Smernice za bolji svet: Kako inovacije pokreću bolje pružanje usluga i održivost u kompaniji DS Smith

Kako da uravnotežimo potrebe za našim uslugama i sa jedne strane imamo na stotine kamiona širom Evrope svake nedelje dok sa druge i nadalje podržavamo našu posvećenost izgradnji održivijeg sveta? I da istovremeno unapredimo usluge koje pružamo klijentima?

Petra SR.jpg

O Petri Lippertovoj – Petra ima više od 25 godina iskustva u transportu i logistici. Uspešno je upravljala projektima u drumskom i železničkom saobraćaju, uspostavila je nove distributivne mreže, implementirala proces upravljanja inventarom i robom za klijente i vodila projekte koji su kreirali dodatnu vrednost. Na sadašnjoj poziciji ona je unapredila poslovanje naših lanaca isporuke tako što je podržala digitalizaciju i korišćenje novih tehnologija.

U kompaniji DS Smith, uvek se trudimo da našim klijentima obezbedimo kvalitetna rešenje u pogledu papira i ambalaže, kao i da se vlakna stalno „okreću” u okviru našeg cirkularnog poslovnog modela. Da bismo to ostvarili, na stotine kamiona kreće se ogromnim brzinama širom Evrope svake nedelje.

Za planiranje i upravljanje kretanjem ovih vozila zadužen je naš Logistics Department koji blisko sarađuje sa našim depoima za reciklažu, fabrikama hartije i pogonima za ambalažu. Pored našeg voznog parka, radimo u partnerstvu sa drugim prevoznicima kako bismo mogli da prevezemo svu količinu robe koju treba transportovati.

Petra piece - transport.jpg

Pronalaženje boljeg načina

 Kroz celo naše poslovanje mi neprekidno proveravamo koliki učinak ostvarujemo i pronalazimo nove načine da poslujemo što efikasnije i bez zastoja. Istovremeno, kroz našu Strategiju održivosti za danas i za budućnost, poboljšavamo ekološke karakteristike i doprinosimo izgradnji održivijeg sveta.  

Učinak logistike se tradicionalno meri pomoću statistike pravovremene i kompletne isporuke (On Time and In Full, OTIF) koja predstavlja ključne indikatore učinka (KPI) kada je reč o standardima u ovoj industriji. OTIF se izražava u procentima na osnovu toga da li je lanac snabdevanja bio u stanju da isporuči očekivani proizvod, u količini koju je klijent naručio, na mestu koje je sa klijentom dogovoreno i u određeno vreme. OTIF trenutno iznosi 95% u svim našim sektorima, što je povoljan rezultat kada se uporedi sa KPI industrije koji se kreću od 85% do 100%.

Međutim, pošto je nama cilj da ostvarimo OTIF od 97%, moramo da doslednije i preciznije merimo naš učinak.

Istorija drugačijeg razmišljanja i drugačijeg pristupa

Neprestano radimo na brojnim lokacijama kako bismo ispunili hitne zahteve klijenata i isporučili robu u roku od 24 do 48 sati. Radi se o dalekim destinacijama, mestima koja su hiljadama kilometara udaljena i u drugim zemljama tako da uvek ima neočekivanih kašnjenja. Da bismo precizno pratili i merili naše isporuke, bila nam je potrebna nova, jasna metrika učinka i naših vozila i vozila drugih prevoznika sa kojima sarađujemo.

Iza nas je istorija drugačijeg razmišljanja i drugačijeg pristupa i zauzimanje snažne liderske pozicije u ovoj industriji. Tako smo uveli potpuno nov princip vidljivosti u realnom vremenu u našu logistiku koji nam omogućava da precizno pratimo pošiljke od naših proizvodnih pogona do vrata naših klijenata.

Usklađivanje stotina sistema za praćenje u jedno rešenje

Paper strategy (2).jpg

Zajedničkim snagama sa kompanijama Transporeon, koja se bavi platformama za upravljanje transportom, i Sixfold, koja ima platformu za vidljivost u realnom vremenu, uspeli smo da implementiramo potpuno novu i neverovatnu tehnologiju upravljanja lancem snabdevanja. Zajedno smo uskladili stotine različitih sistema za telematsko praćenje koje koriste drugi prevoznici sa kojima sarađujemo širom Evrope i kreirali jedan centralni sistem.

Bez korišćenja bilo kakvog dodatnog hardvera ili softvera, ovo rešenje sada obezbeđuje i nama i našim klijentima:

  • Tačne, pravovremene i kompletne informacije o isporukama i vremenu isporuka
  • Položaj vozila je vidljiv u realnom vremenu
  • Vreme čekanja (punjenje/istovar)
  • Potencijalna kašnjenja/rizik od kašnjenja
  • Usklađenost sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti

Nije u pitanju samo pametno razmišljanje, već Lean razmišljanje

Razmišljanje u skladu sa Lean konceptom ima za cilj uklanjanje otpada iz radnih procesa. Tzv. sedam originalnih vrsta otpada ili „Muda” razvio je Taiči Ohno, glavni inženjer u kompaniji Toyota. Pod otpadom se podrazumeva bilo koja aktivnost ili radnja koja ne kreira dodatnu vrednost za klijente i spada u sedam vrsta otpada u okviru kategorije „Čekanje”.

Koristeći istu tehnologiju kao i Evropska komisija, možemo proaktivno da kreiramo mapu na kojoj se, na primer, vide zadržavanja ili čekanja na graničnim prelazima širom Evrope, kao, na primer između Francuske i Švajcarske ili Nemačke i Poljske.

Ova tehnologija nam pomaže da saznamo da li naše pošiljke stižu na vreme ili kasne, kao i da identifikujemo glavne uzroke na lokalnom nivou kada je to potrebno. Možemo da uračunamo vreme čekanja na granici i dobijemo tačne rezultate i predviđanja kada se očekuje isporuka, a potom te informacije možemo putem zajedničkog linka da podelimo sa klijentima. Kada imamo ovakve informacije, možemo mnogo efikasnije da upravljamo rasporedom proizvodnje tako da nema praznog hoda.

Uz pomoć ove tehnologije moći ćemo ubuduće da vidimo kolika će biti kašnjenja na britanskoj granici nakon Bregzita.

Takođe smanjujemo emisije CO2

forest sustainability trees green.jpg

Kao deo naše Strategije održivosti za danas i za budućnost, posvećeni smo smanjenju emisija CO2e (ekvivalenti ugljen-dioksida) za 30 procenata po toni proizvodnje do 2030. godine, u odnosu na početne parametre 2015. godine.

Pored preciznog praćenja kretanja vozila tokom vremena i na daljinu, možemo da izmerimo emisije CO2 i uticaj na ciljeve održivosti koje imaju naši klijenti. Na osnovu tih informacija, možemo da definišemo ciljeve i željene postavke sa kojima prevoznici sa kojima planiramo saradnju moraju da se slože pre nego što postanu naši dobavljači.

Obavezali smo se takođe da ćemo do 2025. godine smanjiti broj kamiona na putevima za 250.000. Kao deo naše strategije optimizacije logistike, trudićemo se da više koristimo železnički i vodeni saobraćaj gde god je to moguće, kao i da smanjimo broj praznih kamiona na drumovima. Nadgledanjem vozila na putu, naš sistem može da identifikuje i smanji rizike povezane sa „skretanjem s rute”, kao što je čekanje na neodobrenim lokacijama isporuke i minimalno stajanje vozila u mestu sa uključenim motorima.

Izgradnja održivijeg sveta uz potpuno novu i neverovatnu tehnologiju upravljanja lancem snabdevanja

Ponosni smo što smo kroz inovacije i drugačije razmišljanje i drugačije pristupanje našem lancu snabdevanja uspeli da razvijemo rešenje koje nas čini pouzdanijim dobavljačem koji je istovremeno smanjio uticaj na životnu sredinu