Nula neto emisija gasova do 2050. godine

Danas najavljujemo niz ambicioznih klimatskih ciljeva. To uključuje naučno zasnovan cilj koji zahteva najmanje 40% smanjenja emisije CO2 po toni proizvoda do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 2019. godine, i posvećenost da se nula neto emisija* dostigne do 2050. godine.

Od strane Science Based Targets initiative** biće potvrđeno da su ovi ciljevi u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma. Da bismo dodatno podržali našu ambiciju i posvećenost najavljujemo naše članstvo u UN Race to Zero.

U 2017. godini objavili smo naš cilj da smanjimo emisiju ugljenika po toni proizvoda za 30% do 2030. u odnosu na osnovnu liniju iz 2015. godine. Kao deo koordiniranih napora na naših 250 lokacija širom sveta, postigli smo smanjenje od 23% do kraja 2020. godine, što nas je pozicioniralo daleko ispred naših planova.

Opšte je poznato da je teška industrija jedan od sektora koji je najteže dekarbonizovati, ali mi smo posvećeni tome da igramo svoju ulogu preduzimajući mere prema Net Zero sa jasnim planom i mapom puta. Izrađujemo održivu ambalažu na bazi papira koja se u potpunosti može reciklirati i verujemo da smo kombinovanim vođstvom u cirkularnoj ekonomiji i klimatskim akcijama jedinstveno pozicionirani da imamo stvarni uticaj u pomaganju u smanjenju porasta globalnih temperatura.

Kako smo ovo postigli?

web-image-1000x300px-CHP.jpg

Ulaganjem u revolucionarnu tehnologiju, uključujući rešenja od otpada do energije, najsavremenija kombinovana postrojenja za toplotnu i električnu energiju:

 • Napajanje generatora pare u fabrici papira Kemsley u Velikoj Britaniji iz susednog postrojenja za pretvaranje otpada u energiju, uklanjajući tako oko 8.000 tona ugljenika godišnje. Saznajte više.
 • Implementacija sledeće generacije tehnologije lanca snabdevanja za precizno praćenje kretanja vozila i merenje emisije CO2. Saznajte više.

web-image-1000x300px-led.jpg

Nadogradnjom naše opreme, od novih kotlova do LED osvetljenja:

 • Instaliranje nove gasne turbine sa derivatima vazduha u našoj fabrici papira Lucca u Italiji, uklanjajući oko 4.000 tona ugljenika godišnje. Saznajte više.
 • Instaliranje nove linije za sušenje biomase u fabrici papira Viana u Portugalu, čime se godišnje uštedi oko 3.100 tona ugljenika.
 • Uvođenje LED osvetljenja na našim lokacijama štedi oko 14.000 tona CO2e godišnje.

web-image-1000x300px-transport.jpg

Povećavanjem upotrebe obnovljivih izvora goriva, kao što su biogas i biomasa:

 • Prelaskom na zelenu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora poput sunca, vetra, geotermalne energije, bioplina, biomase i hidroelektrane u Hrvatskoj, godišnje se uštedi oko 27 000 tona emisije ugljenika. Saznajte više.
 • Zamena dizel vozila vozilima na LNG (tečni prirodni gas) za transport naše robe širom Evrope. Saznajte više.
 • Pretvaranje pare iz naše fabrike papira u grejanje za naše kancelarije, zamena fosilnih goriva i smanjenje emisije ugljenika za 50 tona CO2 godišnje. Saznajte više.

web-image-1000x300px-greenhouse.jpg

Poboljšanjem naše potrošnje energije kako bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte:

 • Partenrstvo sa World Kinect Energy Services radi boljeg upravljanja potrošnjom energije na našim lokacijama za reciklažu, papir i ambalažu u 26 evropskih zemalja. Saznajte više.
 • Korišćenje najsavremenijeg kotla na biomasu koji koristi zaostali drvni otpad niskog stepena za proizvodnju energije za našu fabriku ambalaže u Varnamu u Švedskoj uštedi oko 2.200 tona CO2e.
 • Proizvodnja električne energije iz postrojenja za kombinovanu toplotnu i električnu energiju (CHP) u fabrikama ambalaže Blunham i Fordham u Velikoj Britaniji, dok se istovremeno koristi otpadna toplota za taj proces, povećavajući ukupnu efikasnost.
 • Održavanje ISO 50001 sertifikata na 100% naših lokacija u fokusu i vođenje energetske efikasnosti.

Pored naše posvećenosti klimatskim akcijama, nedavno smo najavili investicije za istraživanje i razvoj i inovacije u iznosu od 100 miliona funti kako bismo ubrzali naš rad na polju cirkualrne ekonomije. Nova investicija potkrepljuje našu novu strategiju održivosti, predvođenu cirkularnom ekonomijom, Za Sadašnjost i Za Budućnost, koja se obavezuje da će do 2023. godine proizvoditi 100% reciklirajuću ili ambalažu za ponovnu upotrebu i da će do 2025. godine ukloniti milijardu komada problematične plastike sa polica supermarketa.

*The term Net Zero refers to the balance between the amount of greenhouse gas produced and taken out of the atmosphere. 

**The Science Based Targets initiative engages and supports companies in defining how much and how quickly they need to reduce their greenhouse gas emissions.