Priroda

Čuvamo i obnavljamo prirodu.

Biodiverzitet brzo opada. Nikada nije bilo važnije preduzeti aktivnosti za očuvanje prirodne sredine od koje zavisi ceo život na Zemlji.

Cirkularna ekonomija je regenerativna po dizajnu, daje prioritet zadržavanju resursa u upotrebi duže vreme i osigurava da procesi za crpljenje resursa ostavljaju prostora prirodi da se regeneriše.

Odgovornim izborom izvora, održivim upravljanjem našim poslovanjem i odgovornim upravljanjem šumama i saradnji sa lokalnim zajednicama, smanjujemo svoj uticaj na prirodu i podstičemo biodiverzitet da napreduje.

Takođe, smanjujemo količinu vode koju povlačimo iz prirode, po toni proizvodnje, naročito u područjima gde vlada nestašica pitke vode, kako bismo smanjili pritisak na prirodne sisteme.

Naši ciljevi za Sadašnjost:

  • Do 2025. izmeriti i poboljšati biodiverzitet u sopstvenim šumama i proceniti našu zavisnost od prirode.
  • Do 2025. uspostaviti programe biodiverziteta u svakoj od naših fabrika papira.
  • Do 2025. sve fabrike papira i ambalaže imaće izrađen plan za upravljanje vodama.


Naši ciljevi za Budućnost:

  • Postaviti ciljeve za regeneraciju prirode koristeći pristup zasnovan na nauci
  • Do 2030. godine, 10% smanjenje intenziteta povlačenja vode u mlinovima sa rizikom od nestašice vode u poređenju sa 2019. godinom.

 

                                Kako to možemo postići?

Identifikovanje i merenje ugroženih i retkih vrsta unutar naših šuma u Severnoj Americi

U saradnji sa Warnell School of Forestry and Natural Resources na Univerzitetu u Džordžiji, naš tim za šumarstvo u Severnoj Americi preduzeo je trofazni projekat za merenje i poboljšanje lokalnog biodiverziteta. Pronađeno je nekoliko vrsta koje su identifikovane kao veoma interesantne. Tokom projekta korišćeni su razni alati, poput aplikacije iNaturalist, materijal Smitsonian Nacionalnog muzeja prirodne istorije, veb stranica Backiard Bird i online sistem za očuvanje životne sredine Službe za ribu i divlje životinje SAD. Od ovog rada, nastavićemo da koristimo najnoviju tehnologiju, metode posmatranja i tehnike razgovora kako bismo proaktivno upravljali našim šumskim zemljištem na održiv način koji štiti prirodu i lokalni biodiverzitet.

Novi tretman otpadnih voda u fabrici papira Zarnesti

Tokom 2022/23. godine, u fabrici papira Zarnesti završena je nadogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) vredna 8,7 miliona evra. Projekat, koji je preduzet kao deo šireg projekta modernizacije, uključujući zamenu kanalizacionog sistema i poboljšanje tretmana vode, smanjiće povlačenje i potrošnju slatke vode. Kroz povećanu ponovnu upotrebu i reciklažu vode, očekuje se da će promene smanjiti povlačenje vode za otprilike 20%. Štaviše, kroz proces aerobne digestije, biogas se proizvodi iz procesa prečišćavanja otpadnih voda. Plan nam je da ovo postane obnovljivi izvor goriva kao deo buduće nadogradnje kotla, što će smanjiti količinu prirodnog gasa potrebnog za zadovoljavanje energetskih potreba fabrike.

Istražite ostale ciljeve naše Strategije Održivosti Za sadašnjost i budućnost