mukaisten pakkausten toimittajana DS Smith on seurannut PPWR -keskustelua alusta alkaen. Meillä on etuoikeus auttaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme koko toimitusketjussa sopeutumaan EU:n pakkaussääntelyn  uuteen todellisuuteen. 

Pyrimme varmistamaan, että tuotevalikoimamme on luokkansa paras, jotta voimme saavuttaa uuden asetuksen tavoitteet, ja olemme hyvässä asemassa auttamaan asiakkaitamme saamaan kaiken irti näistä sääntelyn muutoksista.  

Ota meihin yhteyttä, jos haluat nähdä, kuinka voimme auttaa yritystäsi navigoimaan näissä muutoksissa ja varmistamaan pakkaustesi yhteensopivuuden tulevaisuuden PPWR -maailman kanssa.

Lähteet: