Liderstvo u cirkularnoj ekonomiji

Naš svet se brzo menja, a tempo ovih promena se još više ubrzava. Cirkularna ekonomija vođena novom generacijom svesnijih potrošača, podstiče kompanije da razmišljaju drugačije. Mi smo kreirali cirkularno poslovanje koje je fokusirano na održivu ambalažu.

Ellen MacArthur Fondacija

Ellen MacArthur fondacija osnovana je 2010. godine s ciljem ubrzanja prelaska na cirkularnu ekonomiju. Od svog osnivanja, ova dobrotvorna organizacija se pojavila kao globalni misaoni lider, stavljajući cirkularnu ekonomiju na dnevni red donosioca odluka širom sveta. Saznajte kako naše partnerstvo sa fondacijom Ellen MacArthur ubrzava prelazak na cirkularnu ekonomiju i podržava inovacije u celom poslovanju.

Alat Circulytics

Circulytics  je razvila fondacija Ellen MacArthur i predstavlja najsveobuhvatniji alat za merenje cirkularnosti koji je osmišljen kako bi pomogao organizacijama da procene koliko su pripremljene i uspešne u prelasku na cirkularnu ekonomiju. Radeći zajedno s malim brojem drugih globalnih partnera, sarađivali smo sa EMF na razvoju ovog alata.

Primeri iz prakse

Istražite brojne primere iz prakse koji detaljno opisuju kako, kroz inovativna i održiva ambalažna rešenja, podržavamo cirkularnu ekonomiju.