Kako možete da pređete na cirkularnu ekonomiju?

Cirkularna ekonomija predstavlja novi način dizajniranja, izrade i stvaranja vrednosti, što kompanijama, društvu i životnoj sredini donosi koristi. Trenutni način iskorišćavanja prirodnih resursa za proizvodnju proizvoda, koji se nakon upotrebe bacaju, više nije opcija. Ukoliko pređemo na cirkularnu ekonomiju, možemo da usporimo globalno zagrevanje i stvorimo održiviji svet kako za sadašnje tako i za buduće generacije.

Zašto je to važno

Svet se ubrzano menja. Ljudi postaju svesniji svog uticaja na životnu sredinu, što ima veliki uticaj na njihove odluke u vezi kupovine. Organizacije sada više nego ikada ranije moraju da prilagode svoje poslovne modele, kako bi integrisale cirkularne principe u čitave svoje lance snabdevanja. Sa ovim principima, kompanije mogu izvući maksimalnu vrednost iz proizvoda dok su oni u upotrebi, a zatim opraviti i regenerisati proizvode i materijale na kraju njihovog životnog veka.

Šta možete učiniti u svom poslovanju

Cirkularna ekonomija ne donosi samo koristi za životnu sredinu, već ima i dugotrajne finansijske prednosti. Od smanjenja troškova proizvodnje do osvajanja i zadržavanja novih kupaca. Ali svet neće preko noći preći na cirkularnu ekonomiju. To je dugotrajan proces koji zahteva postepene promene. 

Postoji širok spektar inicijativa cirkularne ekonomije koje organizacije mogu da integrišu. Otkrili smo da iako su sistemsko razmišljanje i saradnja ključni za ubrzanje tranzicije, svaka organizacija treba da pronađe ono što najbolje funkcioniše za njene specifične okolnosti.

CE Business.PNG

Predlažemo vam šest načina kako da započnete prelazak na cirkularnu ekonomiju. U nekim od ovih načina mi vam možemo direktno pomoći.

  • Održavajte proizvode u upotrebi: Bilo da dizajnirate nove proizvode ili ambalažu, razmišljajte o izdržljivosti i trajnosti, mogućnosti recikliranja i ponovnoj upotrebi kako bi komponente i materijali cirkulirali u privredi. Trenutno se 99% naše ambalaže može u potpunosti reciklirati, a cilj nam je da se do 2023. godine 100% naše ambalaže može reciklirati.

Kako vam možemo pomoći: Prošle godine smo sarađivali sa Fondacijom Ellen MacArthur kako bismo razvili skup jedinstvenih Principa Cirkualrnog Dizajna. Ovi principi su kreirani da pomognu kompanijama i našim kupcima da osmisle ambalažu koja se može ponovo upotrebiti i reciklirati.

  • Eliminišite otpad i zagađenje: 8 miliona tona plastike svake godine završi u našim okeanima, i upravo zbog toga potreba za ekološki svesnom ambalažom, proizvodnjom i proizvodima u našem društvu nikada nije bila veća. Vreme je da promenite način na koji razmišljate o materijalima, da razmislite o prelasku na biorazgradive materijale ili da pronađete resurse koji mogu da se regenerišu.

Kako vam možemo pomoći: U DS Smith kompaniji nastavljamo da unapređujemo našu strategiju zamene plastike, identifikujemo predmete koje je teško reciklirati i pronalazimo rešenja na bazi održivih materijala, i na taj način eliminišemo otpad.

  • Regenerišite i obnovite prirodne sisteme: Svake godine se baca milion tona hrane koja bi mogla da vrati vitalne hranjive materije u tlo, i da se na taj način smanji korišćenje štetnih hemikalija.

CE Business 2.PNGKako možemo da pomognemo: Bilo da se radi o komercijalnom rešenju za otpad od hrane, ili samo o kanti za otpad u kuhinji vaše kompanije, ove male promene će napraviti veliku razliku. Možemo podržati vaše poslovanje nudeći alternativna ekološka ambalažna rešenja koja će smanjiti potrebu za komercijalnim otpadom.

  • Smanjite upotrebu fosilnih goriva: Evo nekoliko načina - sijalice zamenite LED rasvetom, pređite na dobavljača obnovljive energije ili uključite više električnih vozila u vozni park vaše kompanije. U našem izveštaju održivosti pogledajte što smo mi učinili. 
  • Ništa ne šaljite na deponije: Odvajajte otpad kako biste smanjili kontaminaciju i postigli veću vrednost kod recikliranja. Pogledajte kako možemo da vam pomognemo u tome, uključujući proizvode koji se teško recikliraju kao što je polistiren.
  • Širite dalje: Do 2025. godine 100% naših ljudi širom sveta edukovaćemo na temu cirkularne ekonomije, a pripremili smo i specijalan materijal za edukaciju učenika osnovnih škola. Recite svojim zaposlenima, kupcima i dobavljačima zašto je cirkularna ekonomija toliko važna i šta radite da biste je podržali.

Sada je vreme za promene

Integrisane divizije ambalaže, papira i reciklaže stavljaju DS Smith u samo središte cirkualrne ekonomije. U roku od 14 dana mi recikliramo iskorišćeni papir, reciklirane papire koristimo za izradu ambalaže, a potom sakupljamo iskorišćene kutije kako bismo ponovo započeli krug.  

Konstantno radimo na optimizaciji naše ambalaže, zamenjujemo problematičnu plastiku, smanjujemo broj kamiona na putevima i emisiju CO2 gasova iz lanaca snabdevanja. Povrh toga, mi smo i najveći recikleri u Evropi, upravljajući sa skoro 7 miliona tona papira svake godine.

Svesni smo kako se svet oko nas ubrzano menja, iz tog razloga kontinuirano pratimo ambalažne trendove, i u skladu sa njima razvijamo cirkualrna ambalažna rešenja prilagođena potrebama naših kupaca. Po tom pitanju sarađujemo sa kompanijama različitih veličina, iz industrijskog i FMCG segmenta.

Put prema cirkularnoj ekonomiji

Cirkularna ekonomija će obezbediti mnoge koristi, ne samo za životnu sredinu, već i za dobrobit organizacija, društva i privrede.

Na kraju, postoji jedna ključna činjenica koja se mora zapamtiti: održive poslovne prakse više nisu samo potreba, već neophodnost za budućnost našeg okruženja.