Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje?

Istraživanja pokazuju kako će kupci kupovati više, a investitori ulagati više, ukoliko se radi o organizaciji koja posluje po modelu cirkularne ekonomije. Mi vam možemo pomoći da pređete na cirkualrnu ekonomiju.

Prelazak na cirkularnu ekonomiju ima velike prednosti za poslovanje: poboljšanje sigurnosti snabdevanja sirovinama, povećanje konkurentnosti, stimulisanje inovacija, povećanje prodaje i privlačenje najboljih talenata na novootvorena radna mesta, a takođe ne treba da zaboravimo i manji pritisak na našu planetu.

Mi smo eksperti u oblasti cirkularnih rešenja

Naši kupci širom sveta već sarađuju sa nama po pitanju cirkularnosti. Nemaju sve kompanije targete koji se zasnivaju na samoj cirkularnoj ekonomiji, ali naša cirkularna rešenja im mogu pomoći u ispunjavanju njihovih strateških, finansijskih, prodajnih i operativnih ciljeva. Zamena plastike je, na primer, na dnevnom redu za sve.

Sagledali smo prednosti cirkularne ekonomije iz nekoliko uglova. Zahvaljujući našoj stručnosti u ovoj oblasti, možemo vam pomoći da se izborite sa brojnim izazovima održivosti.

Kompanija DS Smith već radi po modelu cirkularnog poslovanja, i zato mi možemo da budemo vaš ulaz u cirkularnu ekonomiju i bolju budućnost.

Marc Chiron
Sales, Marketing & Innovation Director, DS Smith Packaging

Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje sa stanovišta stručnjaka za nabavku

Nabavka se razvija u smislu da više nije fokusirana samo na kupovinu proizvoda koji će zadovoljiti trenutne potrebe kupaca, već uzima u obzir ceo životni ciklus proizvoda.

Razumevanjem načina na koji će proizvod biti odložen na početku njegovog životnog veka, naši kupci mogu da strukturišu specifikacije nabavke tako da uzmu u obzir ukupne troškove životnog ciklusa, a ne samo prethodnu cenu. Ovo može da pruži bolju dugoročnu komercijalnu vrednost.

Mnogi naši kupci traže cirkularna ili održiva rešenja za probleme s kojima se susreću već neko vreme. Prema istraživanju, gotovo polovina Europljana (46%) želi da koristi kartonsku ili papirnu ambalažu, a ne ambalažu na bazi plastike. 

46%

Evropljana želi da koristi kartonsku ili papirnu ambalažu umesto plastične ambalaže.

Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje sa stanovišta finansijskog stručnjaka

Prelazak na cirkularnu ekonomiju ima značajne finansijske prednosti. Smanjenje količine ambalažnog otpada i smanjenje emisije CO2 gasova, na primer, može privući i zadržati kupce i obezbediti efikasnost i uštede u celom vašem poslovanju i lancu snabdevanja.

Izveštaj Ellen MacArthur Fondacije  pokazuje da bi, usvajanjem principa cirkularne ekonomije, kompanije širom Evrope ukupno mogle da imaju neto korist od 1,8 milijarde evra do 2030. godine – što je duplo više u odnosu na predviđenu korist od trenutnog linearnog modela privrede.

Prema istraživanjima EU, samo 5% vrednosti plastične ambalaže ostaje u privredi. Ostatak se gubi ubrzo nakon jednokratne upotrebe. Trošak na godišnjem nivou iznosi između 70 i 105 milijardi evra. Naša cirkularna ambalažna rešenja, zasnovana na papirnim vlaknima, mogla bi da omoguće kompanijama da taj novac preusmere na druge inicijative, kao što je na primer pomoć za borbu protiv klimatskih promena. 

Do 2023. godine proizvodićemo ambalažu koja se 100% može reciklirati ili ponovo koristiti, a do 2030. godine naš cilj je da se sva naša ambalaža zaista reciklira ili ponovo koristi.
Do 2023. godine proizvodićemo ambalažu koja se 100% može reciklirati ili ponovo koristiti, a do 2030. godine naš cilj je da se sva naša ambalaža zaista reciklira ili ponovo koristi.

Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje sa stanovišta stručnjaka za proizvodnju i logistiku

Promene u ponašanju potrošača nakon pandemije COVID-19 predstavljaju ogromne izazove u lancima snabdevanja, što zahteva potpuno novi način razmišljanja.

Kako da potrošačima isporučimo više paketa, a da ih ne zatrpamo viškom ambalaže, da na putevima ne bude više vozila i da naši gradovi ne postanu još zagušeniji i zagađeniji? 

Smanjujemo uticaj transporta tako što razvijamo rešenja koja savršeno prijanjaju uz proizvode i bez praznog prostora u ambalaži, skladištenju i distribuciji, a naša strategija održivosti nas obavezuje da do 2025. godine sa puteva uklonimo 250.000 kamiona.

Čak i najmanje promene mogu napraviti ogromnu razliku u vašem lancu snabdevanja. Smanjenje veličine kutije od samo nekoliko milimetara može da ukloni stotine kamiona sa puteva godišnje, i da na taj način doprinese smanjenju operativnih troškova, uštedi prostor za skladištenje, smanjenju troškova rada i vremena potrebnog za formiranje i pakovanje.

Smanjujemo uticaj transporta uklanjajući prazan prostor u ambalaži, skladištenju i distribuciji.
Smanjujemo uticaj transporta uklanjajući prazan prostor u ambalaži, skladištenju i distribuciji.

Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje sa stanovišta stručnjaka za dizajn

Uprkos pandemiji COVID-19, naše nedavno istraživanje Ipsos Mori ukazuje na to da su se stavovi potrošača u pogledu održivosti učvrstili.

  • 85% potrošača želi da kupuje proizvode koji koriste što manje ambalažnog materijala.
  • 29% potrošača je prestalo da kupuje određene robne marke zbog toga što njihova ambalaža nije održiva.
  • 46% potrošača kaže da želi da koristi više ambalaže od kartona ili papira umesto ambalaže na bazi plastike.

Sa preko 700 dizajnera ambalaže i inovatora, koji svake godine kreiraju hiljade ambalažnih rešenja, pomažemo našim kupcima da kreiraju cirkularne alternative koje povećavaju lojalnost i prodaju tako što kroz adekvatan ambalažni dizajn održavaju materijale u upotrebi i eliminišu otpad. Na taj način potrošači dobijaju ambalažu za višekratnu upotrebu, koja se može reciklirati. 

39% svih kupaca je zabrinuto zbog viška ambalaže, i posebno je za e-trgovine teško da pronađu rešenja koja ne koriste više ambalažnog materijala nego što je potrebno, a da istovrmeno obezbede zaštitu proizvoda. Primenom naših revolucionarnih standarda PACE programa možemo da zaštitimo vaše proizvode, istovremeno obezbeđujući da se ne koristi više ambalaže više nego što je apsolutno neophodno.

Put do cirkularne ekonomije nije jednostavan i potrebno je napraviti mnogo kompromisa na tom putu. Kako bismo pomogli našim kupcima razvili smo inovativni alat Metrika Cirkularnog Dizajna koji upoređuje cirkularnost ambalažnih dizajna i jasno pokazuje na šta treba usmeriti pažnju.

Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje sa stanovišta stručnjaka za brendove

Prema Svetskom ekonomskom forumu, četvrtina tržišne vrednosti vaše kompanije može biti direktno povezana sa vašom reputacijom. Zbog toga 87% rukovodilaca smatra da su izazovi povezani sa reputacijom važniji od bilo kojih drugih strateških rizika u organizaciji.

Imajući u vidu potrošače koji su sve zabrinutiji za pitanja održivosti, korišćenje problematične plastike, na primer, može značajno da ugrozi reputaciju brenda.

Iz tog razloga, pomažemo kompanijama da problematičnu plastiku zamene održivim alternativama. Naša ambalaža na bazi papira može se reciklirati do 25 puta.

Zašto je cirkularna ekonomija najbolja za poslovanje sa stanovišta stručnjaka za ljudske resurse 

Evropski parlament ističe da bi cirkularna ekonomija do 2030. godine mogla da otvori čak 700.000 novih radnih mesta širom Evrope. Ipak, izveštaj PWC kompanije sugeriše da će 88% milenijalaca želeti da radi samo za kompanije koje dele njihove vrednosti.

U DS Smith kompaniji smo vođeni našom svrhom Redefinisanje Ambalaže za Svet koji se Menja. Ona obuhvata vrednost koju donosimo svim našim zainteresovanim stranama i društvu. Pratimo promene, brinemo o našim kupcima, našim ljudima i svetu oko nas. Kao poslodavac sa više od 29.000 zaposlenih na preko 300 lokacija u Evropi i Severnoj Americi, stvaramo radno mesto na koje su ljudi ponosni i gde su posvećeni izgradnji bolje budućnosti.