Metrika Cirkularnog Dizajna

Najsavremeniji alat za izračunavanje održivosti vaše ambalaže

Nakon predstavljanja naših Principa Cirkualrnog Dizajna, razvili smo Metriku Cirkularnog Dizajna ambalaže. Sa ovim pionirskim alatom možemo oceniti i uporediti cirkularnost dizajna ambalaže koristeći 8 različitih pokazatelja. Metrika Cirkularnog Dizajna - prva u industriji - daje jasnu identifikaciju performansi održivosti dizajna ambalaže i pokazuje gde treba usmeriti pažnju.

Pogledajte ovaj video u kojem je objašnjena naša Metrika Cirkularnog Dizajna i kako je koristimo kako bismo dizajnirali ambalažu koja je pogodna za cirkularnu ekonomiju.

Vodič kroz Metriku Cirkularnog Dizajna

Preuzmite ovaj informativni vodič za sveobuhvatno objašnjenje Metrike Cirkularnog Dizajna, njenih prednosti i primenjenih studija slučaja.

Šta to znači za vas?

Metrika Cirkularnog Dizajna će vam omogućiti da poboljšate performanse održivosti ambalaže kroz:

  • Smanjenje otpada i zagađenja
  • Držanje materijala i proizvoda u upotrebi duže
  • Obnavljanje prirodnih sistema.

Nema potrebe da pravite kompromise u pogledu:

  • Zaštite vaših proizvoda.
  • Efikasnijeg lanca snabdevanja.
  • Povećanja vaših ekoloških performansi.
  • Pružanje boljeg korisničkog iskustva.

Razumevanjem vašeg poslovanja i vašeg lanca snabdevanja, možemo dizajnirati ambalažna rešenja koja u potpunosti odgovaraju vašim potrebama.