Za Sadašnjost. I za Budućnost.

Naša Strategija Održivosti.

Kako se tempo promena u svetu ubrzava, i potrošači sve više zahtevaju od proizvoda i usluga koje kupuju, istovremeno, od svih organizacija se očekuje da moraju radikalno smanjiti uticaj na životnu okolinu. I tamo gde je to moguće stvoriti pozitivan uticaj na ljude i planetu.

Održivost se nalazi u centru našeg poslovnog modela i ključna je za našu Svrhu „Redefinisanje Ambalaže za Svet koji se Menja“. Ponosni smo što smo lansirali našu novu Strategiju Održivosti, koja uzima u obzir kako izazove održivosti sa kojima se danas suočavamo, tako i one koji će uticati na buduće generacije.

Naša strategija održivosti  fokusirana je na zatvaranje kruga kroz bolji dizajn, zaštitu prirodnih resursa kroz maksimalno iskorišćenje sirovine, smanjenje otpada i zagađenja kroz cirkularna rešenja i opremanje ljudi da budu lideri prilikom prelaska na cirkularnu ekonomiju.