Isporučujemo odmah i vodimo u budućnost

Danas preduzimamo mere kako bismo predvodili prelaz ka cirkularnoj ekonomiji sa niskim sadržajem ugljenika.

U DS Smithu održivost je sastavni deo našeg cirkularnog poslovnog modela, a najveći pozitivan učinak možemo postići pružajući podršku u stvaranju cirkularne ekonomije sa niskim sadržajem ugljenika. To je putovanje na kom smo sa našim kupcima i kolegama već više od jedne decenije.

Kada smo 2020. pokrenuli našu strategiju održivosti Za sadašnjost i za budućnost, postavili smo ambiciozne kratkoročne i dugoročne ciljeve koji su potvrdili našu predanost ka cirkularnoj ekonomiji i našu svrhu redefinisanja ambalaže za svet koji se menja.

Naša strategija održivosti Za sadašnjost i za budućnost odraz je naše težnje za onim što želimo postići “Sada” i onim što želimo postići u “Budućnosti”, dok smo istovremeno usko fokusirani na izazove održivosti s kojima se danas suočavamo, kao i one koji će uticati na buduće generacije. To nam omogućava da vodimo prelaz na cirkularnu ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika.

Ponosni smo na napredak koji smo do danas postigli u saradnji s našim kupcima, dobavljačima, ali i zajednicama. Na dobrom smo putu da ispunimo naše ambiciozne ciljeve, a u nekim slučajevima ćemo ih ispuniti i pre roka.

Svet, ali i ono što je potrebno za upravljanje njime, stalno se menjaju, pa se shodno tome i naša strategija razvija.

Vidimo veliku priliku za sprovođenje novih načina razmišljanja u delo u našim ključnim područjima: cirkularnost,