Šta je Cirkularna Ekonomija?

Cirkularna ekonomija je alternativa linearnom modelu privrede koji se bazira na "uzmi – napravi - koristi – baci" načinu razmišljanja. To je model koji se zasniva na principima eliminisanja otpada i zagađenja, održavanja materijala u upotrebi što je duže moguće i obnavljanja prirodnih sistema.

To znači da dužim korišćenjem proizvoda, opreme i infrastrukture poboljšavamo produktivnost tih resursa. Time se drastično smanjuje naša potražnja za resursima, i stvara se održivije društvo kako za sadašnje tako i za buduće generacije.

U modelu cirkularne ekonomije, cilj je da se smanji jaz između ciklusa proizvodnje i prirodnih ekosistema – od kojih ljudi na kraju zavise. Ovaj model teži stvaranju ekonomije koja funkcioniše u skladu sa našim prirodnim svetom.

Cirkularna ekonomija ima za cilj da redefiniše rast, fokusirajući se na pozitivne koristi za celo društvo. To podrazumeva postepeno odvajanje ekonomske aktivnosti od potrošnje ograničenih resursa i eliminisanje otpada iz sistema.

Ellen MacArthur Fondacija
Definicija cirkularne ekonomije

Tri principa cirkularne ekonomije

Održavanje materijala i proizvoda u upotrebi što je duže moguće

Cirkularna ekonomija podrazumeva aktivnosti koje čuvaju vrednost u obliku energije, rada i materijala. To znači dizajniranje proizvoda da budu trajni, da se ponovo upotrebljavaju, proizvode i recikliraju i da na taj način proizvodi, komponente i materijali kruže u privredi što je duže moguće.

Smanjenje otpada i zagađenja

Cirkularna ekonomija otkriva i eliminiše negativne uticaje ekonomskih aktivnosti koje nanose štetu ljudskom zdravlju i prirodnim sistemima. Ovo uključuje oslobađanje gasova sa efektom staklene bašte i opasnih materija, zagađenje vazduha, zemljišta i vode, kao i strukturni otpad koji je posledica zagušenje saobraćaja.

Obnavljanje prirodnih sistema

Cirkularna ekonomija izbegava upotrebu neobnovljivih resursa i čuva ili poboljšava obnovljive resurse (na primer kroz vraćanje vrednih hranljivih materija u tlo radi podrške regeneraciji, ili kroz korišćenje obnovljive energije umesto fosilnih goriva.)

 

Prednosti cirkularne ekonomije

Prelazak na cirkularnu ekonomiju imaće niz koristi za našu ekonomiju, našu životnu sredinu i naše ljude. To uključuje:

  • smanjenje pritiska na prirodne resurse, 
  • poboljšanje sigurnosti snabdevanja sirovinama,
  • povećanje konkurentnosti,
  • stimulisanje inovacija,
  • podsticanje ekonomskog rasta.

Potrošači će takođe dobiti trajnije i inovativnije proizvode koji će povećati kvalitet života i dugoročno uštedeti novac.

Kako je DS Smith lider u prelasku na cirkularnu ekonomiju

Naš cirkularni poslovni model

Širom sveta smo prepoznatljivi po inovativnosti i kvalitetu naše ambalaže. Naši održivi proizvodi od talas kartona mogu pomoći našim kupcima da povećaju efikasnost transporta i skladištenja, poboljšaju maloprodajnu prezentaciju i da na taj način povećaju prodaju proizvoda. Reciklažom papirnih vlakana svake godine možemo spasiti preko 360.000 stabala od seče.

U roku od 14 dana mi možemo proizvesti, koristiti, prikupiti i reciklirati kartonsku ambalažu. Ambiciozni smo u korišćenju inovacija za rešavanje nekih od najsloženijih svetskih izazova održivosti.

Možemo da napravimo, upotrebimo i recikliramo kartonsku ambalažu u roku od 14 dana
Možemo da napravimo, upotrebimo i recikliramo kartonsku ambalažu u roku od 14 dana

Naša strategija održivosti: za sadašnjost i za budućnost 

Naša strategija održivosti Za Sadašnjosti i za Budućnost se fokusira na cirkularnu ekonomiju, predvodi našu ambiciju i pozicionira nas kao održivog lidera u industriji. Ova strategija je osmišljena kako bi se postavila jasna mapa puta za rešavanje neposrednih izazova, dok istovremeno radi na zadovoljavanju potreba budućih generacija kreiranjem održivih rešenja koja su usklađena sa principima cirkularne ekonomije. 

Mi smo već u prednosti zahvaljujući našem cirkualrnom poslovnom modelu, ali nam ova strategija omogućava da odemo korak dalje i da se usmerimo na pružanje cirkularnijih rešenja za naše kupce i čitavo društvo. Naša cirkularna rešenja podrazumevaju zamenu problematične plastike, smanjenje emisije CO2 gasova i pružanje inovativnih reciklirajućih rešenja. 

Naše strateško partnerstvo sa Fondacijom Ellen MacArthur

U maju 2019. godine postali smo jedan od strateških partnera Ellen MacArthur Fondacije. Cilj ove saradnje bio je da, za nas i naše kupce, ubrzamo prelazak na cirkularnu ekonomiju. 

Postoje jednostavni koraci koje možemo svakodnevno da preduzimamo kako bismo pomogli u stvaranju cirkularnije ekonomije. Na primer možete ponovo da upotrebite svoju kartonsku kutiju ili da koristite sopstvenu šolju ili kesicu za kafu.

Sam Jones
Senior Sustainability Manager at DS Smith

Naša svrha i cirkularna ekonomija

Postoji potreba za novim pristupom pakovanju i potreba za snažnim liderstvom u našoj industriji. To je ono što nas pokreće i razlog što smo kreirali zajedničku svrhu Redefinisanje Ambalaže za Svet koji se Menja. Znamo da cirkularna ekonomija igra ključnu ulogu u zadovoljavanju potreba našeg društva i zaštiti budućih generacija, zato želimo da kroz naš cirkularni poslovni model i ambalažna rešenja pomognemo kupcima da odgovore na promenljive navike potrošača. Želimo više izbora i pogodnosti, ali sa manjim uticajem na svet oko nas.