Kako da vaša ambalaža postane cirkularna

Cirkularna Ekonomija je alternativa linearnom modelu ekonomije koji se bazira na konceptu uzmi – napravi/koristi – odloži odnosno baci. Cirkularna Ekonomija se zasniva na principima eliminisanja otpada i zagađenja, održavanja materijala u upotrebi što je duže moguće i regeneracije prirodnih sistema kako bi se stvorio održiviji, lepši svet. Ovde se zapravo radi o kreiranju ekonomije koja funkcioniše u skladu sa našom prirodom.

Šta za vas znači Cirkularna Ekonomija?

Cirkularna Ekonomija ne predstavlja kompromis. Cirkularna Ekonomija predstavlja lepšu budućnost za nas i planetu, što takođe ima finansijskog smisla.

Kada govorimo o vašoj ambalaži to znači da ne koristite više materijala nego što je potrebno, da optimizujete svoj lanac snabdevanja, da koristite reciklirane materijale i da osiguravate da se može reciklirati ili ponovo upotrebiti.

Zajedno možemo preispitati dizajn ambalaže. Naša cirkualrna rešenja će vam pomoći da drugačije gledate na svoju ambalažu.

I mi znamo da je vašim kupcima ovo važno. I to mnogo.

Cirkularna ekonomija, jednostavan, ali moćan koncept koji će oblikovati našu budućnost nabolje

Cirkularna ekonomija, jednostavan, ali moćan koncept koji će oblikovati našu budućnost nabolje.

Ali tamo gde drugi vide linearne probleme, mi vidimo cirkularna rešenja.

Imamo preko 700 dizajnera i inovatora, koji razmišljaju i stvaraju na osnovu Principa  Cirkularnog Dizajna. U pitanju su principi koje smo razvili u saradnji sa fondacijom Ellen MacArthur.

Postanite cirkularni: Počnite ovde

Bez obzira šta proizvodite i prodajete, prva stvar koju kupac vidi je ambalaža.

Ali nije samo vizuelni uticaj taj koji se određuje u fazi dizajniranja, već se u velikoj meri određuje i uticaj proizvoda na životnu sredinu. Imajući ovo na umu, sarađivali smo sa Ellen MacArthur Fondacijom kako bismo kreirali Principe Cirkularnog Dizajna koji nam pomažu da preoblikujemo budućnost ambalaže za cirkularnu ekonomiju i u isto vreme pomažu vašem brendu da se istakne na pravi način. 
Obzirom da kupci traže održivije alternative, naš tim od 700 dizajnera koristi ove principe za kreiranje ambalaže za cirkularnu ekonomiju. Oni eliminišu otpad i zagađenje, održavaju proizvode u upotrebi što je duže moguće i obnavljaju prirodne sisteme. Nema boljeg mesta za započinjanje vašeg kruga, nego ovde kod nas.