Naši zaposleni

Kao kompanija, poštujemo principe dobrog korporativnog upravljanja i imamo politike koje podržavaju ovu posvećenost.

Proces upravljanja je jednostavno skup pravila i procedura kojima se DS Smith kompanija vodi i kontroliše. Primenjuje se u celoj organizaciji. Svako lokalno preduzeće mora da ima pravila i procedure koje obezbeđuju punu usklađenost sa:

  • Lokalnim zakonima
  • Međunarodnim propisima
  • Politikama Grupe i Divizije
  • Pravcem upravljanja

Na taj način se osigurava da se odluke donose u pravo vreme i na ispravnom nivou poslovanja nakon razmatranja svih relevantnih faktora – od komercijalne vrednosti do reputacionog rizika.

Upravni odbor

Upravni odbor, koji se formalno sastaje sedam puta godišnje, sastoji se od izvršnih i neizvršnih direktora. Oni su kolektivno odgovorni za nadgledanje i usmeravanje poslovanja DS Smith kompanije, i u ime akcionara prate učinak menadžmenta. Upravni odbor je izvršnom direktoru Grupe delegirao razvoj strategije Grupe i svakodnevno operativno upravljanje poslovanjem.