Naša strategija održivosti Za Sadašnjost i za Budućnost

Kako se tempo promena u svetu ubrzava, i potrošači sve više zahtevaju od proizvoda i usluga koje kupuju, istovremeno, od svih organizacija se očekuje da moraju radikalno smanjiti uticaj na životnu okolinu. I tamo gde je to moguće stvoriti pozitivan uticaj na ljude i planetu.

Održivost se nalazi u centru našeg poslovnog modela i ključna je za našu Svrhu „Redefinisanje Ambalaže za Svet koji se Menja“. Ponosni smo što smo lansirali našu novu Strategiju Održivosti, koja uzima u obzir kako izazove održivosti sa kojima se danas suočavamo, tako i one koji će uticati na buduće generacije.

Naša strategija održivosti  fokusirana je na zatvaranje kruga kroz bolji dizajn, zaštitu prirodnih resursa kroz maksimalno iskorišćenje sirovine, smanjenje otpada i zagađenja kroz cirkularna rešenja i opremanje ljudi da budu lideri prilikom prelaska na cirkularnu ekonomiju.

 

Stavljanje održivosti u centar

Strategija održivosti
Postavljamo održivost u sam centar poslovanja

Sadašnjost...

Sarađujemo sa našim kupcima kako bismo kreirali cirkularna ambalažna rešenja koja postižu više za manje, odgovaraju na rapidne promene u potrošačkom načinu života i stvaraju minimalni uticaj na svet koji nas okružuje.

  • Do 2023. godine mi ćemo proizvodti 100% reciklirajuću ili ambalažu za ponovnu upotrebu
  • Do 2025. godine optimizovaćemo upotrebu papira za 100% naših novih ambalažnih rešenja za pojedinačne lance snabdevanja
  • Do 2025. godine uklonićemo 1 milijardu problematičnih plastičnih delova sa rafova supermarketa, uklonićemo 250.000 kamiona sa puteva i sarađivaćemo sa partnerima kako bismo pronašli rešenja za ambalažu koja se “teško reciklira”
  • Do 2025. godine sve kolege ćemo uključiti u cirkularnu ekonomiju

Budućnost...

Sarađivaćemo sa partnerima na razvoju cirkularnih strategija, od dizajna do proizvodnje i snabdevanja do reciklaže, stvarajući ambalažu sa pozitivnim uticajem na svet koji se menja.

  • Naš cilj do 2030. godine je da se sva naša ambalaža reciklira ili ponovo koristi
  • Do 2030. godine naš cilj je optimizacija svih papira za sve lance snabdevanja
  • Naš cilj do 2030. godine je da omogućimo cirkularnu ekonomiju kroz ambalažu i reciklažu, zamenom problematične plastike, smanjenjem kupčeve emisije ugljen dioksida i eliminisanjem potrošačkog ambalažnog otpada
  • Do 2030. godine, u cirkularnu ekonomiju i cirkularni način života, uključićemo i 5 miliona mladih ljudi

Nastavićemo da smanjujemo emisiju ugljen-dioksida i da brinemo o šumama i njihovoj biološkoj raznovrsnosti.

  • Do 2025. godine mi ćemo zaštititi šume i poboljšaćemo biološku raznovrsnost gde god poslujemo
  • Do 2030. godine ćemo smanjiti našu emisiju CO2 gasova za 30%, u odnosu na podatke iz 2015. godine

Uvek...

I kao i uvek, ljudi su temelj našeg uspeha i mi na prvo mesto stavljamo njihovo zdravlje i bezbednost, a veoma vodimo računa i o našim lokalnim zajednicama.

Za Sadašnjost i za Budućnost

Naša strategija za izgradnju održivijeg sveta.

Preuzmite brošuru u PDF-u

PDF 1,4 MB